V. W. Rawool: Hearing Conservation In Occupational, Recreational, Educational and Home Settings


Vyšlo v časopise: Otorinolaryng. a Foniat. /Prague/, 61, 2012, No. 2, pp. 142-143.
Kategorie: Recenze knih

Nakladatel Thieme Verlag, počet stran 328.

Kniha se, jak z názvu vyplývá, zabývá ochranou sluchu, a to zejména v pracovním prostředí, ale i mimopracovním. Autor pokrývá všechna hlavní témata týkající se poškození sluchu hlukem. Úvodem popisuje působení hluku a toxinů na sluch a zdraví. V dalších kapitolách se věnuje klíčovým faktorům v ochraně sluchu před hlukem, včetně měření hluku, regulaci hluku a audiologickému monitorování. Uvádí možnosti ochrany před hlukem a široce se zabývá programy na prevenci poškození sluchu hlukem. Samostatné kapitoly jsou věnovány ochraně sluchu u hudebníků a hluku v mimopracovním prostředí. Ve dvou kapitolách autor diskutuje možnosti kompenzace pro zaměstnance s poruchou sluchu z hluku, rozebírá i možnosti jak těmto lidem pomoci a stručně zmiňuje i forenzní problematiku v audiologii. Krátká, ale velice zajímavá, je poslední kapitola o budoucích trendech v ochraně sluchu zahrnující i genovou terapii.

Kapitola 1: Úvod k ototoxinům a ochraně sluchu

V úvodu autor popisuje vliv hluku na jednotlivé části sluchového ústrojí a následky takového působení . Zmiňuje faktory zvyšující riziko poškození sluchu hlukem a popisuje působení ototoxinů. Dále se zaměřuje na jednotlivá zaměstnání, při kterých hrozí výrazná expozice hluku.

Kapitola 2: Dokumentace charakteristiky hluku

Autor stanovuje základní podmínky pro prevenci poruch sluchu z hluku:

  • stanovit zda jsou přítomné nebezpečné hladiny hluku
  • určit oblasti , kde se tyto hladiny vyskytují
  • identifikovat pracovníky, kteří jsou tomuto nebezpečí vystaveni
  • stanovit zda je nutný Program ochrany sluchu
  • stanovit nutnost použití ochranných pomůcek
  • monitorovat změny

Zabývá se definicí hluku, jeho charakteristikami, limity, expozicí jednotlivým typům hluku, způsoby jejich měření a stanovení relevantních paramerů (např. TWA eight hour time Weigted average..apod), uvádí vybavení pro měření hluku a zminuje i monitoraci ototoxinů v prostředí.

Kapitola 3: Kontrola, regulace hluku

Regulace hluku jako nejúčinnější způsob ochrany sluchu.

Uvádí doporučení některých agentur v US, ale i evropských institucí, které se zabývají bezpečností práce. Předkládá výhody plynoucí z kontrolovaných měření hluku v zaměstnání. V regulaci hluku se zaměřuje na Zdroj, Cestu a způsob příjmu hluku. Uvádí různé způsoby eliminace hluku v těchto třech oblastech.

Kapitola 4: Monitorace sluchu a „follow-up“

Věnuje se otázce, kdo může provádět testování sluchu. Popisuje způsoby vyšetření sluchu, rozdělení sluchových poruch podle typu a tíže a zabývá se i stanovením podmínek měření, kalibrací přístrojů apod.

Kapitola 5: Komplexní audiologické vyšetřování ve vztahu k hlukem nebo ototoxiny vyvolaným poruchám sluchu

Doplňuje další audiologické metody k vyšetřování sluchu, testování tinnitu, včetně slovní audiologie, tympanometrie, OAE, BAEP a další metody objektivního vyšetření sluchu.

Kapitola 6: Zařízení k ochraně sluchu

V této kapitole autor uvádí standardy pro používání ochranných pomůcek, jejich klasifikaci a popisuje i výrobu individuálních ochran proti hluku.

Kapitola 7: Edukace a motivace zaměstnanců k dodržování zásad ochrany sluchu

V úvodu opět autor cituje standardy některých institucí , které mimo jiné řeší i expozici hluku na jednotlivých pracovištích (Správa federálních železnic, Americké námořnictvo, Správa zdraví a bezpečnosti v zaměstnání). Dále se podrobně zabývá tím, jak správně motivovat zaměstnance k dodržování zásad ochrany sluchu, jak je školit, na jaké obtíže lze při těchto snahách narazit.

