Zjišťování expozice genotoxickým látkám v tiskárněI. část: hlubotiskové barvy a PAU


Examination of Exposure to Genotoxic Chemicals in a Printing Plant, Part I: Rotogravure Inks and PAH

Cytogenetic analysis of peripheral lymphocytes in groups of workers employed in rotogravure printing plants has shownincreased exposure to genotoxic chemicals. The printers were simultaneously exposed to toluene and rotogravure inks. The studyinvestigated, whether the chromosomal aberrations are due to exposure to toluene or rotogravure inks (soot, pigments). The drymatters of all the four basic shades were analyzed for the content of polycyclic aromatic hydrocarbons by gas chromatography.None of the substances contained polycyclic aromatic hydrocarbons known to be carcinogenic. The values of 1-hydroxypyrene inthe urine of 19 printers were not significantly different from values in the control group. All examinations of free 3-hydroxyben-zo(a)pyrene in the urine of exposed and control groups, respectively, were below the limit of detection. The results are in agreementwith the analysis of rotogravure inks and give no indication of a participation of polycyclic aromatic hydrocarbons in increasedexposure to genotoxic chemicals in the rotogravure printing.

Key words:
rotogravure printing, rotogravure inks, toluene, polycyclic aromatic hydrocarbons, genotoxicityv


Autoři: Pelclová Daniela 1;  Vrbíková Věra 2;  Dadák Vojtěch 3;  Procházka Bohumír 2;  Slámová Alena 41
Působiště autorů: Klinika nemocí z povolání 1. LF UK, přednosta doc. MUDr. Daniela Pelclová, CSc. 2 Státní zdravotní ústav, Praha, ředitel doc. MUDr. Jaroslav Kříž 3 Aneclab, laboratoř akreditovaná ČIA, České Budějovice, ředitel ing. Josef Vilímek 4 Ústav hygieny a epidemi 1
Vyšlo v časopise: Pracov. Lék., , 1999, No. 3, s. 99-102.
Kategorie: Články

Souhrn

V provozech rotačního hlubotisku byla cytogenetickou analýzou periferních lymfocytů u monitorovaných skupin prokázánazvýšená expozice genotoxickým látkám. Tiskaři jsou přitom současně exponováni toluenu a hlubotiskovým barvám. Studie si kladlaza cíl zjistit, zda jde o důsledek expozice toluenu nebo hlubotiskovým barvám (saze, pigmenty).Metodou plynové chromatografie byla provedena analýza sušiny všech 4 základních odstínů na přítomnost polycyklickýcharomatických uhlovodíků; v žádné z používaných hlubotiskových barev nebyly zjištěny polycyklické aromatické uhlovodíky s karci-nogenními účinky.Hodnoty volného 1-hydroxypyrenu v moči 19 tiskařů se významně nelišily od hodnot v kontrolní skupině. Všechna vyšetřenívolného 3-hydroxybenzo(a)pyrenu v moči v exponované i kontrolní skupině byla pod mezí stanovitelnosti.Výsledky jsou v souladu s rozborem hlubotiskových barev a nesvědčí o podílu polycyklických aromatických uhlovodíků na zvýše-né expozici genotoxickým látkám v rotačním hlubotisku.

Klíčová slova:
rotační hlubotisk, hlubotiskové barvy, toluen, polycyklické aromatické uhlovodíky, genotoxicita

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Hygiena a epidemiologie Hyperbarická medicína Pracovní lékařství

Článek vyšel v časopise

Pracovní lékařství


1999 Číslo 3

Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se