XXIV. ČESKÁ UROGYNEKOLOGIE
ODBORNÝ PROGRAM KONFERENCE


Vyšlo v časopise: Prakt Gyn 2015; 19(Supplementum): 7-9
Kategorie: 24.konference - odborný program

Organizační výbor konference

Jan Zmrhal (předseda), Lukáš Horčička, Lucie Houfková, Pavel Revický

Vědecký výbor konference

as. MUDr. Jan Zmrhal, CSc., předseda

doc. MUDr. Ladislav Krofta, CSc.

doc. MUDr. Jaromír Mašata, CSc.

prim. MUDr. Ivan Huvar, CSc.

MUDr. Oldřich Šottner

Záštita nad konferencí

prof. MUDr. Michal Anděl, CSc., děkan 3. lékařské fakulty Univerzity Karlovy

Konference byla akreditovaná u ČLK pod číslem 41118 jako vzdělávací akce celoživotního vzdělávání lékařů. Účast na odborném programu je ohodnocena 6 kredity.

ODBORNÝ PROGRAM KONFERENCE

08.30 Slavnostní zahájení konference

předseda konference

děkan 3. lékařské fakulty Univerzity Karlovy

předseda České gynekologicko-porodnické společnosti

předseda Urogynekologické společnosti ČR

Organizační přestávka

08.50 BLOK I 

KLINICKÝ VÝZKUM, DIAGNOSTIKA, VARIA

Koordinátoři: MUDr. Lukáš Horčička, doc. MUDr. Jaromír Mašata, CSc., MUDr. Jan Zmrhal, CSc.

1. Elektronický sběr validovaných urogynekologických dotazníků – roční zkušenosti a spokojenost pacientek

Rušavý Z, Smažinka M, Havíř M, Kališ V (Plzeň) 6 min

2. Proč potřebujeme testování materiálů na zvířatech?

Urbánková I, Krofta L (Praha) 6 min

3. Analýza tvaru pochvy v závislosti na poranění svalů a fascie pánevního dna

Otčenášek M, Maxová K, Horák Z, Halaška M (Praha) 6 min

4. Možnosti fixace stehů a kitů při transvaginálních operacích pro POP

Lesenská Maxová K, Halaška M, Sedláček R, Vláčil J, Kotoulová M, Šottner O (Praha) 6 min

5. Studium nového materiálu pro uretrální submukózní aplikaci („bulking-agent“) na zvířecím modelu – půlroční výsledky materiálové stability

Krhut J, Mann-Grow T, Knabe CH, El-Ghannam A, King B, Zvara P (Ostrava a N. Carolina, USA) 6 min

6. Anatomická studie zavedení pásky TVT Abbrevo

Hubka P, Naňka O, Mašata J, Martan A, Švabík K (Praha) 6 min

7. Nová neinvazivní technika hodnocení funkce pánevního dna (Vaginal Tactile Imager)

Huser M, Szypulová M, Belkov I, Hudeček R, Ventruba P (Brno) 6 min

8. Význam změny pozice UV junkce při kontrakci pánevního dna

Lochman P, Huvar I (Praha, Brno) 6 min

Přestávka s kávou

10.10 BLOK II

KONZERVATIVNÍ TERAPIE

Koordinátoři: MUDr. Zdeněk Adamík, Ph.D., MUDr. Pavel Krahulec, CSc., MUDr. Oldřich Šottner

9. Výsledky fyzioterapie u dysfunkcí svalů pánevního dna

Špringrová Palaščáková I (Čelákovice) 6 min

10. Perzistence na léčbě mirabegronem u pacientů a pacientek s hyperaktivním močovým měchýřem

Martan A, Mašata J, Švabík K, Hanuš T, Krhut J, Zachoval R, Horčička L (Praha, Ostrava) 6 min

11. Vliv body mass indexu na efektivitu léčby hyperaktivního měchýře mirabegronem u žen

Krhut J, Martan A, Zachoval R, Švabík K, Horčička L (Ostrava, Praha) 6 min

12. První zkušenosti s novou miniinvazivní metodou léčby ženské stresové inkontinence moči

Skřivánek A, Šottner O, Vrtal R (Olomouc) 6 min

Přestávka s kávou

11.15 BLOK III

POROD A PÁNEVNÍ DNO

Koordinátoři: MUDr. Ján Galád, MUDr. Ivan Huvar, CSc., prof. MUDr. Alois Martan, DrSc.

