Neobvyklá manifestácia syndrómu horného kalicha pri otrave olovom*


Unusual Manifestation of an Upper Chalice Syndrome in Lead Poisonin

We found during the retrospective evaluation of results in some of our patients with lead poisoning irregular records of radioisotope examinations of kidneys and the urinary tract which disappeared after the treatment of poisoning. After having compared our results with those found in the literature, we evaluate our results as an irregular drenage of intrarenal and extrarenal urinary pathways resulting from the spasm of their smooth musculature. A syndrome of an upper chalice manifested with the disorder of drenage of the neck of the upper chalice of the kidney. It is a new view on the activity of the smooth musculature of the urinary tract which reacts in a similar way as the gastrointestinal tract in lead poisoning. Other changes on kidneys were found using renography which indicated a transitory decrease of tubular functions.

Key words:
radioisotope examination of kidneys, spasms of intrarenal and extrarenal urinary tract, case studies


Autoři: J. Buchancová 1;  J. Buchanec 2;  G. Klimentová 1;  I. Režnák 3
Působiště autorů: Klinika pracovného lekárstva a toxikológie JLF UK a MFN Martin 1;  Klinika detí a dorastu JLF UK a MFN Martin 2;  Klinika nukleárnej medicíny JLF UK a MFN Martin 3
Vyšlo v časopise: Pracov. Lék., 57, 2005, No. 4, s. 161-165.
Kategorie: Kazuistika

Souhrn

Pri retrospektívnom hodnotení výsledkov u našich pacientov s otravou olovom sme u časti z nich našli nepravidelnosť záznamov rádionuklidových vyšetrení obličiek a močových ciest, ktoré vymizli po vyliečení otravy. Výsledky sme porovnali s údajmi z literatúry a hodnotíme ich ako nepravidelnú drenáž intrarenálnych a extrarenálnych močových ciest pri spazme ich hladkej svaloviny. Pri poruche drenáže krčka horného kalicha obličky sa manifestoval syndróm horného kalicha. Ide o nový pohľad na činnosť hladkej svaloviny močových ciest, ktorá pri otrave olovom reaguje podobne, ako už poznáme v tráviacom systéme. Pri renografii sa na obličkách našli aj ďalšie zmeny, svedčiace pre prechodné zníženie tubulárnych funkcií.

Kľúčové slová:
rádioizotopové vyšetrenia obličiek, spazmy intrarenálnych a extrarenálnych močových ciest, kazuis


Štítky
Hygiena a epidemiologie Hyperbarická medicína Pracovní lékařství
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se