„Genetická toxikologie a prevence rakoviny“ – konference České a slovenské společnosti pro mutagenezi zevním prostředím Československé biologické společnosti


Vyšlo v časopise: Pracov. Lék., 66, 2014, No. 1, s. 47-48.
Kategorie: Zprávy

Smolenice 13.–16. 10. 2013

V překrásném prostředí zámku ve slovenských Smolenicích, Kongresového centra SAV, se ve dnech 13.–16. 10. 2013 uskutečnila mezinárodní konference odborníků v problematice genetické toxikologie České a slovenské společnosti pro mutagenezi zevním prostředím Československé biologické společnosti.

Konference byla pořádána pod odbornou garancí slovenské sekce společnosti.

Na 40 účastníků vyslechlo v průběhu čtyřdenní mezinárodní konference 21 odborných přednášek a 9 posterových sdělení z oblasti experimentální i aplikované genetické toxikologie s důrazem na nutnost uplatnění poznatků v rámci prevence.

O studiu antioxidačních efektů vybraných rostlin (hluchavkovité, levandule lékařská) informovala přítomné sdělení Kozicsové a kol. a Horváthové a kol.

Možnosti automatického hodnocení mikrojader v lidských buněčných liniích pomocí Metafer image cytometry system představila Rössnerová a kol.

S výsledky propojení databáze profesionálních expozic genotoxickým faktorům prostředí s onkologickým registrem ČR seznámila odborníky v příspěvku Závacká a kol.

U pondělního programu přivítal všechny ­přítomné ředitel Ústavu experimentálnej onkológie SAV – RNDr. Ján Sedlák, DrSc. a popřál konferenci zdárný průběh.

O jaderných receptorech a jim odpovídajících ligandech jako o cestě k pochopení fyziologie a terapie maligních onemocnění hovořil Brtko a kol.

Účastníci konference – vlevo předseda České a slovenské společnosti pro mutagenezi zevním prostředím Ing. Jan Topinka, DrSc. (AV ČR), uprostřed RNDr. Alena Gábelová, CSc., místopředsedkyně společnosti pro Slovensko (SAV)
Obr. 1. Účastníci konference – vlevo předseda České a slovenské společnosti pro mutagenezi zevním prostředím Ing. Jan Topinka, DrSc. (AV ČR), uprostřed RNDr. Alena Gábelová, CSc., místopředsedkyně společnosti pro Slovensko (SAV)

Úlohu NF1 transkripčních faktorů v genové regulaci a v procesu stárnutí nastínily ve svých sděleních Šabová a kol. a Kretová a kol.

Přednáška Fickové a kol. seznámila přítomné se studií účinků Bisphenolu A v kombinaci s estradiolem na aktivitu antioxidačních enzymů v lidských rakovinných buňkách prsu.

Rektor Univerzity Komenského v Bratislavě Prof. RNDr. Karol Mičieta, DrSc., při hovoru se slovenskou kolegyní RNDr. Andreou Ševčovičovou, Ph.D.
Obr. 2. Rektor Univerzity Komenského v Bratislavě Prof. RNDr. Karol Mičieta, DrSc., při hovoru se slovenskou kolegyní RNDr. Andreou Ševčovičovou, Ph.D.

O UVA zářením indukovaném potenciálu 7H-dibenzo(c,g)karbazolu informovala přednáška Legendové-Sedlačkové a kol.

Studiem komplexních molekulárních reakcí v buňkách A549, indukovaných organickými extrakty respirabilních prachových částic se zabývala Líbalová a kol.

Panorama zámku ve Smolenicích – kongresového centra SAV (okres Trnava, SR)
Obr. 3. Panorama zámku ve Smolenicích – kongresového centra SAV (okres Trnava, SR)

Rössner a kol. seznámil přítomné s profilem exprimovaných genů u populace exponované silnému znečištění ovzduší.

O studiu toxicity dieselových emisí v laboratorních podmínkách hovořila Pavlíková a kol.

Pozdní odpoledne vyplnily krátké prezentace posterů.

Čtvrteční program zahájil Mičieta a kol. svou přednáškou na téma rostlinné indikátory ekogenotoxicity v okolí Chemko Strážske.

O využití specifických rostlinných systémů v testech genotoxicity hovořila dále Brutovská a kol.

Další přednášky byly věnovány účinkům hypericinu.

Poděkování RNDr. Aleně Gábelové, CSc., od kolegů (RNDr. Katarína Kozics, Ph.D.). V popředí Ing. Jan Topinka, DrSc., a MUDr. Hana Lehocká, Ph.D., místopředsedkyně společnosti pro Českou republiku
Obr. 4. Poděkování RNDr. Aleně Gábelové, CSc., od kolegů (RNDr. Katarína Kozics, Ph.D.). V popředí Ing. Jan Topinka, DrSc., a MUDr. Hana Lehocká, Ph.D., místopředsedkyně společnosti pro Českou republiku

O studiu možného genotoxického účinku hypericinu informovala Imreová a kol.

S výsledky srovnání účinků nefotoaktivovaného a fotoaktivovaného hypericinu seznámila Feruszová a kol. Gálová a kol. představila biologické účinky hypericinu a hyperforinu.

Vlivu možného DNA protektivního působení rozmarýnového oleje v HEPG2 buňkách se věnovala Melušová a kol.

Srančíková a kol. zkoumala léčivé působení extraktů šalvěje lékařské a mateřídoušky obecné v HEPG2 buňkách.

Úterní odpolední program byl věnován návštěvě krápníkové jeskyně Driny v nedalekém okolí smolenického zámku.

RNDr. Július Brtko, DrSc. (SAV, druhý zprava) obklopen mladými kolegy ze SAV
Obr. 5. RNDr. Július Brtko, DrSc. (SAV, druhý zprava) obklopen mladými kolegy ze SAV

Středeční dopolední odborný program byl věnován prevenci kolorektálního karcinomu.

Vodička a kol. hovořil o DNA reparačních charakteristikách u pacientů s kolorektálním karcinomem.

Vodičková a kol. informovala o studii zaměřené na význam molekulárně biologických a genetických determinant výskytu kolorektálního karcinomu.

Poslední odborná sdělení byla věnována problematice nanočástic.

Účastníci konference před jeskynním komplexem Driny
Obr. 6. Účastníci konference před jeskynním komplexem Driny

Gábelová a kol. a Buliaková a kol. informovaly o in vitro studiích interakcí povrchu modifikovaného nanočásticemi magnetitu s lidskými buňkami.

K řešení výše uvedené problematiky byly využity nejmodernější metody založené na testování širokého spektra modelových organismů, od mikroorganismů přes rostlinné modely až po lidské buněčné systémy.

Závěrem je mi milou povinností upřímně poděkovat za skvělé pracovní ovzduší i neformální setkání organizátorům akce pod vedením RNDr. Aleny Gábelové, CSc.

Sborník abstrakt byl vydán pod ISBN 978-80-970128-8-5.

Bližší informace na http://www.icsbs.cz

a fotogalerie na http://www.exon.sk/jd2013/fotky.html

Za výbor společnosti

MUDr. Hana Lehocká, Ph.D.


Štítky
Hygiena a epidemiologie Hyperbarická medicína Pracovní lékařství

Článek vyšel v časopise

Pracovní lékařství

Číslo 1

2014 Číslo 1

Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se