Nemoci z povolání způsobené ionizujícím zářením u zdravotníků v Českérepublice v letech 1974-97


Occupational Diseases Caused by Ionizing Radiation in Medical Personnel in the Czech Republic in the Years 1974-1997

The authors present a survey of occupational diseases caused by ionising radiation in medical personnel in the Czech Republicin the years 1974 - 1997. in the course of these 24 years the incidence of occupational diseases of this type proved to be sporadic(in the range of 0 - 0.4 % of notified occupational diseases with a decreasing tendency over this period of time).There have been 136 cases of occupational diseases caused by ionizing radiation (item 19 or chapter II./1 of corresponding listsof occupational diseases), 111 cases having been in public health care. The most frequently diagnosed condition was radiationdermatitis (88 cases). physicians proved to be the most frequently affected occupational group in the period of 1991 - 1997. Theage at the time of notified occupational diseases in the seven - year period was in the range of 45 and 77 years. The workersaffected by radiation dermatitis had the shortest (5 years)and the longest (46 years) duration of exposure.Lung cancer caused by radioactive chemicals (item 33 or chapter III./6 of the corresponding lists of occupational diseases) inthe public health care has been diagnosed only in two persons in the years 1974 - 1997. The authors draw attention to the fact thatthe described occupational diseases were caused by higher exposures in previous years or developed as a consequence of exceptio-nal radiation events. In view of the present advanced level in the system of protection against ionizing radiation the authors do notsuppose numbers of this kind of diseases to grow.

Key words:
occupational diseases - ionizing radiation - public health - trends of evolution - occupation - age - exposure - prevention


Autoři: Fenclová Zdenka 1;  Urban Pavel 2;  Petrová Karla 3;  Pelclová Daniela 1;  Lebedová Jindřiška 1
Působiště autorů: Klinika nemocí z povolání 1. LF UK, Praha, přednosta doc. MUDr. Daniela Pelclová, CSc. 2 Státní zdravotní ústav, Praha, ředitel doc. MUDr. Jaroslav KřížCentrum hygieny práce a nemocí z povolání, vedoucí prof. MUDr. Miroslav Cikrt, DrSc. 3 Státní úřad pro
Vyšlo v časopise: Pracov. Lék., , 1999, No. 4, s. 172-175.
Kategorie: Články

Souhrn

Autoři předkládají přehled výskytu nemocí z povolání způsobených ionizujícím zářením u zdravotníků v České republice v letech1974 - 97. V průběhu sledovaných 24 let byl výskyt nemocí z povolání tohoto typu sporadický (v rozmezí 0 % - 0,4 % z celkovéhopočtu hlášených nemocí z povolání se sestupnou tendencí v jednotlivých letech).Celkem bylo během tohoto období hlášeno 136 nemocí z povolání způsobených ionizujícím zářením (položka 19 nebo kapitolaII./1 odpovídajících seznamů nemocí z povolání), z toho ve zdravotnictví 111 případů. Nejčastěji byla diagnostikována radiačnídermatitida (88krát). V letech 1991 - 97 byli nejvíce postiženou profesní skupinou lékaři. Věk v době hlášení profesionálníhoonemocnění se u postižených zdravotníků ve sledovaném sedmiletém období pohyboval mezi 45 - 77 lety. Nejkratší (5 let) i nejdelší(46 let) dobu expozice měli pracovníci postižení radiační dermatitidou.Rakovina plic z radioaktivních látek (položka 23 nebo kapitola III./6 odpovídajících seznamů nemocí z povolání) byla vezdravotnictví v letech 1974 - 97 diagnostikována pouze u dvou osob.Autoři upozorňují, že uvedené nemoci z povolání byly způsobené vyššími expozicemi v dřívějších letech nebo vznikly v důsledkumimořádných radiačních událostí. Vzhledem k vysoké úrovni současného systému ochrany proti ionizujícímu záření autoři nepřed-pokládají v budoucnu nárůst počtu tohoto typu onemocnění.

Klíčová slova:
nemoci z povolání, ionizující záření, zdravotnictví, trendy vývoje, profese, věk, expozice, prevence

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Hygiena a epidemiologie Hyperbarická medicína Pracovní lékařství

Článek vyšel v časopise

Pracovní lékařství


1999 Číslo 4

Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se