Organické cévní změny u pracujících s vibračními nástroji


Organic Vascular Changes in Workers with Vibration Tools

The authors examined 275 miners from uranium mines working with vibration tools. Particular attention was paid to vessels ofupper extremities. The mean age of the miners was 40. 1 years (S.D.=6.9), exposure to vibrations transmitted to upper extremitieslasted 12.2 years (S.D.=5.0) and only uncertain subjective complaints were recorded. The authors used method for the estimationof differences in systolic pressure by dopplerometric determination on the arteries of forearms and fingers related to pressure onthe arm and evaluated arteriovelocitograms and records of impedance rheography of the arms and fingers. The subjects weredivided into three groups according to duration of vibration exposure. Pressure gradients indicating a significant stenosis orocclusion were found in 21.6 % of forearm arteries and in 4.9 % of fingers. Collateral arterial circulation was established in16.9 % of the subjects. Insignificant hemodynamic disorder of the blood flow was recorded in 27.4 % of forearm arteries, 42.4 %of arcus palmares and 50.7 % of finger arteries. Most pathological indices were increasingly frequent in direction of periphery andin relation to increasing duration of vibration exposure. After a complex evaluation of all observed parameters a light disorder wasclassified in 21.8 % of subjects, light or medium severe in 31.3 %, medium severe in 24.7 % and medium severe or severe in 18.2 %of persons. Any disorders were lacking in four per cent of subjects. High incidence of vascular changes in workers using vibrationtools, frequently almost without clinical manifestation, should be paid attention in evaluating general health. It is expected thatorganic changes facilitate origin of vascular spasms.

Key words:
vibration, organic vascular changes, blood flow in vessels, miners


Autoři: Daněk Vratislav
Působiště autorů: Laboratoř funkčního vyšetřování NsP Vyškov, vedoucí MUDr. Vratislav Daněk, CSc.
Vyšlo v časopise: Pracov. Lék., , 1999, No. 4, s. 160-165.
Kategorie: Články

Souhrn

Bylo vyšetřeno 275 horníků uranových dolů pracujících s vibračními nástroji, se zaměřením na organické změny cév horníchkončetin. Jejich průměrný věk byl 40,1 roků (s = 6,9), expozice vybracím přenášeným na horní končetiny byla v průměru 12,1 roků(s = 5,0), subjektivně měli jen neurčité potíže. Bylo použito metody určování rozdílů systolického krevního tlaku stanovenéhodopplerometricky na tepnách předloktí a prstů vzhledem k tlaku na paži a hodnoceny arteriovelocitogramy a záznamy impedančníreografie rukou a prstů. Podle délky trvání vibrační expozice byli vyšetření jednotlivci při zpracování rozděleni do tří skupin.Tlakové gradienty, svědčící o významné stenóze nebo uzávěru, byly shledány u 21,6 % předloketních tepen a u 4,9 % prstů. Kolate-rální arteriální oběhy byly konstatovány u 16,9 % osob. Porucha průtoku hemodynamicky nevýznamná byla u 27,4 % předloketníchtepen, 42,4 % arcus palmares a 50,7 % tepen prstů. Výskyt většiny patologických ukazatelů se na horních končetinách významnězvyšoval směrem k periferii a v souvislosti s prodlužující se dobou vibrační expozice. Po komplexním zhodnocení všech sledovanýchparametrů byl klasifikován stupeň poruchy průtoku u 21,8 % osob jako porucha lehká, u 31,3 % lehká až středně těžká, u 24,7 %středně těžká a u 18,2 % středně těžká až těžká. Bez poruchy byla 4 % osob. Vysokou incidenci cévních změn u pracujícíchs vibračními nástroji, často klinicky téměř němých, je třeba mít na mysli při hodnocení jejich zdravotního stavu. Lze předpokládat,že organické změny facilitují vznik vazospazmů.

Klíčová slova:
vibrace, organické cévní změny, průtok v cévách, horníci

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Hygiena a epidemiologie Hyperbarická medicína Pracovní lékařství

Článek vyšel v časopise

Pracovní lékařství


1999 Číslo 4

Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se