Pracovní expozice inhalačním anestetikům a vliv na vybrané psychické funkce


Occupational Exposure to Inhalation Anesthetics and Effects on Selected Psychical Functions

The paper deals with the effects of exposure to nitrogen oxide and halothane on selected psychical functions of 26 employees, 17men and 9 women in anethesiology-resuscitation wards. The aim of the contribution is to expand the information to evaluatejustification of recommended values of maximum allowable concentrations in workplace atmosphere. Evaluation of the effect ofexposure on psychical functions was based on psychological examination of the employees performed always before the workplaceexposure and immediately after it. This arrangement is of advantage for making it possible to evaluate the dynamics of changes ofthe referred functions in the course of the work performance, while the subjects are under the influence of inhalation anesthetics,but also other factors inherent to the anethesiologist’s work. The persons under study were divided into the more exposed groupA and less exposed group B. The comparison of results of psychological examination of persons in groups A and B, respectively,makes it possible to estimate that the values of average (all-shift) maximum allowable concentrations of nitrogen oxide (180 mg .m -3 ) and halothan (50 mg . m -3 ) are accetable from the hygienic point of view.q

Key words:
inhalation anesthetics, occupational exposure, psychical functions


Autoři: P. Lebenhart;  B. Málek;  M. Slavik;  A. Tomanová
Působiště autorů: Hygienická stanice hl. m. Prahy, ředitel MUDr. Vladimír Polanecký
Vyšlo v časopise: Pracov. Lék., , 1999, No. 2, s. 59-67.
Kategorie: Články

Souhrn

Práce se zabývá působením expozice oxidu dusnému a halotanu na vybrané psychické funkce 26 pracovníků ( 17 mužů a 9 žen)anesteziologicko-resuscitačních oddělení, s cílem pokusit se o rozšíření podkladů pro posouzení oprávněnosti navrhovaných hodnotnejvyšších přípustných koncentrací těchto látek v pracovním ovzduší. Posouzení vlivu expozice na psychické funkce se opíraloo psychologické vyšetření uvedených pracovníků, prováděná vždy před zahájením pracovní expozice a bezprostředně po jejímukončení. Výhodou použitého uspořádání je, že umožňuje posoudit dynamiku změn uvedených funkcí v průběhu pracovního výkonu,kdy jsou ovlivňovány inhalačními anestetiky, ale i dalšími faktory, které jsou inherentní práci anesteziologů. Sledované osoby bylypodle velikostí expozice rozděleny do dvou skupin, více exponovaní - skupina A a méně exponovaní - skupina B. Z porovnánívýsledků psychologických vyšetření osob skupiny A a skupiny B lze soudit, že hodnoty nejvyšších přípustných koncentrací průměr-ných oxidu dusného 180 mg.m -3 a halotanu 50 mg.m -3 jsou z hygienického hlediska ještě přijatelné.

Klíčová slova:
inhalační anestetika, profesionální expozice, psychické funkce

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Hygiena a epidemiologie Hyperbarická medicína Pracovní lékařství

Článek vyšel v časopise

Pracovní lékařství


1999 Číslo 2

Nejčtenější v tomto čísle
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se