13. Vliv prvního vaginálního porodu na vznik stresové inkontinence

Urbánková I, Grohregin K, Krčmář M, Krofta L, Feyereisl J (Praha) 6 min

14. Simulace tlakových změn musculus levator ani při nepravidelnostech polohy a držení plodu v průběhu vaginálního porodu a vaginální extrakční operace – 3D MRI based model

Krofta L, Havelková L, Krčmář M, Urbánková I, Gojiš O, Hynčík L, Feyereisl J (Praha, Plzeň) 6 min

15. Srovnání morfologie muskulo-fasciálního traumatu pánevního dna u skupin primipar po vaginálním porodu v MRI-zobrazení

Krčmář M, Krofta L, Feyereisl J, Urbánková I, Grohregin K (Praha) 6 min

16. Srovnání morfologie ženského pánevního dna u pacientek po elektivní sekci a nulipar v MRI zobrazení

Krčmář M, Krofta L, Grohregin K, Feyereisl I, Urbánková I, Gojiš O (Praha) 6 min

17. Mediolaterální vs laterální epiziotomie a její vliv na sexualitu ženy 3 a 6 měsíců po porodu

Nečesalová P, Kališ V, Karbanová J, Rušavý Z, Jansová M, Pastor Z (Plzeň) 6 min

18. Anální inkontinence po mediolaterální a laterální epiziotomii

Rušavý Z, Karbanová J, Kališ V (Plzeň) 6 min

Přestávka na oběd

Valná hromada UGS

Vyhlášení cen odborné společnosti

předseda a vědecký výbor

14.30 BLOK IV

OPERAČNÍ LÉČBA – STAV A METODY

Koordinátoři: doc. MUDr. Ladislav Krofta, CSc., prof. MUDr. Michal Halaška, DrSc., MUDr. Jan Zmrhal, CSc.

19. Strategie operační léčby stresové inkontinence moči

Feyereisl J, Krofta L, Krčmář M, Urbánková I, Gojiš O (Praha) 6 min

20. Mezioborový přístup v řešení komplexní poruchy pánevního dna

Örhalmi J, Kestřánek J (Hradec Králové) 6 min

21. Řešení descenzu všech tří kompartmentů pomocí kotveného implantátu – follow-up 5 let

Kraus P, Krofta L, Krčmář M, Urbánková I, Grohregin K, Feyereisl J (Ústí nad Labem, Praha) 6 min

22. Laparoskopická komplexní rekonstrukce pánevního dna a sakrokolpopexe: vývoj techniky v souboru 700 pacientek za období 1998–2015

Bartoš P, Trhlík M, Struppl D (Nový Jičín) 6 min

23. Calistar S „Ultra low weight mesh“ v léčbě recidivujícího prolapsu předního a apikálního kompartmentu

Bartoš P (Nový Jičín) 6 min

24. Korekcia kombinovaného defektu v prednom a strednom kompartmente: MESH versus predná plastika v kombinácii so sakrospinóznou fixáciou – ročné výsledky

Galád J (Sliač) 6 min

25. Operační léčba sestupu pánevních orgánů pomocí „single incision“ síťových kotvených implantátů – prospektivní analýza dat

Gojiš O, Krofta L, Krčmář M, Urbánková I, Feyereisl J (Praha) 6 min

26. Využití samokotvících stehů v urogynekologii

Kališ V, Smažinka M, Havíř Z, Rušavý Z, Nečesalová P (Plzeň) 6 min

27. Jak dlouhá má být minipáska? Prospektivní observační studie

Švabík K, Mašata J, Hubka P, Martan A (Praha) 6 min

Přestávka s kávou

16.15 BLOK V 

OPERAČNÍ LÉČBA – EFEKT A KOMPLIKACE

Koordinátoři: prof. MUDr. M. Halaška, DrSc., doc. MUDr. L. Krofta, CSc., prof. MUDr. A. Martan, DrSc.

28. Český národní registr implantátů v urogynekologii

Šottner O, Horčička L, Halaška M, Martan A, Mašata J, Feyereisl J, Krofta L, Huvar I, Zmrhal J, Krahulec P, Adamík Z, Rittstein T (Praha) 6 min

29. Randomizovaná studie pro porovnání TVT – O a TVT-S operací při léčbě stresové inkontinence moči u žen – dlouhodobé výsledky s minimálně 5letým sledováním

Mašata J, Švabík K, Hubka P, Martan A (Praha) 6 min

30. Protruze vaginální síťky – role metody a materiálu

Čadková I, Huvar I (Brno) 6 min

31. Srovnání komplikací různých metod operací POP

Huvar I, Čadková I (Brno) 6 min

32. Zkušenosti s minipáskou v léčbě stresové inkontinence u žen – MiniArc není TVT-S!

Šottner O, Halaška M, Lesenská Maxová K, Vláčil J, Kotoulová M, Chaloupecký J (Praha) 6 min

33. Hodnocení komplikací 92 sakrokolpopexí provedených urogynekologickým centrem GPK

Smažinka M, Rušavý Z, Havíř M, Veverková A, Francová E, Kališ V (Plzeň) 6 min

Přestávka

17.30 VYHLÁŠENÍ NEJZAJÍMAVĚJŠÍ PRÁCE NA KONFERENCI

ZAKONČENÍ KONFERENCE

předseda organizačního výboru, předseda odborné společnosti


Štítky
Dětská gynekologie Gynekologie a porodnictví Reprodukční medicína
Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se