Studijní pobyt v Heidelbergu


Vyšlo v časopise: Otorinolaryngol Foniatr, 62, 2016, No. 4, pp. 250.
Kategorie: Zprávy z ORL společnosti

Heidelberg je krásné město ležící v Německé spolkové zemi Badensko – Württembersko v polovině cesty mezi Stuttgartem a Frankfurtem nad Mohannem. Je světově proslulé svojí zříceninou zámku, historickým centrem a také Univerzitou Ruprechta-Karla (Ruprecht-Karls-Universität) z roku 1368 (nejstarší na území dnešního Německa).

ORL klinika Univerzitní nemocnice v Heidelbergu je od roku 1987 součástí konceptu „Kopfklinik“, kde se v jednom komplexu budov sdružují kliniky: otorinolaryngologie, chirurgie hlavy a krku, oční lékařství a neurochirurgie, ústní, čelistní a obličejová chirurgie, neurologie a radiologie. Na jednom patře se nacházejí ambulantní a lůžková část ORL. Samostatný trakt ještě zabírá foniatrie. Ambulantní část se skládá z 6 kompletně vybavených ambulancí a jednoho zákrokového sálu, kde jsou po 3 dny v týdnu prováděny zákroky v lokální anestezii. V ambulancích se denně střídají mladí, neatestovaní a atestovaní lékaři, kteří denně ošetří 60-90 pacientů. V rámci ambulantní části jsou i prostory, kde jsou pacienti ponecháni ke chvilkové observaci před nebo po malých zákrocích. Pacienti jsou předem objednáni a musí mít doporučení od privátního ORL specialisty. Akutní případy jsou ošetřeny přednostně. Ambulantní záznam je zapisován elektronicky do předdefinovaných formulářů. Předběžný diagnostický závěr nebo povolení k operaci musejí být konzultovány se zkušeným lékařem a až poté pacient odchází s definitivní lékařskou zprávou. V ambulantní části se nachází i diagnosticko funkční trakt s vlastním ultrazvukem, alergologickou laboratoři, audiometrii, neurootologickou laboratoři a 3 molekulárně biologickými laboratořemi. Celé spektrum otorinolaryngologie je pokryto i 9 speciálními ambulancemi ke konzultaci specifických problémů.

Lůžková část má 3 stanice s 20 lůžky, jedna tzv. ´Tumorstation´ je specializovaná jen pro onkologické pacienty, na zbylých dvou stanicích jsou hospitalizovaní pacienti pokrývající celou škálu nemocí otorinolaryngologie. Pro rodiče, jejichž  dítě je hospitalizováno na oddělení, je poskytován rooming-in. Klinika má 3 operační sály a 2 dny v týdnu 4 s nejmodernějšími operačními mikroskopy, digitálními endoskopy a video přístroji. K dispozici mají operatéři i sálový CT přístroj k perioperačnímu využití a CT navigační systém. Na ORL klinice je prováděno celé spektrum operačních výkonů, od adenotomií u dětí, přes plasticko-rekonstrukční onkologickou chirurgii, až po zavádění kochleárních implantátu, které se provádí od roku 1986.

Obr. Budova Univerzitní nemocnice v Heidelbergu.
Obr. Budova Univerzitní nemocnice v Heidelbergu.

V ambulanci foniatrie a pedaudiologie je denně vyšetřeno 20-30 pacientů. Na jednom patře pracují 3 audiologické sestry, 2 logopedky, jedna psycholožka a technici, kteří urychlují práci lékařům, a pacienti tak mohou být komplexně vyšetření v průběhu jednoho dne/dopoledne.

Týdenní pobyt na univerzitní ORL klinice v Německu byl pro mě velmi přínosný a především orientační. Provoz na ambulantních pracovištích působil celkově klidnějším dojmem než u nás. Lékaři pracovali neunáhleně a pečlivě. Pacienti i přes dlouhé čekací doby reagovali při vstupu do ambulance pozitivně. Lékař není limitován funkčností a opotřebovaností lékařských přístrojů. Pacientům je zabezpečená maximální lékařská péče tou nejmodernější technikou.

Stáž byla podpořena cestovním grantem ČSORLCHHK ČLS JEP.

MUDr. Lucia Feriančeková

ORL oddělení KNTB, a.s., Zlín

e-mail: lucia.feriancekova@gmail.com


Štítky
Audiologie a foniatrie Dětská otorinolaryngologie Otorinolaryngologie

Článek vyšel v časopise

Otorinolaryngologie a foniatrie

Číslo 4

2016 Číslo 4
Nejčtenější tento týden
Nejčtenější v tomto čísle
Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Konsenzuální postupy v léčbě močových infekcí
nový kurz
Autoři:

Hereditární TTR amyloidóza – vzácné, nebo jen neodhalené onemocnění? 2. díl
Autoři:

Současné možnosti v léčbě psoriázy

Svět praktické medicíny 4/2022 (znalostní test z časopisu)

COVID-19 up to date
Autoři: doc. MUDr. Vladimír Koblížek, Ph.D., MUDr. Mikuláš Skála, prof. MUDr. František Kopřiva, Ph.D., prof. MUDr. Roman Prymula, CSc., Ph.D.

Všechny kurzy
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se