Netypické pneumokoniózy v bioptickém materiálu


Atypical Pneumoconioses in the Biopsy Material

The authors describe three cases of less frequent atypical pneumoconioses. The first patient, a 66 years old woman having beenexposed to fireclay dust for 20 years, suffered from silicatosis with concentration of dust in coniophages accumulated in tunicaadventitia of small vessels and bronchioles. The other patient, a 57 years old man having worked in various mines, in a quarry andin subway construction for 25 years, suffered from pneumoconiosis from mixed dust with the formation of fibrohyaline nodes andalso a macrophage related retention of dust in tunica adventitia of small vessels and bronchioles. In the third patient, a 68 yearsold man, employed as a welder 34 years ago for four years and later performing welding operations occasionally, we diagnoseda complicated siderosis with severe chronic inflammation, extensive fibrosis and subsequent epidermoid cancer which was thentreated by a left-side pulmectomy.An inadequately taken case history made impossible to suspect influence of the dust noxa and the diagnosis was established onlyby bioptic examination. The authors point out the etiological importance of inhalation exposure to dust and they also discuss howto evaluate the finding of iron deposits in the lungs.

Key words:
pneumoconiosis, silicatosis, siderosis, fireclay dust, welders, lung, iron


Autoři: I. Haškovcová 1;  R. Holuša 2;  C. Povýšil 1
Působiště autorů: II. PAÚ 1. LF UK, Praha, přednosta prof. MUDr. C. Povýšil, DrSc. 2 Státní zdravotní ústav Praha, ředitel doc. MUDr. Jaroslav Kříž, CSc. Centrum hygieny práce a nemocí z povolání, vedoucí prof. MUDr. Miroslav Cikrt, DrSc.
Vyšlo v časopise: Pracov. Lék., , 1999, No. 2, s. 71-75.
Kategorie: Články

Souhrn

Popsány 3 případy méně častých netypických pneumokonióz. V prvním případě se jednalo o silikatózu s hromaděním prachuv koniofázích nakupených v adventicii drobných cév a bronchiolů u 66leté ženy po 20leté expozici šamotovému prachu. V druhémbyla popsána pneumokonióza ze smíšeného prachu s tvorbou fibrohyalinních uzlů a rovněž s makrofagickou retencí prachu v ad-venticii malých cév a bronchiolů u 57letého muže, který pracoval asi 25 let v různých dolech, v lomu a při stavbě metra. Ve třetímpřípadě se podařilo rozpoznat komplikovanou siderózu s těžkým chronickým zánětem, rozsáhlou fibrózou a následným bronchogen-ním epidermoidním karcinomem, pro který byla provedena levostranná pulmektomie u 68letého muže zaměstnaného 4 roky jakosvářeč před 34 lety, který později svařoval příležitostně. Pro zanedbání anamnézy unikla možnost suspekce vlivu prašné škodlivinyu všech tří případů a diagnóza byla stanovena až bioptickým vyšetřením. Je zdůrazněn etiologický význam inhalační expoziceprachu a mimo to je diskutována otázka posuzování nálezu železa prokázaného v plicích.

Klíčová slova:
pneumokonióza, silikatóza, sideróza, prach šamotový, svářeči, plíce, železo

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Hygiena a epidemiologie Hyperbarická medicína Pracovní lékařství

Článek vyšel v časopise

Pracovní lékařství


1999 Číslo 2

Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se