Prohlášení výborů České menopauzální a andropauzální společnosti ČLS JEP a Sekce pro otázky menopauzy ČGPS ČLS JEP k léčbě estrogeny u žen v časné postmenopauze


Autoři: J. Donát;  P. Koliba;  J. Jeníček;  M. Burdová;  J. Zahrádková;  T. Fait
Působiště autorů: Za výbory: České menopauzální a andropauzální společnosti ČLS JEP a Sekce pro otázky menopauzy České gynekologicko-porodnické společnosti ČLS JEP
Vyšlo v časopise: Prakt Gyn 2011; 15(1): 47-48
Kategorie: Reference z odborných akcí

Tento dokument vznikl jako výsledek diskuze o estrogenech se Státním ústavem pro kontrolu léčiv v Praze a byl schválen výbory obou společností dne 17. 9. 2010.

Výbory obou společností považují za svoji povinnost vydat prohlášení o nutnosti vyjasnit a rozšířit současné znalosti o hormonální terapii, zahájené brzy po menopauze. Dramatické změny v názorech na postmenopauzální hormonální terapii (HT), které následovaly po prvních informacích o výsledcích studie Women’s Health Iniciative (WHI) v roce 2002, přinesly falešné závěry a doporučení pro lékaře předepisující HT ze strany lékových agentur FDA, EMA a SÚKL, jakož i odpírání potřebné HT velké populaci žen v časné postmenopauze. Obrovskému počtu žen se zhoršila kvalita života, v mnoha případech mohlo dojít k ohrožení zdraví, především následkem osteoporózy a aterosklerózy. Studie WHI byla provedena na velkém počtu starých a ne zcela zdravých žen s konjugovanými koňskými estrogeny (conjugated equine estrogen – CEE) s medroxyprogesteron acetátem (MPA), čímž negativně ovlivnila výsledky u žen začínajících HT deset a více let po menopauze. Přehodnocení studie WHI bylo v posledních letech zaměřeno na výsledky s HT zahájenou brzy po menopauze.

Poslední ukazatele u limitovaného počtu mladších postmenopauzálních žen ve stejné studii WHI CEE+MPA a výsledky studie se samotnými CEE ukazují, že věk v době zahájení HT významně ovlivňuje výsledky a že prospěch značně převyšuje riziko u žen, které zahajují HT do 10 let po menopauze. Výsledky mnoha dalších kohortních studií podporují tento názor. Prospěch je jak krátkodobý (vazomotorické symptomy a dyspareunie), tak dlouhodobý (kostní zdraví, snížení koronárního rizika). Ne všechny postmenopauzální ženy mají indikaci k HT, ale nejméně jedna třetina je bezprostředně ohrožena estrogenním deficitem. Nízké dávky, různé aplikační formy a jiné součásti preparátů (17 beta-estradiol, jiné progestiny než MPA) snižují výrazně riziko uváděné ve WHI. Objevené důkazy potvrzují, že nové druhy estrogenů a progestinů a jiné aplikační způsoby ještě více snižují riziko u mladších žen. Přehnaná démonizace HT může být příčinou zvýšeného rizika, vzniku a komplikací chronických nemocí, které ohrožují zdraví a život, jako je osteoporóza a ischemická nemoc srdeční. Je nejvyšší čas změnit klinický pohled na HT u mladších postmenopauzálních žen, zvrátit pohled studie WHI, generalizovaný na všechny ženy po menopauze, a podpořit jednoznačně pozitivní výsledky studií u mladších postmenopauzálních žen. Výbory obou českých menopauzálních společností vyzývají SÚKL, aby zrušil svoje staré a současným vědeckým závěrům odporující doporučení vydané dne 3. 12. 2003, které je adresováno všem lékařům předepisujícím HT a nazváno „Neodkladná informace lékařům ve věci HRT“. Toto doporučení bylo, bezprostředně a bez odborné konzultace převzaté z doporučení evropské lékové agentury EMEA, postaveno na výsledcích pouhých dvou studií – EPH větve studie WHI z roku 2002 a studie UK Million Women Study (MWS) z roku 2003. Výsledky obou studií byly již dávno zrevidovány a byla dokázána jejich zkreslenost a vědecká nesprávnost. Je třeba vrátit estrogenům jejich místo léků první volby v prevenci a léčbě postmenopauzální osteoporózy. Prohlášení ČMAS a SOM ČGPS ČLS JEP je plně v souladu se stanovisky významných menopauzálních společností, Mezinárodní menopauzální společnosti (IMS), Evropské menopauzální a andropauzální společnosti (EMAS) a Severoamerické menopauzální společnosti (NAMS).

