Možnosti využití skórovacíhosystému v diagnosticelymeské boreliózy


Possible Use of a Scoring System in the Diagnosis of Lyme Borreliosis

The authors discuss the possible use of a scoring system when assessing the correct diagnosisof Lyme borreliosis (LB). Its criteria are based on analysis of anamnestic data, the clinicalpicture and monitoring of laboratory examinations of patients with regard to data in theliterature (Burrascano 1995). The diagnosis of LB was assessed in this way in 1148 patientsfollowed up in the welfare centre at the Infectious Diseases Clinic, Faculty Hospital Plzeň in1996-1998. In the thus created system a score above 10 points confirmed LB, when the valueswere between 7 and 10 the disease was probable, when the score was below 7 it was unlikely.In patients with verified and notified LB with a typical clinical picture the score had thefollowing values: early dermal stage - erythema migrans on average 13.9 points (not confirmed10.2 points), acute neuroborreliosis 14.2 points (4.6), arthritis 13.9 points (4.7), cardiac 11.2points (4.2). In notified cases there is a significantly higher score, significance p < 0.01.

Key words:
Lyme borreliosis - incidence - case-history - clinical diagnosis - serological diagnosis- scoring system - antibiotic treatment.


Autoři: V. Štruncová 1;  D. Sedláček 1;  I. Šubrt, PAZDIORAP. 1 2;  M. Kvasničková 2;  R. Bárta 1;  D. Matoušková 1;  B. Šestáková 3;  L. Pecen 4
Působiště autorů: Infekční klinika FN, Plzeň, přednostka MUDr. J. Táborská 2Krajská hygienická stanice, Plzeň, ředitel MUDr. P. Tomašuk 3Anesteziologicko-resuscitační klinika FN, Plzeň, přednosta MUDr. E. Kasal, CSc. Ústav informatiky Akademie věd České republiky, Praha, ř 1
Vyšlo v časopise: Prakt. Lék. 1999; (12): 686-690
Kategorie: Články

Souhrn

Autoři se zabývají možností využití skórovacího systému při stanovení správné diagnózyonemocnění lymeskou boreliózou (LB). Jeho kritéria byla vypracována na základě analýzyanamnestických dat, klinického obrazu a monitorování výsledků laboratorních vyšetření ne-mocných s přihlédnutím k literatuře (6). Diagnóza LB byla tímto způsobem stanovena u 1148pacientů sledovaných v poradně na Infekční klinice FN v Plzni v letech 1996-1998. V taktovytvořeném systému skóre nad 10 bodů znamenalo prokázané onemocnění LB, při hodnotáchv rozmezí 7-10 bodů bylo onemocnění LB pravděpodobné, při méně než 7 bodech nepravděpo-dobné. U nemocných s verifikovanou a ohlášenou LB s typickým klinickým obrazem dosahova-lo skóre následujících hodnot: časné kožní stadium - erythema migrans v průměru 13,9 bodů(neprokázané 10,2 bodů), akutní neuroborelióza 14,2 bodů (4,6), artritida 13,9 bodů (4,7),karditida 11,2 bodů (4,2). U hlášených onemocnění je statisticky významně vyšší hladina skóres významností p < 0,01.

Klíčová slova:
lymeská borelióza - incidence - anamnéza - klinická diagnostika - sérologickádiagnostika - skórovací systém - antibiotická léčba.

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Praktické lékařství pro děti a dorost Praktické lékařství pro dospělé
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se