Nazální provokační test v pracovním lékařství: doporučený postup – metodika


A Nasal Provocation Test in Occupational Medicine: Recommended Procedure – Methods

A nasal provocation (challenge) test serves to detect the response of a nasal mucosa to provocation by a specific or nonspecific nasal stimulus. One of the indications of this examination is the assessment of a professional etiology of an allergic rhinitis.

The active anterior rhinomanometry is a method recommended by the Europaen committee for standardization in rhinomanometry as a nasal provocation test. An inspiration flow and a nasal resistance are measured in each nasal nostril. The aim of the examination is to determine the degree of a nasal obstruction, values of nasal resistances and evaluation of a nasal symptom score. The recommended procedure includes conditions and ways of carrying out the test, contraindications, warning about possible risks of the test and description of evaluation of gathered results.

Key words:
nasal provocation test, active anterior rhinomanometry, occupational allergic rhinitis


Autoři: K. Boušová 1;  I. Krčmová 2
Působiště autorů: Klinika nemocí z povolání, Fakultní nemocnice a Lékařská fakulta Univerzity Karlovy Hradec Králové, zastupující přednostka MUDr. Eva Korolová, Ph. D. 1;  Ústav klinické imunologie a alergologie, Fakultní nemocnice a Lékařská fakulta Univerzity Karlovy Hradec Králové, přednosta MUDr. Otakar Kopecký, CSc. 2
Vyšlo v časopise: Pracov. Lék., 58, 2006, No. 2, s. 78-80.
Kategorie: Doporučení pro praxi

Souhrn

Nazální provokační test se používá k průkazu odpovědi nosní sliznice na provokaci specifickým nebo nespecifickým nosním podnětem. Při posuzování profesionální etiologie alergické rýmy je tento test jednou z indikací.

Podle doporučení Evropské komise pro standardizaci v rinomanometrii se k provádění nazálního provokačního testu užívá metoda aktivní přední rinomanometrie. Měří se inspirační nosní průtok a nosní odpor v každém nosním průduchu. Cílem vyšetření je určení stupně nosní obstrukce a hodnoty nosních odporů a vyhodnocení nosního symptomového skóre. V doporučeném postupu je kromě podmínek a způsobu provedení vlastního testu uveden výčet kontraindikací, upozornění na možná rizika testu a popsán způsob hodnocení získaných výsledků.

Klíčová slova:
nazální provokační test, aktivní přední rinomanometrie, profesionální alergická rýma


Štítky
Hygiena a epidemiologie Hyperbarická medicína Pracovní lékařství
Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se

VIRTUÁLNÍ ČEKÁRNA ČR Jste praktický lékař nebo pediatr? Zapojte se! Jste praktik nebo pediatr? Zapojte se!

×