Poškození oka zářením


Eye Damage Caused by Radiation

The paper deals with the issue of eye damage caused by radiation in a complex way focusing on the risks in the workingenvironment. The first part is devoted to ionizing radiation from the point of view of physical forms, resources, and generalinteractions with the tissue and especially from the point of view of lesions of particular structures of the eye by ionizing radiationin terms of radiation cataract, keratitis, retinopathy and neuropathy. The second part comprises the interactions of the mostcommon forms of nonionizing radiation – ultraviolet, infrared, visible part of the electromagnetic spectrum and lasers with eyetissues. The general mechanism of their effect – mechanical, thermal or photochemic, and particular clinical units – ophthalmiaphotoelectrica of welders, cataract of glass-workers, phototoxic retinopathy and others, are presented. The paper also mentionstherapeutic possibilities and preventive measures in particular eye lesions.

Key words:
ionizing radiation, nonionizing radiation, eye damage caused by radiation


Autoři: T. Jurečka
Působiště autorů: Klinika nemocí očních a optometrie Fakultní nemocnice u sv. Anny, Brno, přednosta doc. MUDr. Svatopluk Synek, CSc.
Vyšlo v časopise: Pracov. Lék., , 2004, No. 4, s. 172-175.
Kategorie: Články

Souhrn

Práce komplexně zpracovává problematiku poškození oka zářením, se zaměřením na rizika v pracovním prostředí. První část jevěnována ionizujícímu záření, a to jak z pohledu fyzikálních forem, zdrojů a obecných interakcí tkáně se zářením, tak zejménaz pohledu poškození jednotlivých struktur oka ionizujícím zářením ve smyslu radiační katarakty, keratitidy, retinopatie a neuropatie.Ve druhé části jsou podány interakce nejčastějších forem neionizujícího záření – ultrafialového záření, infračerveného záření,viditelné části elektromagnetického spektra a laserů – s tkáněmi oka. Jsou prezentovány obecné mechanismy jejich působení –mechanický, termální či fotochemický mechanismus a konkrétní klinické jednotky: ophthalmia photoelectrica svářečů, sklářskákatarakta, fototoxická retinopatie a další. V práci jsou u jednotlivých poškození oka zmíněny také terapeutické možnosti a preventivníopatření.

Klíčová slova:
ionizující záření, neionizující záření, poškození oka zářením

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Hygiena a epidemiologie Hyperbarická medicína Pracovní lékařství
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se