Kouření zdravotních sester


Smoking in Nurses

Objective:
To find out smoking habits in nurses of the Faculty Hospital, compare them with the prevalence of smoking habits among nurses in other hospitals and the prevalence of smoking among women in the population of the Czech Republic.

Material and Methods:
The sample consists of 1203 nurses of the Faculty Hospital of all fields except laboratory ones of the average age of 33.4 ± 10.8 years. Respondents were examined in the centre of preventive care of the establishment in 2002–2003 and they answered the questionnaire related to basic risk factors for cardiovascular diseases. The prevalence of smoking was compared to the prevalence in the sample of nurses in six hospitals in the Czech Republic (Mádlová, 1999) and the prevalence of smoking in women in the population (Cífková, 2000).

Results:
32.3% nurses from the Faculty Hospital smoked compared to 41.7% nurses from other 6 hospitals (P < 0.001) and compared to 25.6% women from the general population (P < 0.001). The prevalence of smoking was the highest (37.7%) in the youngest age group of nurses of the Faculty Hospital under 24 years.

Conclusion:
The prevalence of smoking among nurses was significantly higher compared to the general population. The high prevalence of smoking in the youngest age group is warning. Nurses from the Faculty Hospital are not a good pattern for patients. Authors outline possible solutions in the discussion.

Key words:
smoking in women, smoking in nurses, model behaviour, key role of nurses


Autoři: M. Kaletová 1;  E. Sovová 1;  M. Nakládalová 2;  I. Benušová 1;  P. Doupalová 1;  J. Lukl 1
Působiště autorů: I. interní klinika, Lékařské fakulty Univerzity Palackého a Fakultní nemocnice Olomouc přednosta prof. MUDr. Jan Lukl, CSc. 1;  Klinika pracovního lékařství Lékařské fakulty Univerzity Palackého a Fakultní nemocnice Olomouc přednostka MUDr. Marie Nakládalová, Ph. D. 2
Vyšlo v časopise: Pracov. Lék., 57, 2005, No. 2, s. 87-90.
Kategorie: Původní práce

Souhrn

Cíl:
Zjistit kuřácké návyky zdravotních sester fakultní nemocnice, porovnat je s výskytem kuřáckých návyků mezi zdravotními sestrami v jiných nemocnicích a s prevalencí kuřáctví mezi ženami běžné populace České republiky.

Soubor a metodika:
Soubor tvoří 1203 zdravotních sester fakultní nemocnice všech oborů kromě laboratorních, průměrného věku 33,4 ± 10,8 let. Respondenti byli vyšetřeni ve středisku závodní preventivní péče v letech 2002–2003 a vyplnili dotazník na základní rizikové faktory kardiovaskulárních onemocnění. Prevalence kouření byla srovnána se souborem zdravotních sester v šesti nemocnicích v České republice (podle Mádlové, 1999) a s prevalencí kouření žen běžné populace 2000 (podle Cífkové, 2004).

Výsledky:
Kouří 32,3 % zdravotních sester fakultní nemocnice proti 41,7 % zdravotních sester jiných 6 nemocnic (p < 0,001) a proti 25,6 % žen běžné populace (p < 0,001). V nejnižší věkové kategorii zdravotních sester do 24 let je prevalence kouření nejvyšší (37,7 %).

Závěr:
Byla nalezena statisticky významně vyšší prevalence kouření mezi zdravotními sestrami v porovnání s běžnou populací. Varovná je vysoká prevalence kuřáctví v nejnižší věkové kategorii. Zdravotní sestry fakultní nemocnice nejsou příkladem pro pacienty. V diskusi autoři nastiňují možnosti řešení.

Klíčová slova:
kouření žen, kouření zdravotních sester, vzorové chování, klíčová úloha zdravotních sester


Štítky
Hygiena a epidemiologie Hyperbarická medicína Pracovní lékařství
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se