Motivace – významný faktor pro zařazování osob s profesionálním postiženímzdraví do práce


Motivation – an Important Factor for Enlisting Subjects with Occupational Affections intoWork

The paper compares the principles which are applied in this country in social security of subjects who had to abandon theirhitherto performed work on account of occupational health damage with analogous principles practised in some western Europeancountries. It was found that our workers are not sufficiently motivated for optimal use of their remaining working potential. Theauthor suggests principles which should be applied when conceiving the social policy in this sphere.

Key words:
occupational diseases, occupational injuries, damages, motivation for work, social policy


Autoři: E. Hrnčíř
Působiště autorů: Klinika nemocí z povolání Univerzity Karlovy v Praze, 3. lékařské fakulty a Fakultní nemocnice Královské Vinohrady, přednosta doc. MUDr. Evžen Hrnčíř, CSc.
Vyšlo v časopise: Pracov. Lék., , 2003, No. 1, s. 34-37.
Kategorie: Články

Souhrn

Sdělení srovnává principy, které jsou u nás uplatňovány při sociálním zabezpečení osob vyřazených z jejich dosavadní prácekvůli profesionálnímu poškození zdraví, s analogickými principy uplatňovanými v některých západoevropských zemích. Konstatuje,že naši pracující nejsou dostatečně motivováni k optimálnímu využívání svého zbylého pracovního potenciálu. Navrhuje zásady,podle kterých by se mělo při koncipování sociální politiky v této problematice postupovat.

Klíčová slova:
nemoci z povolání, pracovní úrazy, odškodnění, motivace k práci, sociální politika

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Hygiena a epidemiologie Hyperbarická medicína Pracovní lékařství

Článek vyšel v časopise

Pracovní lékařství


2003 Číslo 1

Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Jistoty a nástrahy antikoagulační léčby aneb kardiolog - neurolog - farmakolog - nefrolog - právník diskutují
nový kurz
Autoři: doc. MUDr. Štěpán Havránek, Ph.D., prof. MUDr. Roman Herzig, Ph.D., doc. MUDr. Karel Urbánek, Ph.D., prim. MUDr. Jan Vachek, MUDr. et Mgr. Jolana Těšínová, Ph.D.

Léčba akutní pooperační bolesti
Autoři: doc. MUDr. Jiří Málek, CSc.

Nové antipsychotikum kariprazin v léčbě schizofrenie
Autoři: Prof. MUDr. Cyril Höschl, DrSc., FRCPsych.

Familiární transthyretinová periferní polyneuropatie
Autoři: MUDr. Radim Mazanec, Ph.D.

Diabetes mellitus a kardiovaskulární riziko, možnosti jeho ovlivnění
Autoři:

Všechny kurzy
Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se