Hodnotenie výškových rozmerov pracoviska na základe antropometrických parametrov


Evaluation of Height Parameters of the Workplace Based on Anthropometric Parameters

We found in 90 % of women working in a selected industrial enterprise different forms of health problems. Shortcomings in the working system contribute in a large extent to the occurrence of these health problems. Accordingly, we carried on an analysis of height parametres of the workplace having used the norm ISO/CD 11226 “Evaluation of working postures“. This norm is used for the evaluation of working postures based on angles of bodily segments.We calculated the maximum and minimum reach to height, compared them to height parameters of the workplace and confirmed our assumption that the parameters of the workplace do not conform to the majority of female workers.

Key words:
height parameters of the workplace, angles of bodily segments, anthropometric parameters, health problems


Autoři: M. Cvíčelová 1;  R. Beňuš 1;  M. Cifríková 1;  K. Hatiar 2
Působiště autorů: Katedra antropológie, Prírodovedecká fakulta, Univerzita Komenského v Bratislave vedúca katedry prof. RNDr. Daniela Siváková, CSc. 1;  Katedra priemyselného inžinierstva a manažmentu, Slovenská technická univerzita v Bratislave, MtF Trnava vedúci katedry doc. ing. Miloš Čambál, CSc. 2
Vyšlo v časopise: Pracov. Lék., 57, 2005, No. 4, s. 153-157.
Kategorie: Původní práce

Souhrn

U žien pracujúcich vo vybranom priemyselnom podniku sme zistili, že až 90 % trpí rôznymi formami zdravotných ťažkostí. Na výskyte týchto zdravotných ťažkostí sa vo veľkej miere podieľajú nedostatky v pracovnom systéme. Z tohoto dôvodu sme uskutočnili analýzu výškových rozmerov pracovnej plochy, pričom sme vychádzali z normy ISO/CD 11226 „Evaluation of working postures“, podľa ktorej sa hodnotia pracovné polohy na základe uhlov telesných segmentov. Po výpočte maximálnych a minimálnych dosahov do výšky a porovnaní s výškovými rozmermi pracoviska sa potvrdil náš predpoklad, že rozmerovo pracovisko nevyhovuje väčšine pracovníčok.

Kľúčové slová:
výškové rozmery pracovnej plochy, uhly telesných segmentov, antropometrické parametre, zdravotné ťažkosti


Štítky
Hygiena a epidemiologie Hyperbarická medicína Pracovní lékařství
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se