prof. MUDr. Josef Donát, DrSc.
předseda výborů


Zdroje

1. Rossouw JE, Anderson GL, Prentice RL et al. Writing Group for the Women’s Health Initiative Investigators. Risk and benefits of estrogen plus progestin in healthy postmenopausal women: principal results From the Women’s Health Initiative randomized controlled trial. JAMA 2002; 288(3): 321–333.

2. Gambacciani M, Genazzani AR. The study with million women (and hopefully fewer mistakes). Gynecol Endocrinol 2003; 17(5): 359–362.

3. Skouby SO, Barlow D, Samsioe G et al. Climacteric medicine: European Menopause and Andropause Society (EMAS) statements on postmenopausal hormonal therapy. Maturitas 2004; 48(1): 19–25.

4. North American Menopause Society. Recommendations for estrogen and progestogen use in peri- and postmenopausal women: October 2004 position statement of the North American Menopause Society. Menopause 2004; 11(6 Pt 1): 589–600.

5. Donát J. Postmenopauza – estrogenní deficit v klinické praxi. Praha: DoMeNa 2003: 149–173.

6. Menopause: A new frontier. 18th Annual Meeting - Dallas. October 3.–6. 2007, USA.

7. Stephanick Marcia L. New perspectives on menopausal hormones and cardiovascular disease. Role of age and years since menopause: WHI randomized trials. Menopause 2007; 14(6): 1076.

8. Pines A, Sturdee DW, Birkhäuser MH et al. IMS updated recommendations on postmenopausal hormone therapy. Climacteric 2007; 10(3): 181–194.

9. Goldstein SR, Stuenkel AC. The long and winding road of hormone therapy: where are we today? Women’s Health Update 2008; Special Supplement: March/April.

10. Birkhäuser MH, Panay N, Archer DF et al. Updated practical recommendations for hormone replacement therapy in peri- and postmenopause. Climacteric 2008; 11(2): 108–123.

11. Utian WH, Archer DF, Bachmann GA et al. Estrogen and progestogen use in postmenopausal women: July 2008 position statement of the North American Menopause Society. Menopause 2008; 15(4 Pt 1): 584–602.

12. Studd J. Estrogens as first-choice therapy for osteoporosis prevention and treatment in women under 60. Climacteric 2009; 12(3): 206–209.

13. Pines A, Sturdee DW, Birkhäuser MH et al. HRT in the early menopause: scientific evidence and common perceptions. Climacteric 2008; 11(4): 267–272.

14. Management of osteoporosis in postmenopausal women: 2010 position statement of the North American Menopause Society. Menopause 2010; 17(1): 25–54.

15. Estrogen and progestogen use in postmenopausal women: 2010 position statement of the North American Menopause Society. Menopause 2010; 17(2): 242–255.

16. Speroff L. Transdermal hormone therapy and the risk of stroke and venous thrombosis. Climacteric 2010; 13(5): 429–432.

17. Fait T et al. Doporučení pro hormonální substituční terapii v postmenopauze. Klimakterická Medicína 2010; 15(2): 13–15.

Štítky
Dětská gynekologie Gynekologie a porodnictví Reprodukční medicína

Článek vyšel v časopise

Praktická gynekologie

Číslo 1

2011 Číslo 1

Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Výhody léčby pacientů s DM 2. typu GLP-1 agonisty
nový kurz
Autoři: prof. MUDr. Martin Haluzík, DrSc.

Syndrom suchého oka – diagnostika, komplikace a léčba
Autoři: MUDr. Petr Výborný, CSc., FEBO

Systémová léčba psoriázy
Autoři: MUDr. Jiří Horažďovský, Ph.D

Klinická farmakokinetika betablokátorů
Autoři:

Současné možnosti terapie osteoartrózy
Autoři: MUDr. Jakub Holešovský

Všechny kurzy
Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se

VIRTUÁLNÍ ČEKÁRNA ČR Jste praktický lékař nebo pediatr? Zapojte se! Jste praktik nebo pediatr? Zapojte se!

×