Vplyv hyperbarickej oxygenoterapie na biotransformáciu a oxidačný stres u pacientov s diabetes mellitus typu 2


The Influence of Hyperbaric Oxygen Therapy on Biotransformation and Oxidative Stress in Patients with the Type II Diabetes Mellitus

Besides other indications, hyperbaric oxygen therapy (HBO) is used as a supplementary treatment of unhealed diabetic ulcers of lower extremities. We examined if the liver function of biotransformation, peroxidation of lipids and concentration of glucose, total cholesterol and triacylglycerols in patients with the type II diabetes would change after hyperbaric oxygen therapy. The sample consisted of patients with the type II diabetes treated with insulin. HBO was applied once a day during the five consecutive days. We examined the biological half-life of antipyrine used as a model substance, which is biotransformed in liver. The concentration of antipyrine in serum was determined by gas chromatography. The concentration of malondialdehyde as a product of lipoperoxidation was determined by liquid chromatography. The parameters measured in the sample of patients before the therapy were worse than physiological values. Following the series of HBO, the concentration of glucose significantly dropped, concentration of total cholesterol and triacylglycerols did not change. HBO did not influenced the biotransformation capacity of liver and did not increase further the oxidative stress in patients with the type II diabetes treated with insulin. HBO proved safe under defined conditions.

Key words:
biotransformation, diabetes mellitus, hyperbaric oxygen therapy, oxidative stress


Autoři: O. Uličná 1;  I. Bátora 2;  O. Vančová 1;  J. Zimanová 2;  P. Božek 3;  K. Schmidtová 4;  K. Halinárová 4
Působiště autorů: Farmakobiochemické laboratórium III. internej kliniky Univerzity Komenského v Bratislave, Lekárska fakulta prednosta prof. MUDr. Viliam Bada, CSc. 1;  Klinika pracovného lekárstva a toxikológie, Univerzita Komenského v Bratislave, Lekárska fakulta prednosta doc. MUDr. Igor Bátora, CSc. 2;  Oddelenie klinickej biochémie a hematológie, NsP MVSR, Bratislava, primár MUDr. Peter Božek, CSc. 3;  Toxikologické laboratórium, Klinika laboratórnej medicíny, Fakultná nemocnica akademika L. Dérera, Bratislava prednosta prof. MUDr. RNDr. Gustáv Kováč, CSc., MBA 4
Vyšlo v časopise: Pracov. Lék., 57, 2005, No. 2, s. 61-65.
Kategorie: Původní práce

Souhrn

Hyperbarická oxygenácia sa okrem iných indikácií používa ako doplnková liečba nehojacich sa diabetických vredov dolných končatín. Zisťovali sme, či sa po hyperbarickej oxygenoterapii zmení biotransformačná funkcia pečene, peroxidácia lipidov a koncentrácia glukózy, celkového cholesterolu a triacylglycerolov u pacientov s diabetes mellitus typu 2. Súbor tvorili pacienti s diabetes mellitus typu 2 liečení inzulínom. Hyperbarická oxygenácia sa aplikovala raz denne, päťkrát za sebou. Stanovili sme biologický polčas antipyrínu ako modelovej látky, ktorá sa biotransformuje v pečeni. Koncentráciu antipyrínu v plazme sme stanovili plynovou chromatografiou. Koncentráciu malóndialdehydu, ako produktu lipoperoxidácie, kvapalinovou chromatografiou. V súbore pacientov boli sledované parametre a priori horšie oproti fyziologickým hodnotám. Po sérii hyperbarickej oxygenácie sa koncentrácia glukózy významne znížila, koncentrácia celkového cholesterolu a triacylglycerolov sa nezmenila. Hyperbarická oxygenácia neovplyvnila biotransformačnú kapacitu pečene a nespôsobila ďalšie zvýšenie oxidačného stresu u pacientov s diabetes mellitus typu 2, liečených inzulínom. Hyperbarická oxygenácia sa v uvedených podmienkach ukázala ako bezpečná.

Kľúčové slová:
biotransformácia, diabetes mellitus, hyperbarická oxygenoterapia, oxidačný stres


Štítky
Hygiena a epidemiologie Hyperbarická medicína Pracovní lékařství
Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se

VIRTUÁLNÍ ČEKÁRNA ČR Jste praktický lékař nebo pediatr? Zapojte se! Jste praktik nebo pediatr? Zapojte se!

×