Osud postižených profesionálním astmatem


The Fate of Persons Affected by Occupational Asthma

The authors examined and analyzed a group of 132 patients suffering from occupational bronchial asthma at the average periodof 6.3 years after notification of the occupational disease. The group was constituted in 65% by women and in 35% by men. Theaverage exposure to etiological occupational noxae lasted 12.8 years. Flour, cow epithelia, isocyanates and textile fibers constitu-ted the main causal agents. Immediately after the disease was notified, 96% of the affected individuals were put out of the exposureto the etiological noxa. The origin of the occupational disease resulted in the loss of professional qualification in 31% of subjects,26 of the subjects with asthma re-qualified. Only 34% of the affected individuals remained with the original employer. The acquiredasthma forced 22% of persons to retire completely, while 20% of subjects retired partly. Only 6% of the subjects healed upcompletely without signs of asthma syndrome, a ventilation disorder was verified in 43%, a permanent anti-asthmatic pharmaco-therapy is required in 69% of the group. A significant improvement of the complaints since the subjects were found unfit for the riskwork was reported by 37% of the subjects. The basic follow-up care has been taken by allergologists and professionals in the areaof tuberculosis and respiratory diseases.

Key words:
occupational asthma, occupational diseases, invalidity, general health after discontinued exposure


Autoři: P. Brhel;  A. Říhová
Působiště autorů: Klinika pracovního lékařství LF Masarykovy univerzity, Brno, přednosta doc. MUDr. Petr Brhel, CSc.
Vyšlo v časopise: Pracov. Lék., , 1999, No. 2, s. 76-81.
Kategorie: Články

Souhrn

Byl vyšetřen a analyzován soubor 132 nemocných profesionálním bronchiálním astmatem průměrně po 6,3 roku od hlášenínemoci z povolání. Soubor tvoří 65 % žen a 35 % mužů. Průměrná expozice etiologické profesionální noxe 12,8 roku. Jako hlavníkauzální agens se uplatnily mouky, kravské epitelie, izokyanáty a textilní vlákna. Okamžitě po ohlášení nemoci z povolání bylovyřazeno z inhalační expozice etiologické noxe 96 % postižených. Vznikem nemoci z povolání došlo u 31 % ke ztrátě odbornékvalifikace, rekvalifikovalo se 26 % astmatiků. U původního zaměstnavatele zůstala pouze 34 % postižených. Pro astma odešlo doplného invalidního důchodu 22 % a do částečného 20 % osob. Zcela bez příznaků astmatického syndromu je jen 6 % probandů,ventilační porucha byla verifikována u 43 %, trvalou antiastmatickou farmakoterapii vyžaduje 69 % souboru. Výrazný ústup obtížíod vyřazení z rizikové práce udalo 37 % astmatiků. Základní dispenzární péče v terénu je poskytována alergology a odborníkyTRN.

Klíčová slova:
profesionální astma, nemoci z povolání, invalidita, zdravotní stav po přerušení expozice

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Hygiena a epidemiologie Hyperbarická medicína Pracovní lékařství

Článek vyšel v časopise

Pracovní lékařství


1999 Číslo 2

Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se