Efekt hyperbarickej oxygenoterapie v liečbe chronických nehojacich sa vredov dolných končatín


The Effect of Hyperbaric Oxygen Therapy in the Treatment of Chronic Unhealed Ulcers of Lower Extremities

The authors demonstrate a positive effect of hyperbaric oxygen therapy in the treatment of a diabetic leg and ulcers of lower extremities related to chronic venous disease. The reduction of an ulcer area was significantly higher in the group of 14 diabetic patients and 13 patients with the venous disease compared to control groups treated in a standard outpatient way in the 6th week after a series of exposures to hyperbaric oxygen (exposure average: 29.2 resp. 25.8; hyperbaric pressure 0.18–0.20 MPa). The effect was more significant in the cases with the diabetic ulcer (P < 0.001, resp. P < 0.05). The complex standard local treatment of ulcers during the hospital stay might also contribute to the effect of hyperbaric oxygen therapy. The authors recommend the hyperbaric oxygen therapy as an effective complementary treatment of chronic unhealed ulcers of lower extremities related to diabetes and the chronic venous disease of lower extremities.

Key words:
hyperbaric oxygen therapy, diabetic leg, chronic venous disease


Autoři: I. Bátora 1;  J. Zimanová 1;  O. Uličná 2;  I. Vojtech 1;  P. Gavornik 3;  Ľ. Gašpar 3;  A. Bízik 1;  O. Vančová 2;  J. Jánošiová 4
Působiště autorů: Klinika pracovného lekárstva a toxikológie Lekárskej fakulty Univerzity Komenského Fakultnej nemocnice L. Dérera v Bratislave, prednosta doc. MUDr. Igor Bátora, PhD. 1;  Farmakobiochemické laboratórium III. internej kliniky Lekárskej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave prednosta prof. MUDr. Viliam Bada, CSc. 2;  II. interná klinika Lekárskej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave, prednosta doc. MUDr. Andrej Dukát, CSc. 3;  Klinika geriatrie Lekárskej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave, prednosta prof. MUDr. Zoltán Mikeš, DrSc. 4
Vyšlo v časopise: Pracov. Lék., 57, 2005, No. 2, s. 66-72.
Kategorie: Původní práce

Souhrn

Autori demonštrujú dobrý efekt hyperbarickej oxygenoterapie v liečbe diabetickej nohy a vredov dolných končatín pri chronickej vénovej chorobe. V skupine 14 diabetických pacientov a 13 s vénovou chorobou dosiahli v 6. týždni po sérii expozícií hyperbarickému kyslíku (priemer expozícií: 29,2, resp. 25,8; hyperbarický tlak 0,18–0,20 MPa) signifikantne väčšiu redukciu plochy vredu oproti kontrolným skupinám liečeným ambulantne štandardným spôsobom, pričom efekt bol výraznejší pri diabetickom vrede (p < 0,001, resp. p < 0,05). Na efekte hyperbarickej oxygenoterapie sa mohlo podieľať aj komplexné lege artis lokálne ošetrovanie vredov počas hospitalizácie. Autori odporúčajú hyperbarickú oxygenoterapiu ako efektívnu doplnkovú liečbu chronických nehojacich sa vredov dolných končatín pri diabete a chronickej vénovej chorobe dolných končatín.

Kľúčové slová:
hyperbarická oxygenoterapia, diabetická noha, chronická vénová choroba


Štítky
Hygiena a epidemiologie Hyperbarická medicína Pracovní lékařství
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se