Canisterapie v geriatriiVýznam vlastnictví psapro starého člověka


Canis Therapy in Geriatrics. Importance a Dog for Old People of Owning a Dog

In her thesis the author focused attention on the importance of ownership of a dog as companionfor the general health status of elderly people within the framework of a comprehensivebiopsychosocial approach to health as a state of mental, physical and social wellbeing. First shedefined some of the most important health and social problems of old people, and based o n datain the literature, she prepared a review how they can possibly be influenced by a new method- canis therapy, which involves the dog in the therapeutic regime. In a field investigation theauthor assessed whether ownership of a dog reduced among old people in the community theincidence of depression, proved their general health status and really acted as an invaluablecompanion in loneliness, as a mediator for contact with people, motivation for regular exerciseand as part of a preventive and therapeutic regime. A reduced incidence of depression was notobserved in dog owners, while the other hypotheses were confirmed.

Key words:
canistherapy - ownership of a dog - geriatrics - biopsychosocial approach - preven-tion.


Autoři: L. Galajdová
Působiště autorů: Canisterapeutická společnost, Praha, odborný garant aplikovanécanisterapie MUDr. L. Galajdová
Vyšlo v časopise: Prakt. Lék. 1999; (12): 678-682
Kategorie: Články

Souhrn

Autorka se v článku zaměřila na význam vlastnictví psa jako společníka na celkový zdravotnístav staršího člověka v rámci komplexního biopsychosociálního přístupu ke zdraví jako stavupsychické, fyzické a sociální pohody. Nejprve definovala některé nejdůležitější zdravotnía sociální problémy gerontů a na základě studia zahraniční literatury zpracovala přehledmožností jejich ovlivnění pomocí nové metody - canisterapie, která využívá zapojení psa doléčebného režimu. V terénní studii následně zjišťovala, zda vlastnictví psa snižuje u seniorů vkomunitě výskyt depresí, zlepšuje jejich celkový zdravotní stav a skutečně působí jako neoce-nitelný společník v osamění, prostředník v kontaktu s lidmi, motivace k pravidelnému pohybua součást preventivně-léčebného režimu. Snížení výskytu deprese u seniorů - majitelů psů senepotvrdilo, ostatní hypotézy ano.

Klíčová slova:
canisterapie - vlastnictví psa - geriatrie - biopsychosociální vztahy - prevence.

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Praktické lékařství pro děti a dorost Praktické lékařství pro dospělé
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se