Kapitola 8: Vyhodnocování a zlepšování efektivity programů na ochranu sluchu

V kapitole je kladen důraz na to, že efektivnost programů na ochranu sluchu musí být vyhodnocována, aby byl potvrzen jejich efekt a event. provedeny změny v jejich nastavení. Uvádí způsoby kontroly, rozdělení zodpovědnosti, zkoumá soulad mezi programy a nařízeními jednotlivých správních složek. Uvádí příklady některých programů z praxe (Americké uhelné doly, Kanadské pily apod.).

Kapitola 9: Ochrana sluchu u hudebníků

Samostatná kapitola se věnuje ochraně sluchu hudebníků, neboť jsou na dobrém sluchu profesně závislí. Autor prezentuje několik regulačních mechanismů používaných v USA, EU, Velké Británii a Švédsku k ochraně sluchu u hudebníků, srovnává hudbu a hluk v průmyslu. A mimo jiné uvádí některá specifika měření hluku, vyšetřování sluchu a nastavování sluchadel u hudebníků.

Kapitola 10: Kontrola hluku a ochrana sluchu v mimopracovním prostředí

Zabývá se hlukem, který obklopuje člověka v běžném prostředí mimo zaměstnání, důsledky jeho působení na organismus člověka, měřením tohoto hluku apod. Upozorňuje i na expozici hluku v „rekreačním prostředí“ při střelbě, lovu či hudebních produkcích. Věnuje se vlivu hluku na dětský organismus a ototoxickému působení některých léků a dalších látek včetně nikotinu na sluch.

Kapitola 11: Kompenzace pro zaměstnance s poruchou sluchu způsobenou hlukem a forenzní audiologie

Rozebírá, jak určit nárok na kompenzaci za poškození sluchu v zaměstnání, jak určit míru poškození sluchu a hodnotu kompenzace. Zvláštní část je věnována postavení audiologa v soudnictví, kde může vystupovat jako expert v civilních i trestně právních sporech.

Kapitola 12: Podpora zaměstnancům s poruchou sluchu způsobenou hlukem

Shrnuje možnosti pomoci zaměstnancům s poškozeným sluchem či tinnitem, tak aby dopad na jejich uplatnění v práci i osobní život byl minimalizován.

Kapitola 13: Ochrana sluchu z pohledu školství

Poukazuje na vhodnost zapojení výuky prevence poškození sluchu do zdravotní výchovy na školách. Uvádí některé strategie a kampaně, které mají za úkol u mladých a vůbec široké veřejnosti vzbudit zájem a zvýšit ostražitost před poškozováním sluchu hlukem.

Kapitola 14: Budoucí trendy v ochraně sluchu

Uvádí možnosti časnějšího a přesnějšího určení poškození sluchu a věnuje se možnostem prevence poškození sluchu za použití farmakologických prostředků, genové terapie či terapie pomocí kmenových buněk.

Závěr

Kniha nabízí ucelený pohled na problematiku ochrany sluchu před hlukem a toxiny. Pro lékaře zabývajícího se poruchami sluchu obsahuje mnoho užitečných informací, jakkoliv zejména problematika norem, nařízení a standardů se v jednotlivých zemích liší a čtenář musí získané informace aplikovat s ohledem na aktuální stav legislativy v dané zemi. Velmi přínosnou bude však i tak tato publikace zejména pro závodní lékaře podniků, kde hluk ohrožuje zdraví jejich zaměstnanců.

MUDr. Joseph Traboulsi

Oddělení ORL a chirurgie hlavy a krku

Nemocnice na Homolce, Praha

e-mail: Joseph.traboulsi@homolka.c


Štítky
Audiologie a foniatrie Dětská otorinolaryngologie Otorinolaryngologie

Článek vyšel v časopise

Otorinolaryngologie a foniatrie

Číslo 2

2012 Číslo 2

Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Příběh jedlé sody
nový kurz
Autoři: MUDr. Ladislav Korábek, CSc., MBA

Krvácení v důsledku portální hypertenze při jaterní cirhóze – od pohledu záchranné služby až po závěrečný hepato-gastroenterologický pohled
Autoři: PhDr. Petr Jaššo, MBA, MUDr. Hynek Fiala, Ph.D., prof. MUDr. Radan Brůha, CSc., MUDr. Tomáš Fejfar, Ph.D., MUDr. David Astapenko, Ph.D., prof. MUDr. Vladimír Černý, Ph.D.

Rozšíření možností lokální terapie atopické dermatitidy v ordinaci praktického lékaře či alergologa
Autoři: MUDr. Nina Benáková, Ph.D.

Léčba bolesti v ordinaci praktického lékaře
Autoři: MUDr. PhDr. Zdeňka Nováková, Ph.D.

Revmatoidní artritida: včas a k cíli
Autoři: MUDr. Heřman Mann

Všechny kurzy
Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se