MUDr. Ljiljana Bojičová – úspěšných 15 let v čele lékařské posudkové služby


Vyšlo v časopise: Pracov. Lék., 60, 2008, No. 4, s. 187.
Kategorie: Osobní zprávy

V červnu letošního roku dosáhla Lékařská posudková služba České republiky významného uznání své prestiže pořádáním kongresu EUMASS (European Union of Medicine in Assurance and Social Security) v Praze. Je to významný mezník na cestě, kterou pod vedením MUDr. Ljiljany Bojičové urazila lékařská posudková služba od svého vzniku v roce 1993.


Jen krátké připomenutí – v době ustavení lékařské posudkové služby jako součásti rezortu práce a sociálních věcí a začlenění všech posudkových lékařů do tohoto rezortu, i těch, kteří dříve byli součástí zdravotnických zařízení, do jedné struktury – byla lékařská posudková služba brána laickou i odbornou veřejností jako opomíjený a nevýznamný obor medicíny. Bylo velkým štěstím pro další vývoj, že se do čela lékařské posudkové služby na České správě sociálního zabezpečení, ve které byla v době vzniku této služby zařazena naprostá většina posudkových lékařů z ČR, dostala právě MUDr. Ljiljana Bojičová. Přes nejrůznější úskalí a překážky, ke kterým patří jak nepochopení, tak i nepřejícnost, závist a zášť, dosáhla svým mnohaletým úsilím uznání postavení českých posudkových lékařů jak na domácí scéně, tak i v mezinárodním měřítku. Za 15 let existence se změnila i organizační struktura Lékařské posudkové služby ČSSZ (dále jen LPS ČSSZ). Z roztříštěného souboru posudkových lékařů, začleněných do lokálních struktur Okresních správ sociálního zabezpečení, se stal jednotný, efektivně fungující, vysoce odborný, specializovaný útvar s vertikálním řízením a jasně stanovenými kompetencemi. Dnes již nikdo nezpochybňuje důležitost posudkové činnosti a její dopad na ekonomiku, oprávněnost existence posudkových lékařů a jejich odbornou úroveň, což ocenila i Česká lékařská společnost J. E. Purkyně, která v říjnu 2007 udělila MUDr. Bojičové čestnou medaili J. E. Purkyně za mnohaletou práci pro rozvoj oboru posudkové lékařství.

Všichni si uvědomujeme, s jakým osobním nasazením v uplynulých letech řídila MUDr. Bojičová LPS ČSSZ, bez nějž by se rozhodně nepodařilo tak hladce zvládnout např. přechod na diametrálně odlišný způsob posuzování invalidity a nástup zcela nového posuzování pro nově koncipované dávky státní sociální podpory v roce 1996, opakované nárůsty počtu žádostí o posouzení při každé změně legislativy, ať už se týkaly změny průkazek mimořádných výhod nebo změny ve finančním plnění zvýšení důchodu pro bezmocnost a nakonec i oddělení posuzování pro tzv. nepojistné systémy a vznik posudkové služby na úřadech práce a to vše při neustále se snižujícím počtu posudkových lékařů.

Konání XVII. kongresu EUMASS od 5. do 7. června 2008 v Praze bylo mezinárodním oceněním přínosu MUDr. Bojičové pro postavení posudkového lékařství, a to nejen u nás, ale i v jiných evropských zemích. Nejlépe to vystihl ve svém příspěvku Dr. Hans-Werner Pfeifer z Německa, který nazval MUDr. Bojičovou „matkou posudkového lékařství v ČR“. Její práci na mezinárodním poli ocenila tato organizace před dvěma lety zvolením MUDr. Bojičové do funkce viceprezidentky. Říjen letošního roku přinesl českému posudkovému lékařství další mimořádný úspěch na mezinárodním poli. Rada EUMASS jednomyslně zvolila MUDr. Ljiljanu Bojičovou prezidentkou. Na tomto místě sluší poznamenat, že představitelé EUMASS jsou voleni nezávisle na tom, jakou instituci zastupují a jaké v ní mají postavení, nebo kde byl pořádán poslední kongres EUMASS (jak se někteří mylně domnívají), do výboru EUMASS především pro své odborné a lidské kvality. O to více jsme hrdi na to, že prezidentkou EUMASS je od letošního října právě MUDr. Ljiljana Bojičová, poradkyně ředitelky ČSSZ pro problematiku lékařské posudkové služby, která v čele EUMASS vystřídala profesora Freddyho Faleze z Belgie.

Je nám líto, že se MUDr. Ljiljana Bojičová rozhodla skončit ve funkci vrchní ředitelky LPS ČSSZ v době, kdy bychom její elán, pracovní nasazení, odborné, řídící a zejména lidské kvality potřebovali. Přes mnohé nabídky na působení v zahraničí chce zůstat i nadále v kontaktu s českou lékařskou posudkovou službou z pozice poradkyně ředitelky ČSSZ a v neposlední řadě i předsedkyně odborné Společnosti lékařů sociálního zabezpečení ČLS JEP.

Děkujeme MUDr. Ljiljaně Bojičové za to, co udělala pro posudkové lékařství i pro posudkové lékaře, a do dalšího období přejeme hlavně pevné zdraví, protože elán a invence jí nikdy nechyběly, v tom nám všem může být velkým vzorem a jsme hrdi na to, že jsme mohli patřit do jejího pracovního týmu.

Za SLSZ ČLS JEP

MUDr. Radomír Kučera, místopředseda


Štítky
Hygiena a epidemiologie Hyperbarická medicína Pracovní lékařství
Článek Fagocytóza

Článek vyšel v časopise

Pracovní lékařství

Číslo 4

2008 Číslo 4

Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Ulcerative colitis_muž_břicho_střeva
Ulcerózní kolitida
nový kurz
Autoři:

Blokátory angiotenzinových receptorů (sartany)
Autoři: MUDr. Jiří Krupička, Ph.D.

Antiseptika a prevence ve stomatologii
Autoři: MUDr. Ladislav Korábek, CSc., MBA

Citikolin v neuroprotekci a neuroregeneraci: od výzkumu do klinické praxe nejen očních lékařů
Autoři: MUDr. Petr Výborný, CSc., FEBO

Zánětlivá bolest zad a axiální spondylartritida – Diagnostika a referenční strategie
Autoři: MUDr. Monika Gregová, Ph.D., MUDr. Kristýna Bubová

Všechny kurzy
Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se