Změny elastázy 1 vestolici u osob s diabetem mellitus


Changes of Elastase 1 in Faeces of Diabetic Subjects

Diabetes mellitus is associated in some patients with exocrine pancreatic insufficiency. This applies in parti-cular to type 1 diabetics. Examination of the external pancreatic secretion is assessed by pretentious andexpensive tests using stimulation of the gland by enterohormones, because non-invasive tests are not suffici-ently sensitive for evaluation of the external pancreatic secretion if a mild morphological form of pancreatopathy is involved. Based on their own experience with examination of changes of elastase 1 in faeces, wherethe authors proved in 70.0 % a reduction already in medium severe forms of chronic pancreatitis (classificati-on according to ERCP), a group of subjects suffering from type 1 diabetes and type 2 diabetes was examined.The exocrine pancreatic secretion was reduced in 60.0 % of subjects with type 1 diabetes and only in 5.0 %with type 2 diabetes. This result correlated with the C-peptide level and was not affected by the blood sugarlevel at the time. The authors draw attention to the fact that in subjects with type 1 diabetes where evenduring compensation loss of body weight persists, it is important to consider possible exocrine pancreaticinsufficiency and supplement the patients with pancreatic enzymes.

Key words:
diabetes mellitus – elastase 1 – exocrine pancreatic function


Autoři: P. Dítě;  T. Tomečková;  J. Dolina;  I. Novotný;  J. Prášek;  A. Žáková;  M. Dastych
Působiště autorů: Interní/gastroenterologická klinika FN MU, Brno
Vyšlo v časopise: Pracov. Lék., , 2001, No. 1, s. 59-61.
Kategorie: Články

Souhrn

Diabetes mellitus je provázen u části nemocných exokrinní pankreatickou nedostatečností. Jedná se zvláštěo diabetiky 1. typu. Vyšetření zevní pankreatické sekrece je hodnoceno pomocí náročných i nákladných testůstimulací žlázy enterohormony, protože neinvazivní testy nejsou pro posouzení zevní pankreatické sekrecedosti citlivé, jestliže se jedná o morfologicky lehkou formu pankreatopatie. Na základě vlastních zkušenostís vyšetřením změn elastázy 1 ve stolici, kdy jsme prokázali v 70,0 % snížení již u středně těžké formy chronic-ké pankreatitidy (klasifikace podle ERCP), byla vyšetřena skupina osob s diabetes mellitus 1. typu a skupinas diabetes mellitus 2. typu. Exokrinní pankreatická sekrece byla prokazatelně snížena u 60,0 % osob s diabe-tes mellitus 1. typu a pouze u 5,0 % a s diabetes mellitus 2. typu. Tento výsledek koreloval s hladinou C-peptidu, nebyl ovlivněn aktuální hodnotou glykemie. Autoři upozorňují, že u osob s diabetes mellitus 1. typu, kdepřetrvává i během kompenzace stavu ztráta tělesné hmotnosti, je nutno pomýšlet na přítomnost exokrinnípankreatické insuficience a nemocné suplementovat pankreatickými enzymy.

Klíčová slova:
dialaetes mellitus – elastáza 1 – exokrinní funkce pankreatu

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Hygiena a epidemiologie Hyperbarická medicína Pracovní lékařství

Článek vyšel v časopise

Pracovní lékařství


2001 Číslo 1

Nejčtenější v tomto čísle
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se