Martinova-Gruberova anastomóza – zkušenost z praxe


Martin-Gruber’s Anastomosis – Experience from Practice

Based on the case of a young miner with paraesthesias of the fingers working with the risk of vibrations and excessiveoverloading of the upper extremities the authors demonstrate the case of a less frequent Martin-Gruber anastomosis type III. Itsdiagnosis was preceded by two discrepant electromyographic findings from different laboratories. The final diagnosis was establishedonly by the third electromyographic examination made by a neurologist – longstanding consultant for occupational diseases.The co-existence of distal neuropathy of the median nerve on the right wrist with abnormal innervation of the right hand wasreported as an occupational disease according to the appendix of Government regulation no. 290/1995 chapter II, item 7.Abnormal innervation is according to the literature encountered in 15–30 % of the population and can influence in a fundamentalway the resultant finding and conclusion. It has to be taken into consideration always when evaluating the occupationalcharacter of disease. In the conclusion the authors emphasize the importance of permanent consultants for occupational diseases.

Key words:
Martin-Gruber’s anastomosis, neuropathy, electromyographic examination, occupational disease


Autoři: V. Straková;  R. Gromnica
Působiště autorů: Oddělení nemocí z povolání, Hornická poliklinika, Ostrava, primář MUDr. Rostislav Gromnica, PhD.
Vyšlo v časopise: Pracov. Lék., , 2003, No. 2, s. 80-84.
Kategorie: Články

Souhrn

Na konkrétní kauze mladého horníka s paresteziemi prstů rukou, pracujícího v riziku vibrací a nadměrného jednostrannéhozatěžování horních končetin, demonstrují autoři případ méně časté Martinovy-Gruberovy anastomózy typu III. Jejímu rozpoznánípředcházely dva diskrepantní elektromyografické nálezy z různých laboratoří. Konečná diagnóza byla stanovena teprve třetímelektromyografickým vyšetřením, které provedl neurolog, dlouholetý zkušený konziliář oboru nemocí z povolání. Koexistence distálníneuropatie středového nervu na zápěstí vpravo s anomální inervací pravé ruky byla hlášena jako nemoc z povolání podle přílohyk nařízení vlády č. 290/1995 Sb., kapitola II, položka 7.Anomální inervace se podle literatury vyskytují u 15–30 % populace a mohou zásadním způsobem ovlivnit výsledný náleza posudkový závěr. Je zapotřebí myslet na ně vždy při posuzování profesionality onemocnění. Závěrem autoři akcentují významstálých odborných konziliářů pro obor nemocí z povolání.

Klíčová slova:
Martinova-Gruberova anastomóza, neuropatie, elektromyografické vyšetření, profesionální onemocnění

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Hygiena a epidemiologie Hyperbarická medicína Pracovní lékařství
Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se