Koordinace sociálního zabezpečení migrujících osob trpících nemocí z povolánív rámci Evropské unie


Coordination of Social Security of Migrating Subjects Suffering from Occupational Diseases in the Framework of the EuropeanUnion

After the Czech Republic will join the European Union (EU) it will be necessary among others to respect also regulations of theEU pertaining to social security of subject migrating from the Czech Republic into EU members countries and vice versa. Theseregulations are formulated to enable full use of the “primary“ right of free movement of workers in the EU. The submitted articlepresents those parts of the Regulations of EEC 1408/71 and Regulations of EEC 574/72, which pertain to the problem of claims ofbenefits, which arise in migrating workers in case of occupational injuries and occupational diseases.

Key words:
European Union, social security, migration in EU, occupational injuries, occupational diseases, Regulation (EEC)1408/71, Regulation (EEC) 574/72


Autoři: E. Hrnčíř
Působiště autorů: Klinika nemocí z povolání Univerzity Karlovy v Praze, 3. lékařské fakulty a Fakultní nemocnice Královské Vinohrady, Praha, přednosta doc. MUDr. Evžen Hrnčíř, CSc.
Vyšlo v časopise: Pracov. Lék., , 2003, No. 2, s. 70-79.
Kategorie: Články

Souhrn

Od okamžiku vstupu České republiky do Evropské unie (EU) bude nutné respektovat kromě jiného i předpisy EU, které se týkajísociálního zabezpečení osob migrujících z České republiky do členských zemí EU a obráceně. Tyto předpisy jsou koncipovány tak,aby umožnily plné využívání „primárního“ práva na svobodný pohyb pracovníků v rámci EU. Článek přináší ty části Nařízení Rady(EEC) 1408/71 a Nařízení Rady (EEC) 574/72, které se týkají problematiky nároků na dávky vznikající u migrujících pracovníkůmv případě pracovních úrazů a nemocí z povolání.

Klíčová slova:
Evropská unie, sociální zabezpečení, migrace v rámci Evropské unie, pracovní úrazy, nemoci z povolání, NařízeníRady (EEC) 1408/71, Nařízení rady (EEC) 574/72

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Hygiena a epidemiologie Hyperbarická medicína Pracovní lékařství
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se