Aktualizace Seznamu recenzovaných neimpaktovaných periodik vydávaných v ČR


Vyšlo v časopise: Pracov. Lék., 66, 2014, No. 1, s. 3.
Kategorie: Úvodník

Počátkem února 2014 byl na webových stránkách www.vyzkum.cz zveřejněn nový (aktualizovaný) Seznam recenzovaných neimpaktovaných periodik vydávaných v ČR. Časopis Pracovní lékařství v něm není uveden. To vyvolalo celou řadu otázek a dohadů a já jsem byl z mnoha stran nesčetněkrát dotazován, jak je možné, že časopis s takovou tradicí, kvalitou i odbornou úrovní aktuálně uveřejňovaných sdělení byl z uvedeného seznamu vyřazen. Vysvětlení této věci (které ovšem nebylo jakožto výklad k upravenému Seznamu recenzovaných neimpaktovaných periodik vydávaných v ČR přiloženo) je velmi prosté a je vyjádřením vysoké odborné prestiže časopisu Pracovní lékařství. Dovolím si citovat dopis, který jsem „na vysvětlenou“ jakožto vedoucí redaktor časopisu Pracovní lékařství obdržel dne 6. února 2014 od kompetentní pracovnice České lékařské společnosti J. E. Purkyně paní PhDr. Jaroslavy Veselé:

Vážený pane šéfredaktore,

dovolte, abychom Vás informovali o změnách vyplývajících z aktualizace Seznamu recenzovaných neimpaktovaných periodik vydávaných v ČR (dále jen Seznam) platného pro rok 2014, zveřejněné čerstvě na stránkách www.vyzkum.cz.

Některá periodika, jež ČLS JEP vydává, byla ze Seznamu vyřazena. Zjišťovali jsme důvod a vysvětlení je následující. Rada pro výzkum, vývoj a inovace na svém 290. zasedání dne 31. 1. 2014 schválila návrh profesora Málka, aby se do Seznamu již dále nezahrnovala ta periodika, která excerpuje databáze SCOPUS od firmy Elsevier. Tato největší světová abstraktová a citační databáze odborné recenzované literatury stojí totiž v hierarchii posuzovatelů na vyšším stupni než Seznam, tudíž zařazení do SCOPUS je v hodnocení vědecké úrovně časopisu samo o sobě dostatečnou známkou kvality. Proto se také ČLS JEP snaží své časopisy dlouhodobě udržet, popř. nově zařadit ve významných databázích tohoto typu a zajistit jim vysokou citovanost (impakt faktory).

Seznam tedy v současnosti obsahuje jen ty časopisy vydávané v ČR, které nejsou v databázi SCOPUS vůbec (ani v tištěné, ani v online verzi), nebo ty, kde SCOPUS excerpuje pouze tištěnou verzi, ale online verzi opomíjí (Seznam v tom případě obsahuje již pouze online verzi).

S pozdravem

PhDr. Jaroslava Veselá

Sekretariát ČLS JEP

Věc se má tedy tak, že v Seznamu recenzovaných neimpaktovaných periodik vydávaných v ČR zůstaly zařazeny jenom ty časopisy, které v hodnocení odborné úrovně stojí na poněkud nižším stupni než časopis Pracovní lékařství. Ty lékařské časopisy, které mají tak vysokou odbornou úroveň, že je excerpuje databáze SCOPUS organizace Elsevier (mezi něž patří i časopis Pracovní lékařství), již nejsou v Seznamu recenzovaných neimpaktovaných periodik vydávaných v ČR uváděny. I když se to na první pohled může zdát nezvyklé, vyřazení časopisu Pracovní lékařství ze Seznamu recenzovaných neimpaktovaných periodik vydávaných v ČR je známkou a důkazem jeho vysoké vědecké prestiže. V uvedeném seznamu zůstaly zařazeny jenom ty časopisy, jejichž odborná úroveň je podle objektivních hodnotitelských kritérií významně nižší než odborná úroveň časopisu Pracovní lékařství.

Pro úplnost si dovolím na závěr tohoto sdělení citovat ještě další dopis, který jsem jako vedoucí redaktor časopisu Pracovní lékařství obdržel dne 24. února 2014:

Vážený pane docente,

dovolujeme si Vás informovat, že na žádost České lékařské společnosti JEP jsme váš časopis zařadili do evaluace pro umístění do medicínské databáze Web of Science – Thomson Reuters. O výsledku Vás budeme informovat. Elektronická data časopisu Pracovní lékařství nyní naše společnost zasílá do databází společností:

EBSCO

Elsevier

Národní lékařská knihovna

BMČ

Pokud byste zvážili zařazení časopisu do dalších Vašemu oboru blízkých databází, dejte nám prosím vědět. Časopis se pokusíme do Vámi preferované databáze zařadit.

Děkuji Vám.

S přáním příjemného dne,

Mgr. Aneta Václavíková

Junior Project Manager

MeDitorial, s.r.o.

Jestliže se podaří zařadit časopis Pracovní lékařství do databáze Web of Science – Thomson Reuters, v což věříme, bude se jednat o časopis s impakt faktorem.

Je zřejmé, že obavy o hodnocení odborné úrovně časopisu Pracovní lékařství, na jehož tvorbě se podílí Společnost nemocí z povolání České lékařské společnosti J. E. Purkyně, rozhodně nejsou na místě.

Praha 25. 2. 2014

Doc. MUDr. Evžen Hrnčíř, CSc., MBA


Štítky
Hygiena a epidemiologie Hyperbarická medicína Pracovní lékařství

Článek vyšel v časopise

Pracovní lékařství

Číslo 1

2014 Číslo 1

Nejčtenější v tomto čísle
Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

hyperpigmentace úvodní foto kurz
Efektivní snižování hyperpigmentace − od výzkumu k inovacím pro praxi
nový kurz
Autoři: dr. Ludger Kolbe, dr. Thierry Passeron, MD, PhD

Postavení moxonidinu a indapamidu v léčbě hypertenze
Autoři: MUDr. Jan Vachek

Magnetická rezonance a diagnostika axiálních spondyloartritid - Virtuální trénink
Autoři: MUDr. Leona Procházková, Ph.D., MUDr. Monika Gregová, Ph.D., MUDr. Vladimír Červeňák, MUDr. Eva Korčáková, Ph.D.

Hybridní zubní náhrady – přežitek nebo perspektiva v moderní protetické péči?

Následná péče po prodělaném covid-19
Autoři:

Všechny kurzy
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se