Retrográdní ejakulace – jedna z příčin mužské neplodnosti


Retrograde ejaculation – one of the causes of male infertility

Introduction:
Retrograde ejaculation is a rare cause of male infertility. About 2 % of men are affected by it. In the case of azoospermia, it should be confi rmed or excluded by the post-ejaculatory urine test for spermatozoa. The objective of this study was to fi nd a method for the recovery and preparation of spermatozoa for in vitro fertilisation.

Material and method:
Urine was centrifuged and processed using the swim-up after urine alkalinisation, masturbation and urination.

Results:
Spermatozoa were obtained and cryopreserved from three successive collections performed in one patient. After fertilisation of 9 oocytes with the ICSI method, 2 embryos were suitable for embryotransfer.

Conclusion:
The above technique represents a chance for the recovery of spermatozoa in men with complete retrograde ejaculation.

Key words:
retrograde ejaculation – spermatozoa – azoospermia – assisted reproduction


Autoři: Eva Lousová 1;  RNDr. Jana Žáková;  Ph. D 1;  MUDr. Rastislav Beharka 2;  prof. MUDr. Pavel Ventruba;  DrSc. 1;  prof. MUDr. Dalibor Pacík;  CSc. 2;  Hana Pochopová 1
Působiště autorů: Gynekologicko-porodnická klinika FN a MU Brno 1;  Urologická klinika FN a MU Brno 2
Vyšlo v časopise: Prakt Gyn 2008; 12(1): 36-37

Souhrn

Úvod:
Retrográdní ejakulace je neobvyklá příčina neplodnosti. Postihuje přibližně 2 % mužů. V případě azoospermie by se měla vyloučit nebo potvrdit vyšetřením moči po ejakulaci. Cílem práce bylo najít metodu získání a přípravy spermií pro oplozování in vitro.

Materiál a metodika:
Po alkalizaci moči, masturbaci a vymočení byla moč centrifugována a zpracována metodou swim-up.

Výsledky:
U 1 pacienta byly postupně ze 3 odběrů získány spermie, které byly zamraženy. Po oplozování 9 oocytů metodou ICSI byla 2 embrya vhodná k transferu.

Závěr:
Použitá technika je jednou z možností získání spermií u mužů s kompletní retrográdní ejakulací.

Klíčová slova:
retrográdní ejakulace – spermie – azoospermie – asistovaná reprodukce

Úvod

Mužská neplodnost se podílí na neplodnosti páru zhruba 40 až 50 % a podle mnoha studií její podíl výrazně stoupá. Kromě špatných hodnot spermiogramu má na fertilitu muže vliv aktuální zdravotní stav, urogenitální infekce, varikokéla, poškození chámovodů a další faktory ovlivňující tvorbu spermií.V případě nálezu azoospermie je třeba pomýšlet na možnost retrográdní ejakulace.

Jedná se o stav, při kterém je semeno při orgazmu vstříknuto opačným směrem do močového měchýře. Příčina je multifaktoriální a může být vrozená, získaná nebo neznámého původu. Postihuje přibližně 2 % mužů. Mezi nejčastější příčiny patří ochabnutí nervů ve svalu, který za normálních okolností uzavře v průběhu ejakulace vstup do močového měchýře. Často se vyskytuje u mužů po prodělaném poranění páteře, po prostatektomii, u mužů s diabetem, roztroušenou sklerózou nebo po radikálním odstranění lymfatických uzlin v důsledku testikulárního tumoru [2,3].

U malé skupiny mužů není příčina retrográdní ejakulace známá.

Retrográdní ejakulaci je možno prokázat vyšetřením moči po ejakulaci.

Spermie nalezené v moči jsou většinou nepohyblivé, neboť nízké pH, osmotický tlak a toxicita moče na ně působí spermicidně.

Vzhledem k tomu, že chirurgické a lékařské terapie nebyly úspěšné, hledaly se alternativní možnosti, jak získat nepoškozené spermie z moče. Důležitá je alkalizace moče, která může být prováděna různými metodami. Buď metodou, kterou popisujeme níže, nebo ústní formou. Pacient přijímá zažívací sodu večer před výkonem a v den odběru. Před odběrem se vymočí. Po ejakulaci se opět vymočí a vzorek odevzdá do laboratoře k následnému zpracování [1].

Cílem práce bylo najít metodu získání a přípravy spermií pro oplozování in vitro.

Materiál a metodika

K získání spermií se přistupuje po 3−4denní sexuální abstinenci pacienta. Pacient se před zákrokem prvně vymočí a poté je provedena alkalizace moče. Nejdříve je šetrně zaveden katétr do močového měchýře a provede se jeho opakovaný proplach Ringerovým laktátem. Následně se močový měchýř naplní 150–200 ml Ringerova laktátu, který v močovém měchýři upraví prostředí. Pacient je odeslán do odběrové místnosti. 10 min po suché ejakulaci se pacient vymočí do sterilní sběrné láhve a moč odevzdá do laboratoře.

Získaná moč se rozdělí do zkumavek o objemu 15 ml a centrifuguje se 5 min při 3 000 otáček. Sediment se přenese do 5 ml zkumavek a resuspenduje v promývacím médiu. Po 5 min centrifugace při 1 500 otáčkách se supernatant odstraní a zbylá peletka se převrství 100 μl IVF média. Po hodinové inkubaci v CO2 inkubátoru při 37 °C jsou spermie připraveny k použití pro oplozování nebo kryokonzervaci.

