K životnému jubileu doc. MUDr. Evy Teodory Gálikovej, CSc.


Vyšlo v časopise: Pracov. Lék., 60, 2008, No. 4, s. 186.
Kategorie: Osobní zprávy

V lone malebnej „turčianskej záhradky“ v kruhu milovanej rodiny, priateľov a kolektívu kliniky sa tento rok v plnom pracovnom nasadení dožila doc. MUDr. Eva Teodora Gáliková, CSc., svojich 70. narodenín.

Narodila sa 24. mája 1938 v Leviciach. Na LF UK v Bratislave promovala v roku 1961, celoživotnú medicínsku púť začala podľa vtedajšej umiestenky v OÚNZ Lučenec. Po dvoch rokoch odišla pracovať ako závodná lekárka v TEES Martin. Tu ju zaujali rizikové práce v ťažkom strojárstve a choroby z povolania. Tejto problematike zostala verná až doteraz.

Od r. 1969 doteraz pracuje na Klinike pracovného lekárstva a toxikológie v Martine, postupne ako odborná asistentka a od r. 1987 ako docentka pre odbor pracovné lekárstvo. V r. 1982 obhájila dizertačnú prácu na tému „Zmeny imunity pri silikóze“, v ktorej u nás prioritne poukázala na zmeny niektorých imunologických parametrov pri rôznych stupňoch pľúcnej fibrózy. V ďalšej vedeckovýskumnej činnosti sa venovala dispozičným a expozičným faktorom chronickej bronchitídy v hutníctve, problematike ortuti a vinylchloridu v chemickom závode, neurotoxickým vplyvom ťažkých kovov. V poslednom období riešila projekt zaoberajúci sa problematikou kostno-kĺbovo-šľachového systému v zdravotníckych profesiách. Rozsiahly vedecký záujem našej jubilantky dokumentuje aj bohatá prednášková a publikačná aktivita. Na odborných podujatiach predniesla viac ako 400 prednášok, v odborných časopisoch publikovala 278 článkov so 134 ohlasmi.

Veľmi široké je jej spektrum pedagogických aktivít na Lekárskej fakulte. Od funkcie zodpovednej vedúcej za výučbu internej propedeutiky, cez predsedníctvo pre štátne rigorózne skúšky, vedenie ŠVOČ, členstvo v medzioborových komisiách pre obhajoby Ph.D., až po vedenie 4 doktorandov. Jej osobitý priateľský empatický prístup k študentom je všeobecne známy.

Činorodá aktivita našej jubilantky našla odraz aj v oceneniach, z ktorých spomenieme aspoň „Cenu Spolku lekárov za najlepšiu publikáciu“, bronzovú a striebornú medailu za zásluhy o rozvoj Lekárskej fakulty v Martine, ako i striebornú medailu Spoločnosti pracovného lekárstva SLS.

Najväčším ocenením pre našu jubilantku je ale určite láska jej rodiny, dcér, zaťov, vnúčeniec i starostlivého manžela, ktorým poskytuje svoj neutíchajúci optimizmus a pohodu. Radosť jej prináša aj čas strávený s dobrými priateľmi, divadlo a z prírody hlavne slnko a more.

Milá Eva, nech nás všetkých ešte dlho sprevádza Tvoj neodolateľný milý úsmev.

Výbor SSPL SLS


Štítky
Hygiena a epidemiologie Hyperbarická medicína Pracovní lékařství
Článek Fagocytóza

Článek vyšel v časopise

Pracovní lékařství

Číslo 4

2008 Číslo 4

Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se

VIRTUÁLNÍ ČEKÁRNA ČR Jste praktický lékař nebo pediatr? Zapojte se! Jste praktik nebo pediatr? Zapojte se!

×