Zemřela MUDr. Jarmila Filipová


Vyšlo v časopise: Pracov. Lék., 66, 2014, No. 1, s. 53.
Kategorie: Osobní zprávy

Dne 4. října 2013 zemřela ve věku 87 let naše přední specialistka z oblasti toxikologie a pracovního lékařství, paní MUDr. Jarmila Filipová, odborná asistentka a dlouholetá vedoucí lékařka Toxikologického informačního střediska Kliniky nemocí z povolání (nyní Kliniky pracovního lékařství) Všeobecné fakultní nemocnice v Praze a 1. LF UK v Praze.


Paní doktorka Filipová strávila na stejné klinice v oboru pracovního lékařství a toxikologie celou svoji medicínskou kariéru od roku 1953, která se protáhla dlouho přes termín obvyklého profesionálního věku. Když opouštěla Kliniku pracovního lékařství, bylo jí 82 let. Své významné životní jubileum, osmdesáté narozeniny, oslavila na klinice v kruhu svých kolegů ještě plná profesionálního zájmu uprostřed pilné práce na zpracovávání podkladů pro práci Toxikologického informačního střediska.

Toto pracoviště bylo dlouho jejím „dítětem“ a srdeční záležitostí, u jehož počátků právě ona stála. Když se po studijním pobytu v USA v roce 1961 vrátil tehdejší přednosta Kliniky nemocí z povolání profesor Jaroslav Teisinger s rozhodnutím založit v naší republice centrum, které by shromažďovalo informace o toxicitě nejrůznějších látek a o léčení akutních otrav, byla to právě ona, které byl svěřen nelehký úkol začít potřebné údaje vyhledávat a zpracovávat pro potřeby konzultací v naléhavých situacích. Její příkladná svědomitost, píle, preciznost, houževnatost a systematičnost ji pro tuto práci logicky předurčovaly.

Spolu s tehdejší spolupracovnicí PhMr. Danou Šedivcovou vytvořily základ obsáhlého seznamu hesel s údaji o chemických látkách, obchodních chemických přípravcích, lécích, rostlinách, houbách a jedovatých živočiších, který její následovníci dodnes soustavně doplňují, rozšiřují a aktualizují. S neutuchající trpělivostí se paní doktorka Filipová po mnoho let věnovala této „mravenčí“ práci, při které mohla mimo jiné uplatnit své zkušenosti z práce na lůžkovém oddělení kliniky, kdy léčili na klinice nejen průmyslové, ale například i sebevražedné intoxikace léky. Využívala přitom svých znalostí světových jazyků, které jsou na tomto pracovišti nezbytné.

Tak vznikla rozsáhlá toxikologická kartotéka, později transformovaná do elektronické databáze, která má dnes kolem 60 000 vlastních hesel. U velké části z nich se jejich původní podoba zrodila právě pod rukou paní doktorky Filipové. Po předčasné smrti jejího manžela, internisty docenta Filipa, který ji po bezdětném manželství opustil ve věku 51 let, se stala klinika jejím druhým domovem a okruh kolegů její „rodinou“, pro které byla jejich „Filinkou“.

Dovedla velmi poutavě vyprávět různé historky ze života a bavit celé osazenstvo kliniky. Mezi zvlášť oblíbené patřily její zážitky s automobilem a jeho poruchami nebo záhada kulového blesku, se kterým se setkala. Paní doktorka však také dokázala udržet respekt všech kolegů k toxikologii a sloužila jako žijící archiv těžkých a neobvyklých případů otrav, které pamatovala a často sama léčila.

Toxikologické informační středisko vedla od jeho založení (oficiálně v roce 1964) do roku 1991 a pak ještě v letech 1995–1998. Práci na kartotéce se věnovala i doma. Z domova často přinášela zpracovaná hesla, která vyťukávala nejprve do psacího stroje a po nástupu „počítačové“ éry i do klávesnice počítače. Dodnes vzpomínají její kolegové na časté výkřiky „zase se mi to ztratilo“, kterými provázela někdy nerovný zápas s novým médiem.

Jméno paní doktorky Filipové se stalo pojmem mezi odborníky, jejichž obory se s toxikologií prolínaly nebo jejich poznatků využívaly, a zaslouženě byla její dlouholetá píle oceněna medailí České lékařské společnosti JEP a Teisingerovou medailí Společnosti pracovního lékařství ČLS JEP.

I po svém odchodu paní doktorka Filipová zůstává pro kolektiv Toxikologického informačního střediska stále vzorem pracovitosti a vytrvalosti, nezbytným  v „bezbřehém“ oboru toxikologie. Stopy její práce jsou v toxikologické databázi nesmazatelně vryty a v řadě toxikologických dokumentů s její značkou po ní zůstane v databázi trvalá památka.

MUDr. H. Rakovcová

Klinika pracovního lékařství 1. LF UK v Praze a Všeobecná fakultní nemocnice v Praze


Štítky
Hygiena a epidemiologie Hyperbarická medicína Pracovní lékařství

Článek vyšel v časopise

Pracovní lékařství

Číslo 1

2014 Číslo 1

Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se