Centrifugace.
Obr. 1. Centrifugace.

Výsledky

Pacient (41 let), tumor testis, po lymfadenektomii retrográdní ejakulace. U pacienta byly provedeny s časovým odstupem 1 měsíce 3 odběry moči se spermiemi, vždy s nálezem ojedinělých spermií s minimálním počtem pohyblivých. Po zpracování bylo zamraženo celkem 8 dávek spermií. Partnerka podstoupila proceduru fertilizace in vitro včetně embryo transferu. V den odběru oocytů byly všechny dávky spermií rozmraženy. Získané spermie byly pouze nepohyblivé. Oplozování 9 oocytů proběhlo metodou intracytoplazmatické injekce spermie do vajíčka (ICSI). Oplozeno bylo 7 oocytů a 4. den kultivace byla transferována 2 embrya ve stadiu moruly. K otěhotnění nedošlo.

Intracytoplazmatická injekce spermie do oocytu.
Obr. 2. Intracytoplazmatická injekce spermie do oocytu.

Mikromanipulace – ICSI
Obr. 3. Mikromanipulace – ICSI

Diskuse

Zpětná ejakulace může postihovat až 2 % neplodných mužů a vyskytuje se až u 18 % mužů s azoospermií. Proto je třeba v případě zjištěné azoospermie vždy nutné vyšetření močového sedimentu na přítomnost spermií.

V klasické formě zpětné ejakulace není ejakulát vůbec produkován. Nicméně v některých případech ejakulát může být produkován s nálezem azoospermie. Zvláště pokud je ejakulátu velmi malé množství (0,1–0,2 ml), je třeba na tuto možnost myslet, s největší pravděpodobností se jedná pouze o sekret bulbo-uretrálních žláz [1].

Léčba zpětné ejakulace je možná, ale výsledky byly málo úspěšné a s rizikem návratu. Jedná se např. o chirurgickou úpravu močového měchýře nebo podávání anticholinergik.

Alkalizace moči se dá provést různými metodami. Buď metodou, kterou zde popisujeme nebo podáním sodium bikarbonátu a vody perorálně [4].

Závěr

Tato technika otevírá prostor pro léčbu mužů s kompletní retrográdní ejakulací metodami asistované reprodukce, tedy bez chirurgických zákroků. Úspěch získání životaschopných spermií z moči je závislý na vyloučení působení kyselého prostředí moči na spermie, resp. na bezpečné regulaci pH a osmolarity moči v době ejakulace.

Doručeno do redakce: 4. 1. 2008

Přijato po recenzi: 12. 2. 2008

Eva Lousová1

RNDr. Jana Žáková, Ph.D1

MUDr. Rastislav Beharka2

prof. MUDr. Pavel Ventruba, DrSc.1

prof. MUDr. Dalibor Pacík, CSc.2

Hana Pochopová1

1 Gynekologicko-porodnická klinika FN a MU Brno

2 Urologická klinika FN a MU Brno


Zdroje

1. Nikolettos N, Al-Hasani S, Baukloh V et al. The outcome of intracytoplasmic sperm injection in patients with retrograde ejaculation. Hum Rep 1999; 9: 2293-2296.

2. Gerris J, Royen E, Mangel-Schots K et al. Andrology: Pregnancy after intracytoplasmic sperm injection of metaphase II oocytes with spermatozoa from a man with complete retrograde ejaculation. Hum Rep 1994; 7: 1293-1296.

3. Yavetz H, Yogev L, Hauser R et al. Retrograde ejaculation. Hum Rep 1994; 3: 381-386.

4. Check JH, Bollendorf AM, Press MA et al. Noninvasive techniques for improving fertility potential of retrograde ejaculates. Arch Androl; 25: 271.

Štítky
Dětská gynekologie Gynekologie a porodnictví Reprodukční medicína

Článek vyšel v časopise

Praktická gynekologie

Číslo 1

2008 Číslo 1

Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Zánětlivá bolest zad a axiální spondylartritida – Diagnostika a referenční strategie
nový kurz
Autoři: MUDr. Monika Gregová, Ph.D., MUDr. Kristýna Bubová

Inhibitory karboanhydrázy v léčbě glaukomu
Autoři: as. MUDr. Petr Výborný, CSc., FEBO

Příběh jedlé sody
Autoři: MUDr. Ladislav Korábek, CSc., MBA

Krvácení v důsledku portální hypertenze při jaterní cirhóze – od pohledu záchranné služby až po závěrečný hepato-gastroenterologický pohled
Autoři: PhDr. Petr Jaššo, MBA, MUDr. Hynek Fiala, Ph.D., prof. MUDr. Radan Brůha, CSc., MUDr. Tomáš Fejfar, Ph.D., MUDr. David Astapenko, Ph.D., prof. MUDr. Vladimír Černý, Ph.D.

Rozšíření možností lokální terapie atopické dermatitidy v ordinaci praktického lékaře či alergologa
Autoři: MUDr. Nina Benáková, Ph.D.

Všechny kurzy
Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se