Prof. MUDr. Antonín Nauš, DrSc. – blahopřání k životnímu jubileu


Autoři: Doc. MUDr. Evžen Hrnčíř, CSc.;  Mba
Vyšlo v časopise: Pracov. Lék., 62, 2010, No. 1, s. 29.
Kategorie: Osobní zprávy

Dne 9. 1. 2010 se v plné duševní a tělesné svěžesti dožil 85 let doyen našeho klinického pracovního lékařství a jeden z nejvýznamnějších představitelů tohoto oboru druhé poloviny 20. století prof. MUDr. Antonín Nauš, DrSc. Dětství prožil v Klatovech a v Pelhřimově, tedy v místech, kde se krásná příroda prolíná s českou historií. V roce 1952 vystudoval Lékařskou fakultu Univerzity Karlovy v Praze a pak se po vítězství v konkurzu stal pracovníkem katedry hygieny práce a nemocí z povolání vedené prof. MUDr. Janem Roubalem na tehdy zakládané Lékařské fakultě hygienické Univerzity Karlovy v Praze. Na tomto pracovišti, v průběhu času opakovaně transformovaném, pracuje až do současnosti. Je autorem několika set odborných sdělení a řady učebnic a stále je aktivním přispěvatelem časopisu Pracovní lékařství. Mnoho jeho vědeckých prací je prioritních a má zásadní význam i v mezinárodním měřítku, zejména jde o sdělení věnovaná problematice olfaktometrie nebo depozici aerosolových částic v dýchacím ústrojí.

Prof. MUDr. Antonín Nauš, DrSc.
Obr. 1. Prof. MUDr. Antonín Nauš, DrSc.

Během svého života zastával prof. MUDr. Antonín Nauš, DrSc., řadu významných odborných a vedoucích funkcí, a to jak na lékařské fakultě, tak i jako člen pražských a celostátních orgánů působících v oblasti bezpečnosti práce a ochrany zdraví na pracovišti. Jako všeobecně uznávaný odborník se stal expertem Světové zdravotnické organizace pro problematiku pracovního lékařství. Své hluboké znalosti a odborné postoje uplatnil také jako vedoucí i recenzent velkého množství kandidátských dizertací a oponent v řadě habilitačních i jmenovacích profesorských řízení.

Prof. MUDr. Antonín Nauš, DrSc., se nepřetržitě seznamuje s nejmodernějšími poznatky i trendy klinického pracovního lékařství a stále aktivně pracuje na Klinice pracovního a cestovního lékařství Univerzity Karlovy v Praze, 3. lékařské fakulty a Fakultní nemocnice Královské Vinohrady. Je skvělým odborným konzultantem pro všechny její pracovníky. Zůstává takový, jakého jej známe odnepaměti – rozumný a klidný, s myšlením, v němž jsou výrazně vyznačeny prvky geniality, vstřícný a nesmírně pracovitý, je zkrátka velkou osobností zasluhující si respekt i obdiv. Jeho názory a rady je užitečné poslouchat a ještě užitečnější je se podle nich řídit.

Vážený pane profesore, jménem svým, jménem pracovníků kliniky, na níž stále aktivně pracujete, jménem stovek lékařů, které jste vzdělával, jménem tisíců studentů, které jste učil, i jménem mnoha ostatních pracovníků, jejichž život jste svou prací, radami a postoji ovlivnil, Vám do dalších let přeji hodně zdraví, úspěchů, klidu a pohody. A nám všem přeji, abyste stále zůstával aktivním odborníkem a pomáhal nám v naší práci v oboru klinické pracovní lékařství.


Štítky
Hygiena a epidemiologie Hyperbarická medicína Pracovní lékařství

Článek vyšel v časopise

Pracovní lékařství

Číslo 1

2010 Číslo 1

Nejčtenější v tomto čísle
Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Jak proměnil léčbu srdečního selhání nástup gliflozinů
nový kurz
Autoři: MUDr. Kristýna Kyšperská, MUDr. Jan Beneš

INZULINOTERAPIE V ROCE 2022
Autoři:

Využití sitagliptinu a vildagliptinu a jejich kombinací s metforminem v léčbě DM 2. typu
Autoři: MUDr. Jan Vachek, MHA

Progredující fibrotizující intersticiální plicní procesy
Autoři: doc. MUDr. Martina Doubková, Ph.D., MUDr. Ladislav Lacina, MUDr. Ivana Janíčková, prim. MUDr. Lucie Valentová Bartáková

Možnosti využití genetického testování pro terapii alopecie
Autoři: Nadezhda Vidolová Brabcová, M.D.

Všechny kurzy
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se