Výskyt rizikových faktorů kardiovaskulárních onemocnění u ošetřovatelského personálu


Occurrence of Risk Factors of Cardiovascular Diseases in Nursing Staff

Objective:
The aim of our study was to evaluate risk factors of cardiovasular diseases in nursing staff (nurses) from a big hospital.

Material and Methods:
We examined altogether 1159 staff members (average age 33.1 years; range 19–62 years), 19 males (average age 26.8 years; range 21–50 years) and 1140 females (average age 33.3 years; range 19–62 years) categorized as nursing staff (nurses) between 2002 and 2004. These staff members filled in the questionnaire on basic risk factors of cardiovascular diseases at the preventive examination, nurses at the department of preventive cardiology filled in basic data needed for determining the CVD risk (weight, height, waist, hip, values of lipid metabolism, glycaemia), they calculated the current risk of cardiovascular diseases and the risk at 60 years according to valid tables.

Results:
The current high risk of cardiovascular diseases was found in 1 female (0.1%), the risk at 60 years was found at 17 staff members (1.5%), 2 males (10.5%) and 15 females (1.3%). 9 males (47.6%) and 361 females (31.7%) were smokers. The occurrence of smoking was significantly higher than in the general population (P < 0.05). The disorder of lipid metabolism was found in 425 staff members (36.7%), with a higher frequency found in females (36.9%) than in males (21.1%). Overweight was found in 231 staff members (19.9%) (15.7% males and 20.0% females) and obesity in 98 staff members (8.4%) (5.2% males and 8.5% females). The occurrence of this risk factors is significantly lower than in general population (P < 0.05). Hypertension was found in 180 staff members (15.5%), the higher frequency was found in males (21.0%) than females (15.4%). 708 staff members (61.0%), (94.7% males and 60.4% females) reported an adequate physical activity, a low physical activity reported 345 females (29.7% of the whole sample, 30.2% of the female sample), no physical activity reported 96 females (8.2% of the whole sample, 8.4% of the female sample).

Conclusion:
The occurrence of affectable risk factors of cardiovascular diseases in nursing staff (nurses) is high. It is necessary to go on applying the combination of medical and social approaches in a focused intervention of these risk factors.

Key words:
risk factors, cardiovascular diseases, nursing staff, nurses


Autoři: E. Sovová 1;  M. Nakládalová 2;  M. Kaletová 1;  J. Lukl 1
Působiště autorů: I. interní klinika Fakultní nemocnice Olomouc a Lékařské fakulty Univerzity Palackého v Olomouci přednosta prof. MUDr. Jan Lukl, CSc. 1;  Klinika pracovního lékařství Fakultní nemocnice Olomouc a Lékařské fakulty Univerzity Palackého v Olomouci přednostka MUDr. Marie Nakládalová, Ph. D. 2
Vyšlo v časopise: Pracov. Lék., 57, 2005, No. 4, s. 149-152.
Kategorie: Původní práce

Souhrn

Cíl práce:
Zhodnotit výskyt rizikových faktorů kardiovaskulárních onemocnění (KVO) u ošetřovatelského personálu (zdravotních sester) velké nemocnice.

Soubor a metodika:
V letech 2002–2004 jsme vyšetřili celkem 1159 zaměstnanců (průměrný věk 33,1et; rozmezí 19–62 let), z toho 19 mužů (průměrný věk 26,8 let; rozmezí 21–50 let) a 1140 žen (průměrný věk 33,3; rozmezí 19–62 let) v kategorii ošetřovatelský personál (zdravotní sestry). Tito zaměstnanci vyplnili při preventivní prohlídce dotazník na základní rizikové faktory kardiovaskulárních onemocnění, sestry na oddělení preventivní kardiologie doplnily základní údaje potřebné ke stanovení rizika kardiovaskulárních onemocnění (hmotnost, výška, obvod pasu, boků, hodnoty lipidového metabolismu, glykémie), vypočítaly podle platných tabulek současné riziko kardiovaskulárních onemocnění a riziko v 60 letech věku.

Výsledky:
Vysoké riziko kardiovaskulárního onemocnění má v současné době 1 žena (0,1 %), v 60 letech věku pak 17 zaměstnanců (1,5 %), 2 muži (10,5 %) a 15 žen (1,3 %). Kouří celkem 9 mužů (47,6 %) a 361 žen (31, 7%). Výskyt kouření je statisticky významně vyšší než v běžné populaci (p < 0,05). Porucha lipidového metabolismu byla zjištěna u 425 zaměstnanců (36,7 %) a více u žen (36,9 %) než u mužů (21,1 %). Nadváha byla zjištěna u 231 zaměstnanců (19,9 % – 15,7 % mužů a 20,0 % žen) a obezita u 98 zaměstnanců (8,4% – 5,2 % mužů a 8,5 % žen). Výskyt tohoto rizikového faktoru je statisticky významně nižší než v běžné populaci (p < 0,05). Hypertenzi má 180 zaměstnanců (15,5 %) a více mužů (21,0 %) než žen (15,4 %). Přiměřenou pohybovou aktivitu udává 708 zaměstnanců (61,0% – 94,7 % mužů a 60,4 % žen), malou pohybovou aktivitu udává 345 žen (29,7 % celého souboru, 30,2 % ze souboru žen), žádnou pohybovou aktivitu udává 96 žen (8,2 % celého souboru, 8,4 % ze souboru žen).

Závěr:
Výskyt ovlivnitelných rizikových faktorů kardiovaskulárního onemocnění ošetřovatelského personálu (sester) je vysoký. Je třeba nadále aktivně používat kombinaci lékařského a společenského přístupu v cílené intervenci těchto rizikových faktorů.

Klíčová slova:
rizikové faktory, kardiovaskulární onemocnění, ošetřovatelský personál, zdravotní sestry


Štítky
Hygiena a epidemiologie Hyperbarická medicína Pracovní lékařství
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se