Kurz chirurgie příušní žlázy


Vyšlo v časopise: Otorinolaryngol Foniatr, 62, 2016, No. 4, pp. 252.
Kategorie: Zprávy z ORL společnosti

(Olomouc, 15. - 16. září 2016)

V polovině září roku 2016 se na olomoucké ORL klinice konal kurz chirurgie příušní žlázy s možností praktické disekce na kadaverech. Akcí tohoto typu, jejichž součástí jsou i živé přenosy z operačních sálů, už Česká společnost pro otorinolaryngologii a chirurgii hlavy a krku pořádá celou řadu. Praktických „hands-on“ kurzů je však stále málo, přestože mezi zájemci patří tento druh vzdělávání mezi nejoblíbenější. V Olomouci se podobný kurz konal už v roce 2014.

Přednášky a živé přenosy z operačních sálů probíhaly v budově ORL kliniky, k disekcím na kadaverech byly využity moderní prostory Ústavu normální anatomie Lékařské fakulty olomoucké alma mater.

Hlavním odborným garantem byl prof. MUDr. Ivo Stárek, CSc., dlouhodobě se zabývající diagnostikou, léčbou a histopatologií nemocí slinných žláz. Lektory kurzu byli dále prof. MUDr.  Jan Betka, CSc., doc. MUDr. Martin Chovanec, Ph.D., a prim. MUDr. Ivan Pár, kteří patří mezi elitu českých chirurgů hlavy a krku. Přednesli nejen zajímavé přednášky, ale předvedli i své chirurgické mistrovství. Firma Radix zajistila vysoce kvalitní digitální přenos z operačních sálů, jehož komentář doplňoval vystoupení přednášejících odborníků. Úvodem shrnul současnou taktiku chirurgické léčby nádorů příušní žlázy profesor Betka. O zobrazování příušní žlázy hovořil MUDr. Jan Heřman, MUDr. Lada Kučerová z olomouckého Ústavu klinické a molekulární patologie pohovořila o technice a diagnostické výtěžnosti aspirační cytologie a pestrosti patomorfologie salivárních tumorů. MUDr. Ivan Pár seznámil účastníky s chirurgickou technikou parotidektomie, MUDr. Richard Salzman, Ph.D., důkladně rozebral možné komplikace parotidektomie a jejich řešení. Doc. Martin Chovanec poukázal na chirurgickou problematiku recidivujícího pleomorfního adenomu a možnosti rekonstrukce lícního nervu. Radiační onkolog MUDr. Jan Cincibuch přednášel na téma radioterapie a chemoterapie u nádorů slinných žláz. MUDr. Martin Brož referoval o výsledcích léčby tumorů příušní žlázy na olomouckém pracovišti. Manuál samotné praktické disekce prezentoval na pitevnách MUDr. Richard Salzman. Každý účastník měl k dispozici jednu stranu kadaveru fixovaného v nedráždivém roztoku. Jednotliví frekventanti kurzu nacvičovali v závislosti na svých dosavadních zkušenostech identifikaci hlavního kmene, antero- i retrográdní preparaci ramifikace tvářového nervu a jeho elevaci při odstraňování tumorů hlubokého listu parotis.

Společenský večer se konal v hostinci Moritz, kde švédské stoly přetékaly nejrůznějšími pochoutkami, které bylo možno zapíjet nepasterovaným pivem z místního pivovaru. Doufáme, že nezklamalo ani občerstvení během přednášek, ozvláštněné ve čtvrtek degustací Nutridrinků a dalších přípravků firmy Nutricia.

Všem účastníkům i přednášejícím děkujeme za účast. Věříme, že jak odborná stránka tak i doprovodný program kurzu splnily jejich očekávání. Těšíme se na setkání na dalších odborných akcích organizovaných olomouckou ORL klinikou.

MUDr. Richard Salzman, Ph.D.

MUDr. Jan Heřman

ORL klinika FN Olomouc

e-mail: Jan.Herman@fnol.cz


Štítky
Audiologie a foniatrie Dětská otorinolaryngologie Otorinolaryngologie

Článek vyšel v časopise

Otorinolaryngologie a foniatrie

Číslo 4

2016 Číslo 4
Nejčtenější tento týden
Nejčtenější v tomto čísle
Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Hereditární TTR amyloidóza – vzácné, nebo jen neodhalené onemocnění? 2. díl
nový kurz
Autoři:

Současné možnosti v léčbě psoriázy

Svět praktické medicíny 4/2022 (znalostní test z časopisu)

COVID-19 up to date
Autoři: doc. MUDr. Vladimír Koblížek, Ph.D., MUDr. Mikuláš Skála, prof. MUDr. František Kopřiva, Ph.D., prof. MUDr. Roman Prymula, CSc., Ph.D.

Akutní difuzní bolest břicha může vést k diagnóze vzácného onemocnění
Autoři:

Všechny kurzy
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se