Profesionální expozice těhotných žen ve vztahu k vývoji těhotenství a plodu


Occupational Exposure of Pregnant Woman in Relation to the Evolution of Pregnancy and Fetus

The international study ELSPAC (European Longitudinal Study of Pregnancy and Childhood) included occupational history,which followed exposure of the woman to selected factors of the work environment before conception and during pregnancy. Theobstetricians and pediatricians filled out extensive questionnaires on the course of pregnancy, delivery and the newborn.The results presented in this study include only the 3,897 women from the Czech Republic. Most reported indices related tooccupation represent certain sources of stress (shift work, monotonous work, work at noise environment, metal strain). Smokingwomen were more frequently exposed to these stressogenic factors than the non - smoking women. The work with personalcomputer may be considered as a certain kind of stress. Exposure to chemical substances represented other potential risk.Conditions at work were also subjectively evaluated by the women of the ELSPAC study. There was no difference between theexposed and unexposed groups, respectively, as far as signs characterising pathological course of pregnancy, when the smokingbehaviour was not considered.When the basic cohort of the pregnant women was divided according to smoking behavious women, statistically significantdifferences in the frequency of pathological signs became apparent. The frequency of abnormal placenta and fetus malformationsin the smokers was higher in those working permanently in the sitting position (OR =1.59), growth retardation of the fetus washigher in women working in shifts (OR = 1.98) and bleeding during pregnancy was associated with exposure to chemicalsubstances (OR = 2.00).In the non-smokers exposed to chemical substances there was a higher incidence of malformations (OR = 2.33) and growthretardation of the fetus was present in those having worked with personal computers (OR = 2.29).The results are considered as preliminary so far and will be subject to further analysis including confounding factors.

Key words:
pregnancy, smoking, occupational stress, chemical exposure


Autoři: Hrubá Drahoslava **;  Kukla Lubomír *;  Tyrlík Mojmír *
Působiště autorů: Výzkumný ústav zdraví dítěte v Brně, ředitel doc. MUDr. Roman Nekvasil, CSc. **Ústav preventivního lékařství, LF MU v Brně, vedoucí doc. MUDr. Drahoslava Hrubá, CSs. *
Vyšlo v časopise: Pracov. Lék., , 1999, No. 4, s. 166-171.
Kategorie: Články

Souhrn

V mezinárodní studii ELSPAC (European Longitudinal Study of Pregnancy and Childhood) byla zahrnuta pracovní anamnéza,která zjišťovala expozici žen vybraným faktorům pracovního prostředí před jejich otěhotněním a v těhotenství. Porodníci a pediatřivyplňovali obsáhlé dotazníky o průběhu těhotenství, porodu a o novorozenci. Výsledky předložené v této práci se týkají pouzesouboru 3897 žen z ČR.Většina sledovaných znaků profese představuje určité zdroje stresu (práce směnná, monotonní, v hluku, s duševním napětím).Těmto stresogenním faktorům byly obvykle exponovány častěji kouřící ženy než nekuřačky. Za určitý typ stresu lez pokládat i prácis osobním počítačem. Z dalších potenciálních rizik pro reprodukci byly zjišťovány expozice žen chemickým látkám.Pracovní podmínky hodnotily ženy souboru ELSPAC subjektivně. Bez rozlišení jejich kuřáckého chování nebyl výskyt znaků,které charakterizují patologický průběh těhotenství a vývoje plodu, statisticky významně odlišný mezi exponovanou a neexponova-nou skupinou žen.Po rozdělení základní souboru těhotných žen podle jejich kuřáckého chování se již statisticky významné rozdíly ve frekvencipatologických znaků projevily. U kuřaček byl vyšší výskyt abnormalit placenty a malformací plodu spojen s trvalou prací vsedě (OR1,59), růstová retardace plodu byla zvýšena u pracujících na směny (OR 1,98) a krvácení v těhotenství s expozicí chemickýmlátkám (OR 2,00).U nekuřaček exponovaných chemickým látkám byl častější výskyt malformací (OR 2,33) a růstové retardace plodu u těch, kterépracují s osobním počítačem (OR 2,29).Uvedené výsledky pokládáme v této fázi analýzy za orientační a chceme je podrobit dalšímu zkoumání včetně standardizacemožných matoucích faktorů.

Klíčová slova:
těhotenství, kouření, profesní stres, chemická expozice

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Hygiena a epidemiologie Hyperbarická medicína Pracovní lékařství

Článek vyšel v časopise

Pracovní lékařství


1999 Číslo 4

Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se