Antropometrické parametre mládeže pre ergonomické účely


Anthropometric Parameters of Adolescents for Ergonomic Purposes

Apprentices pass the professional practice during their occupational preparation, which comprises active involvement into theworking process. From the point of view of health protection of the youth and complying to work safety, it is important to create theworking conditions, which respect their body parameters. Upon this reason, anthropometric measurements were carried on atsecondary vocational schools in Banská Bystrica and Kysucké Nové Mesto. Altogether, 295 apprentices aged 15-20 years weremeasured. Results gained from 17 years old apprentices were compared to the results of measurements of the same parameters in17 years old students of grammar schools. Drawn upon our results, we can point out to the fact that it is suitable to use bodyparameters of future users for the purpose of arrangement and assessment of working places and classrooms for apprentices.

Key words:
anthropometric parameters, ergonomic parameters, apprentices, percentiles


Autoři: M. Cvíčelová 1;  A. Labaiová 2
Působiště autorů: Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, Katedra antropológie, vedúca katedry prof. RNDr. Daniela Siváková, CSc. 2 Gymnázium Alberta Einsteina v Bratislave, riaditeľka Mgr. Drahomíra Kovaříková 1
Vyšlo v časopise: Pracov. Lék., , 2004, No. 4, s. 166-168.
Kategorie: Články

Souhrn

Učňovská mládež počas prípravy na povolanie absolvuje odbornú prax, v priebehu ktorej sa aktívne zapája do pracovnéhoprocesu. Z hľadiska ochrany zdravia mladej generácie a dodržiavania bezpečnosti pri práci je dôležité vytvoriť pracovné podmienky,rešpektujúce jej telesné parametre. Z tohoto dôvodu boli uskutočnené antropometrické merania na stredných odborných učilištiachv Banskej Bystrici a v Kysuckom Novom Meste. Spolu bolo zmeraných 295 učňov vo veku 15–20 rokov. U každého probandabolo zmeraných 47 antropometrických parametrov. Získané výsledky 17-ročných učňov boli porovnané s výsledkami meraní rovnakýchparametrov u 17-ročných gymnazistov. Na základe našich výsledkov môžeme poukázať na skutočnosť, že pri riešení a hodnotenípracovísk i učební pre učňovskú mládež je vhodné používať telesné parametre budúcich užívateľov.

Klíčová slova:
antropometrické parametre, ergonomické parametre, učňovská mládež, percentily

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Hygiena a epidemiologie Hyperbarická medicína Pracovní lékařství
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se