Detekce bronchiální intraepiteliální neoplazie pracovníků uranových dolůSystémem autofluorescenční endoskopie SAFE-1000


Detection of bronchial intraepithelial neoplasia in uranium miners by Systém Autofluorescence Endoscopy (SAFE- 1000)

The occurrence of premalignant changes of bronchial epithelium was studied in 56 symptom-free volunteers from the risk groupof Czech and Moravian uranium miners (mean age 50.69 years, mean WLM 21.06) by the additional employment of the System ofAutofluorescence Endoscopy (SAFE-1000 Pentax) to conventional white-light bronchoscopy, comparing results with those ofbronchial biopsy histopathology examination. Histopathology using hematoxylin and eosin staining confirmed intraepithelialneoplasias in 15 areas in 10 persons. White-light bronchoscopy sensitivity was 21.05%, and specificity 93.7% which an autofluo-rescence sensitivity was 78.95%, and specificity 81.89%.1 Working Level Month (WLM) = the absorption of latent energy of 2.08 x 10 -5 J/m 3 in one month (i.e. 170 working hours).

Key words:
autofluorescence bronchoscopy, bronchial (pre-)neoplasia, bronchogenic cancer, uranium miner


Autoři: Horváth Teodor;  Horváthová Marie;  Salajka František 1;  Habanec Boris 2;  Pafko Pavel 3;  Kaňa Jindřich 4;  Wurst František 5;  Foretová Lenka;  Koukalová Hana;  Novotná Eva;  Pecina Josef;  Vagunda Václav;  Vrbacký Roman;  Talač Robert;  Čoupková Helena;  Pačovský Zdeněk
Působiště autorů: Masarykův onkologický ústav, ředitel MUDr. Josef Drbal, Žlutý kopec 7, Brno 1 Klinika nemocí plicních a tuberkulózy LF Masarykovy univerzity Brno-Bohunice, přednosta doc. MUDr. Antonín Pokorný, CSc., 2 II. patologicko-anatomický ústav FDN J. G. Mendela, B
Vyšlo v časopise: Pracov. Lék., , 1999, No. 3, s. 114-115.
Kategorie: Články

Souhrn

Výskyt premaligních změn bronchiálního epitelu byl sledovaný u 56 asymptomatických dobrovolníků z rizikové skupiny pracov-níků českých a moravských uranových dolů (střední věk 50,69 roku, střední expozice WLM 21,06) přídatným použitím Systémuautofluorescenční endoskopie (SAFE-1000, Pentax) k obvyklé bronchofibroskopii s bílým světlem, a to porovnáním jejich výsledkůs výsledky histopatologického vyšetření bronchiálních biopsií. Histologie za použití barvení hematoxylin-eozin potvrdila intraepite-liální neoplazii v 15 lokalizacích celkem u 10 osob. Senzitivita bronchoskopie s bílým světlem byla 21,05%, specificita 93,7%,zatímco senzitivita autofluorescenční bronchoskopie byla 78,95% a její specificita 81,89%.1 Working Level Month (WLM) = absorpce latentní energie 2,08 x 10 -5 J/m 3 za měsíc (tj. 170 pracovních hodin).

Klíčová slova:
autofluorescenční bronchoskopie, bronchiální intraepiteliální neoplazie (IEN), bronchogenní karcinom, lamač uranu

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Hygiena a epidemiologie Hyperbarická medicína Pracovní lékařství

Článek vyšel v časopise

Pracovní lékařství


1999 Číslo 3

Nejčtenější v tomto čísle
Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

hyperpigmentace úvodní foto kurz
Efektivní snižování hyperpigmentace − od výzkumu k inovacím pro praxi
nový kurz
Autoři: dr. Ludger Kolbe, dr. Thierry Passeron, MD, PhD

Postavení moxonidinu a indapamidu v léčbě hypertenze
Autoři: MUDr. Jan Vachek

Magnetická rezonance a diagnostika axiálních spondyloartritid - Virtuální trénink
Autoři: MUDr. Leona Procházková, Ph.D., MUDr. Monika Gregová, Ph.D., MUDr. Vladimír Červeňák, MUDr. Eva Korčáková, Ph.D.

Hybridní zubní náhrady – přežitek nebo perspektiva v moderní protetické péči?

Následná péče po prodělaném covid-19
Autoři:

Všechny kurzy
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se