Neobvyklá forma fibroprodukce vyvolaná v plicích potkanů intratracheálníinstilací některých málo fibrogenních prachů


An Unusual Form of Fibroproduction Induced in the Rat Lung by Intratracheal Instillation of Some LittleFibrogenic Dusts

In the course of testing of fibrogenicity of industrial dust samples in rats, an unusual morphological type of the formation ofstrong collagen bundles of collagen fibres in coniophagic foci induced by a series of five instilled dust of low or mediumfibrogenicity, expressed by the determination of collagen multiplication in the lungs. Four dust samples represented various formsof aluminium oxide (gamma Al2O3, corundum, resistex/SiO2 .Al2O3/, starting dust for the production of artificial corundum) and the fifth sample is from diorite. The findings arediscussed in view of evaluating the results of intratracheal test and its improvement, particularly by the use of histopathologicalevaluation of the induced changes

Key words:
industrial dust - intratracheal test - corundum - gamma AL2O3 - resistex - diorite - collagen - Saturn red


Autoři: Holuša Radim . 1 2;  Škoda Václav 1
Působiště autorů: Krajská hygienická stanice Ostrava, ředitel MUDr. Jaroslav Volf 2 Státní zdravotní ústav Praha, ředitel doc. MUDr. Jaroslav KřížCentrum hygieny práce a nemocí z povolání, vedoucí prof. MUDr. Miroslav Cikrt, DrSc.
Vyšlo v časopise: Pracov. Lék., , 1999, No. 4, s. 154-159.
Kategorie: Články

Souhrn

V průběhu testování fibrogenity průmyslových prachů na potkanech byl v plicích nalezen neobvyklý morfologický typ tvorbysilných snopců kolagenních vláken v koniofagických ložiscích, vyvolaných skupinou pěti instilovaných prachů s nízkou až střednífibrogenitou, vyjádřenou stanovením zmnožení kolagenu v plicích. Čtyři jsou tvořeny rozličnými formami oxidu hlinitého (gammaAl2O3, korund, resistex (SiO2.Al2O3), startovací prášek pro výrobu umělého korundu) a pátým je hornina diorit. Nález je diskuto-ván s ohledem na hodnocení výsledků intratracheálního testu a jeho zdokonalení, zejména využití histopatologického posouzenívyvolaných změn.

Klíčová slova:
průmyslové prachy, intratracheální test, korund, gamma Al2O3, resistex, diorit, kolagen, saturnová červeň

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Hygiena a epidemiologie Hyperbarická medicína Pracovní lékařství

Článek vyšel v časopise

Pracovní lékařství


1999 Číslo 4

Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se