Vliv výběru anticholinergika na účinnost antidotní terapie cholinergnícha stresogenních účinků somanu u potkana


Influence of Anticholinergic Drug Selection on the Efficacy in Antidote Therapy of Cholinergic and Stressogenic Effects ofSoman in the Rat

The experiments in male rats investigated the influence of selected anticholinergic drugs (atropin, benactyzin, biperiden) on theeffect of a new asymmetric bisquarternary oxime BI-6 against cholinergic and stressogenic effects of the highly toxic organophos-phate soman. The soman-induced inhibition of acetylcholinesterase in blood, diaphragm or CNS, as well as the soman-inducedhypercorticosteronemia and increased activity of tyrosine aminotransferase in liver, were markedly more influenced by oxime BI-6in combination with benactyzin or biperidine than in combination with atropin.The results obtained appear to indicate that benactyzin or biperiden are anticholinergic drugs which represent therapeuticadvantage over the so far used atropin, if the poisoning is treated with oxime BI-6.

Key words:
soman, BI-6, benactyzin, biperiden, acetylcholineesterase, corticosterone, tyrosine aminotransferase, rat


Autoři: J. Kassa
Působiště autorů: Vojenská lékařská akademie JEP, Hradec Královérektor doc. MUDr. Svatopluk Býma, CSc.
Vyšlo v časopise: Pracov. Lék., , 1999, No. 2, s. 54-58.
Kategorie: Články

Souhrn

V pokusech na samcích potkana byl sledován vliv vybraných anticholinergik (atropin, benaktyzin, biperiden) na účinek novéhoasymetrického biskvarterního oximu BI-6 vůči cholinergním a stresogenním účinkům vysoce toxického organofosfátu somanu.Somanem indukovaná inhibice acetylcholinesterázy v krvi, bránici či v CNS, stejně jako somanem vyvolaná hyperkortikosteronemiea zvýšení aktivity tyrozin aminotransferázy v játrech, byly daleko výrazněji ovlivněny oximem BI-6 v kombinaci s benaktyzinemnebo biperidenem než v kombinaci s atropinem.Získané výsledky svědčí o tom, že benaktyzin či biperiden jsou pro terapii akutní intoxikace somanem výhodnějšími anticholiner-giky, než dosud používaný atropin, je-li tato intoxikace léčena oximem BI-6.

Klíčová slova:
soman, BI-6, atropin, benaktyzin, biperiden, acetylcholinesteráza, kortikosteron, tyrozin aminotransferáza

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Hygiena a epidemiologie Hyperbarická medicína Pracovní lékařství

Článek vyšel v časopise

Pracovní lékařství


1999 Číslo 2

Nejčtenější v tomto čísle
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se