Dupuytrenova kontraktura – její vztah k manuální práci a vibracím


Dupuytren’s Contracture – its Relation to ManualWork and Vibrations

The authors submit a review on the contemporary state of knowledge as regards Dupuytren’s contracture (DC) – on theetiopathogenesis, morphology, treatment and prognosis of the disease. The findings ensuing from investigations published abroadare compared with the results of the authors’ own investigations of a group of 121 miners of the Ostrava and Karviná region wherein 1988 occupational nervous and vascular diseases of the upper extremities caused by work with vibrating tools and equipmentwere reported. The group was checked in 1993 and 1998, further examinations are planned in the course of 2003. The incidence ofthe disease correlated with the patients’ age, in the group under 42 years it was sporadic, after ten years it was more numerous ascompared with the examination after five years. Subjectively the disease was evaluated as asymptomatic, the patients’ complaintswere ascribed in particular to the basic nervous and vascular disease. In patients with a diagnosed traumatic vasoneurosis thesubsequent development of DC was more frequent than in the group of patients with nervous affections of the extremities, while bothgroups had in their occupational history exposure to supra-limit vibrations and excessive overloading of the upper extremities.Bilateral affections predominated (63%), the remaining unilateral affections were always on the side of the dominant upperextremity. The examination of the group was originally focused in particular on affection of the vascular and nervous apparatus ofthe upper extremities, investigation of DC was not a priority and for evaluation of the findings some important data are lacking; nocomparison with a reference group is available. The results of the examination support the theory on a possible causal relationshipbetween the development of DC in workers exposed to vibrations.

Key words:
Dupuytren’s contracture, palmar aponeurosis, exposure to vibrations, manual work


Autoři: R. Gromnica;  V. Straková
Působiště autorů: Oddělení nemocí z povolání, Hornická poliklinika, spol. s r . o., Ostrava, primář MUDr. Rostislav Gromnica, PhD.
Vyšlo v časopise: Pracov. Lék., , 2003, No. 2, s. 62-66.
Kategorie: Články

Souhrn

Autoři předkládají souhrnné poznatky o současném stavu znalostí o Dupuytrenově kontraktuře (DC) – o etiopatogenezi, morfologii,léčbě a prognóze tohoto onemocnění. Poznatky vyplývající ze studia zahraničních publikací porovnávají s výsledky vlastníhosledování souboru 121 horníků OKR, u kterých bylo v roce 1988 hlášeno profesionální onemocnění nervů a cév horních končetin,způsobené při práci s vibrujícími nástroji a zařízeními. Soubor byl přešetřen v roce 1993 a 1998, další vyšetření je plánovánov průběhu roku 2003. Výskyt onemocnění jevil přímou závislost na věku pacientů, ve skupině do 42 let byl zcela sporadický; podeseti letech byl výrazně četnější oproti vyšetření po pěti letech. Subjektivně bylo hodnoceno onemocnění jako asymptomatické,potíže nemocných byly přičítány zejména základnímu onemocnění nervů a cév. U pacientů s diagnostikovanou traumatickou vazoneurózoubyl následný vznik DC častější oproti skupině pacientů s nervovým postižením aker, přičemž obě skupiny měly v pracovníanamnéze prokázanou expozici nadlimitním vibracím a nadměrné jednostranné zátěži horních končetin. Převládala postižení oboustranná(63 %), zbylá jednostranná postižení byla lokalizována vždy na dominantní horní končetině. Vyšetření souboru se původněorientovalo zejména na postižení cévního a nervového aparátu horních končetin, sledování DC nebylo prioritní. Při hodnocenípoznatků chybí některé důležité údaje, k dispozici není ani srovnání s referenční skupinou. Výsledky vyšetření podporují teoriio možné příčinné souvislosti vzniku DC u pracovníků exponovaných vibracím.

Klíčová slova:
Dupuytrenova kontraktura, palmární aponeuróza, expozice vibracím, manuální práce

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Hygiena a epidemiologie Hyperbarická medicína Pracovní lékařství

Článek vyšel v časopise

Pracovní lékařství


2003 Číslo 2

Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Příběh jedlé sody
nový kurz
Autoři: MUDr. Ladislav Korábek, CSc., MBA

Krvácení v důsledku portální hypertenze při jaterní cirhóze – od pohledu záchranné služby až po závěrečný hepato-gastroenterologický pohled
Autoři: PhDr. Petr Jaššo, MBA, MUDr. Hynek Fiala, Ph.D., prof. MUDr. Radan Brůha, CSc., MUDr. Tomáš Fejfar, Ph.D., MUDr. David Astapenko, Ph.D., prof. MUDr. Vladimír Černý, Ph.D.

Rozšíření možností lokální terapie atopické dermatitidy v ordinaci praktického lékaře či alergologa
Autoři: MUDr. Nina Benáková, Ph.D.

Léčba bolesti v ordinaci praktického lékaře
Autoři: MUDr. PhDr. Zdeňka Nováková, Ph.D.

Revmatoidní artritida: včas a k cíli
Autoři: MUDr. Heřman Mann

Všechny kurzy
Kurzy Soutěž Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se