Stabilita postoje pilotů*


Stability of a Posture in Pilots

The follow-up of an upright posture (posturography, stabilometry) reflects the status of a couple of sensory and motor systems ina complex way. The revival of the concern in posturography in aviation medicine was given by the training of spatial disorientationand its possible adverse physiological impact. 162 individuals from the samples of students of pilot schools, transport, helicopterand jet pilots were examined by stabilometry. The course, area and deflections of the body centre of gravity in anteroposterior andlateral directions were measured (with open and close eyes) with the computer posturograph STP-03 and the Romberg Way andArea were derived.Results showed that:1. The older the pilot the more anteroposterior deflections than lateral ones (open and close eyes).2. The more acrobatic plane the more anteroposterior than lateral deflections (close eyes).3. The older the pilot the more stable posture (close eyes).It is presumed that the more stable posture of pilots develops with more significant chronic vestibular stimulation connected withtheir occupation. The results of the study will be used for determining of physiological norms in preparation of the training ofspatial disorientation of military pilots. Stabilometry will thus contribute to the declination of adverse influences onto the health ofpilots and increase of flight safety.

Key words:
aviation medicine, flight safety, pilot, spatial disorientation, posture, posturography, equilibrium, stabilometry, vestibularstimulation, military training


Autoři: M. Sázel
Působiště autorů: Ústav leteckého zdravotnictví Praha, ředitel MUDr. Dušan Bartoš, CSc.
Vyšlo v časopise: Pracov. Lék., , 2004, No. 4, s. 161-165.
Kategorie: Články

Souhrn

Sledování stability vzpřímeného postoje (posturografie, stabilometrie) komplexně odráží stav řady senzorických i motorickýchsystémů. Oživení zájmu o posturografii v leteckém lékařství vyvolalo zavádění výcviku prostorové dezorientace a jeho možné nepříznivéfyziologické dopady.Stabilometricky bylo vyšetřováno 162 osob ze souborů: posluchačů školy pilotního směru, dopravních, vrtulníkových a proudovýchpilotů. Počítačovým posturografem STP-03 se měřily (při otevřených a zavřených očích): dráha, plocha a výchylky těžiště tělapředozadně a bočně; odvozovaly se Romberg Way a Area.Z výsledků vyplynulo:1. Čím starší letec, tím více výchylek předozadních než bočních (otevřené i zavřené oči).2. Čím akrobatičtější letoun, tím více výchylek předozadních než bočních (zavřené oči).3. Čím starší letec, tím stabilnější postoj (zavřené oči).Předpokládá se, že stabilnější stoj letců vzniká výraznější chronickou vestibulární stimulací při jejich povolání. Výsledky prácebudou využity ke stanovení fyziologických norem v přípravě na výcvik prostorové dezorientace vojenských letců. Stabilometrie tímpřispěje ke snížení negativních vlivů na zdraví pilotů a ke zvýšení bezpečnosti létání.

Klíčová slova:
letecké lékařství, letová bezpečnost, pilot, prostorová dezorientace, postoj, posturografie, rovnováha, stabilometrie,vestibulární stimulace, vojenský výcvik

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Hygiena a epidemiologie Hyperbarická medicína Pracovní lékařství
Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se