Vzťah medzi infekciou Helicobacter pylori a infarktom myokardu


Association between Infection with Helicobacter pylori andMyocardial Infarction

Aim.
The aim of the study was to assess the relation between myocardial infarction and serologically documented infection with Helicobacter pylori.Method. The study group consisted of 193 patients. Acute myocardial infarction was documented in 45patients according to the diagnostic criteria by the American Society of Cardiology. Infection with Helicobac-ter pylori was assessed by ELISA assay. The likelihood of seroprevalence of Helicobacter pylori infection inpatients after myocardial infarction was assessed by calculating the odds ratio.Results. There was no association between Helicobacter pylori infection and myocardial infarction (odds ratio1.4, 95% confidence interval 0.54–2.5, p = 0.50).Conclusion. Our data do not prove association between Helicobacter pylori infection and coronary arterydisease.

Key words:
Helicobacter pylori – myocardial infarction – atherosclerosis


Autoři: J. Pobeha;  G. Valočik;  D. Trejbal
Působiště autorů: II. interná klinika, FNsP, Košice, Slovenská republika
Vyšlo v časopise: Pracov. Lék., , 2001, No. 1, s. 49-51.
Kategorie: Články

Souhrn

Cieľ práce.
Cieľom práce bolo zhodnotiť vzťah medzi infarktom myokardu a sérologicky dokumentovanouinfekciou Helicobacterom pylori.Metodika. Do štúdie bolo zaradených 193 pacientov. Akútny infarkt myokardu bol dokumentovaný u 45pacientov na základe diagnostických kritérií podľa doporučenia Americkej kardiologickej spoločnosti. InfekciaHelicobacterom pylori bola stanovená sérologicky metódou ELISA. Pravdepodobnosť séroprevalencie infekcieHelicobacterom pylori u pacientov po infarkte myokardu bola hodnotená výpočtom pomeru štatistickej nezhody (Odds ratio).Výsledky. Nebol nájdený vzťah medzi infekciou Helicobacter pylori a infarktom myokardu (pomer štatistickejnezhody 1,4, 95% interval spoľahlivosti 0,54–2,5, p = 0,50).Závery. Naše údaje nepotvrdzujú vzťah medzi infekciou Helicobacterom pylori a koronárnou chorobou srdca.

Klíčová slova:
Helicobacter pylori – infarkt myokardu – ateroskleróza

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Hygiena a epidemiologie Hyperbarická medicína Pracovní lékařství

Článek vyšel v časopise

Pracovní lékařství


2001 Číslo 1

Nejčtenější v tomto čísle
Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

hyperpigmentace úvodní foto kurz
Efektivní snižování hyperpigmentace − od výzkumu k inovacím pro praxi
nový kurz
Autoři: dr. Ludger Kolbe, dr. Thierry Passeron, MD, PhD

Postavení moxonidinu a indapamidu v léčbě hypertenze
Autoři: MUDr. Jan Vachek

Magnetická rezonance a diagnostika axiálních spondyloartritid - Virtuální trénink
Autoři: MUDr. Leona Procházková, Ph.D., MUDr. Monika Gregová, Ph.D., MUDr. Vladimír Červeňák, MUDr. Eva Korčáková, Ph.D.

Hybridní zubní náhrady – přežitek nebo perspektiva v moderní protetické péči?

Následná péče po prodělaném covid-19
Autoři:

Všechny kurzy
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se