Akutní otrava organofosfáty


Acute Organophosphate Intoxication

The author presents a view of date from the literature concerning organophosphate intoxications which belong to the prognosticallymost serious poisons and are still associated with a high mortality. In addition to the clinical picture a decisive part forestablishment of the diagnosis during the first hours of the intoxication is played by the AChE activity in erythrocytes. The authoremphasizes also the danger of incorrect interpretation of latent symptom-free periods (in particular during parathion intoxication)which must not be the reason for premature termination of treatment. Treatment of respiratory manifestations of the intoxication isthe first most important provision.Atropine administration should be started already during the prehospitalization stage. Monitoring of oxygen saturation andcardiovascular monitoring must be continuous, analysis of blood gases should be done repeatedly at regular intervals. After oralingestion irrigation of the stomach with warm water is essential (it should be done repeatedly for several hours or days). Theeffectiveness of forced diuresis is controversial. There is only limited experience with extracorporeal provisions: haemoperfusion ismore effective than haemodialysis (the majority of organophosphates are lipophil).

Key words:
acetylcholine, acetylcholine esterase, atropine, haemoperfusion, haemodialysis, obidoxime chloride, pralidoxime chloride,pseudoacetylcholine esterase, organophosphates


Autoři: K. Ševela
Působiště autorů: II. vnitřní klinika LF MU a FN U sv. Anny, Brno, přednosta doc. MUDr. Jiří Zicha, CSc.
Vyšlo v časopise: Pracov. Lék., , 2003, No. 1, s. 11-15.
Kategorie: Články

Souhrn

V práci je podán přehled literárních údajů o akutních otravách organofosfáty, které patří mezi prognosticky nejzávažnější sestále vysokou mortalitou. Vedle klinického obrazu má rozhodující význam pro stanovení prognózy aktivita AChE v erytrocytechv prvních hodinách otravy. V práci je dále zdůrazněno nebezpečí špatné interpretace latentních bezpříznakových období (zejménav průběhu otravy parathionem), které nesmí být příčinou předčasného ukončení léčení. Léčba respiračních projevů otravy je prvníma nejdůležitějším opatřením. Podání atropinu má být zahájeno již v přednemocniční fázi. Monitorování saturace kyslíku a kardiovaskulárnímonitorování musí probíhat nepřetržitě, analýzu krevních plynů je třeba provádět opakovaně v pravidelných intervalech.Při perorálním požití je nezbytný výplach žaludku teplou vodou (měl by být prováděn opakovaně po dobu několika hodin nebo dnů).Účinnost forzírované diurézy je sporná. K dispozici jsou omezené zkušenosti s mimotělními opatřeními: hemoperfuze je účinnějšínež hemodialýza (většina organofosfátů je lipofilní).

Klíčová slova:
acetylcholin, acetylcholinesteráza, atropin, hemoperfuze, hemodialýza, obidoxim chlorid, pralidoxim chlorid, pseudoacetylcholinesteráza,organofosfáty

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Hygiena a epidemiologie Hyperbarická medicína Pracovní lékařství

Článek vyšel v časopise

Pracovní lékařství


2003 Číslo 1

Nejčtenější v tomto čísle
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se