Profesionálne stigmy *


Professional Stigmata

Various scars, hyperkeratosis – tylomas, telangiectasias, changes in colour of skin, hair, changes of nails, teeth may arise on the surface of the body in the course of different occupations, usually under repeated mechanical insults, which may be explained with working activities. Professional stigmata may not be a serious but often a typical sign of exposure to different physical and chemical influences. They are not occupational diseases and they do not disturb the working achievement. However, they might be a sign indicating a suspicion of some professional diseases, which may be accompanied with professional stigmata (e.g. tattooing with coal on the trunk and shoulders may indicate during the physical examination to a possible coal exposure in the history, etc.). Sometimes, stigmata focus the attention to the necessity of detailed examination (e.g. suspicion of disease from the long-term excessive and one-sided load of extremities, impairment with some metals, etc.). Authors called the attention to their own observations of professional stigmata in the text and figures.

Key words:
hyperkeratosis, reactions to extraneous bodies, vascular symptoms, changes of skin and teeth, postural changes of backbone, prevalence related to working activities, own examples


Autoři: J. Buchancová 1;  J. Zibolenová 2;  V. Bellová 1
Působiště autorů: Klinika pracovného lekárstva a toxikológie Jesseniovej LF UK a MFN, Martin 1;  Kožná ambulancia, neštátne zdravotnícke zariadenie, Sučany 2
Vyšlo v časopise: Pracov. Lék., 57, 2005, No. 2, s. 96-99.
Kategorie: Souborný referát

Souhrn

V priebehu zamestnaní rozličného druhu môžu vznikať, spravidla pri opakovaných mechanických inzultoch, na povrchu tela rôzne jazvy, hyperkeratózy – mozole, teleangiektázie, zmeny farby kože, vlasov, zmeny nechtov a zubov, ktoré sa dajú vysvetliť pracovnými činnosťami. Profesionálne stigmy môžu byť nezávažnou ale často typickou známkou expozície rozličným fyzikálnym a chemickým vplyvom. Nie sú chorobami z povolania a samé o sebe nenarušujú pracovný výkon. Môžu byť však znakom, ktorý vedie ku podozreniu na niektoré profesionálne ochorenia, ktoré môžu byť spojené aj s profesionálnymi stigmami (napr. tetováž uhlím na trupe a ramenách môže upozorniť až pri fyzikálnom vyšetrení na možnú uhľokopskú expozíciu aj v minulosti a pod.). Niekedy stigmy upriamia pozornosť na nutnosť detailnejšieho vyšetrenia (napr. podozrenie na ochorenie z dlhodobého nadmerného a jednostranného zaťaženia končatín, poškodenie niektorými kovmi a i). Autorky upozornili na niektoré vlastné pozorovania profesionálnych stigiem v texte a formou obrázkov.

Kĺúčové slová:
hyperkeratózy, reakcie na cudzie telesá, cievne prejavy, zmeny na koži a zuboch, posturálne zmeny chrbtice, výskyt pri pracovných činnostiach, vlastné príklady


Štítky
Hygiena a epidemiologie Hyperbarická medicína Pracovní lékařství
Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se