Mukokela a pyokela prinosových dutín


Mucocele and Pyocele of the Paranasal Sinuses

The authors analyze a group of patients with mucocele and pyocele of the paranasalsinuses. Most frequently the frontal sinus was affected and in particular the olfactory sinuses (15patients), less frequently the posterior olfactory sinuses and the wedge-shaped sinus (10 patients)and least frequently the maxillary sinus (6 patients). In 17 mucocele was involved, in 14 instancespyocele. In 80.7%, i.e. 25 patients it was primary disease - caused by inflammation, congenitaldeformities and abnormalities of the orifice of the paranasal cavity. All patients were operated - 15by the rhinoendoscopic technique, 6 by a combined approach (rhinoendoscopically and by theclassical approach), 10 by the classical approach. The follow up period of the patients is 3 monthsto 10 years. In 27 instances the condition was resolved by a single operation. A relapse occurred infour patients. Successful cure after two operations was recorded in two patients. In one patient wedo not have the results of long-term follow up. For assessment of diagnosis CT and rhinoendoscopywere most important.

Key words:
mucocele, pyocele of the paranasal sinuses, rhinoendoscopic surgery.


Autoři: M. Andrašovská;  J. Mudrák;  J. Kovaľ
Působiště autorů: Klinika otorinolaryngológie a foniatrie LF UPJŠ a FNsP, Košice, prednosta doc. MUDr. J. Kovaľ, CSc.
Vyšlo v časopise: Otorinolaryng. a Foniat. /Prague/, , 2002, No. 2, pp. 111-115.
Kategorie: Články

Souhrn

V práci sa analyzuje súbor 31 pacientov s muko-, resp. pyokelou prinosových dutín.Najčastejšie bola postihnutá čelová dutina a predné čuchové dutinky (15 pacientov), menej častozadné čuchové dutinky a klinová dutina (10 pacientov) a najzriedkavejšie čeľustná dutina (6 pacientov). V 17 prípadoch išlo o mukokelu, v 14 prípadoch o pyokelu. V 80,7 %, t.j. 25 prípadov, išloo primárnu chorobu - následkom zápalu, kongenitálnych deformít a abnormalít ústia prinosovejdutiny. Všetci pacienti boli operovaní - 15 rinoendoskopickou technikou, 6 kombinovaným (rinoendoskopicky a klasicky) prístupom, 10 klasicky. Doba sledovania pacientov je 3 mesiace - 10 rokov.Choroba sa vyriešila jednou operáciou v 27 prípadoch. Recidíva sa vyskytla v štyroch prípadoch.Úspešné vyliečenie po dvoch operáciách bolo v dvoch prípadoch. U jedného pacienta nemámeinformácie dlhodobého sledovania. Pre stanovenie diagnózy bolo najvýznamnejšie CT a rinoendoskopia.

Klíčová slova:
muko-, pyokela prinosových dutín, rinoendoskopická chirurgia.

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Audiologie a foniatrie Dětská otorinolaryngologie Otorinolaryngologie

Článek vyšel v časopise

Otorinolaryngologie a foniatrie


2002 Číslo 2

Nejčtenější v tomto čísle
Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

hyperpigmentace úvodní foto kurz
Efektivní snižování hyperpigmentace − od výzkumu k inovacím pro praxi
nový kurz
Autoři: dr. Ludger Kolbe, dr. Thierry Passeron, MD, PhD

Postavení moxonidinu a indapamidu v léčbě hypertenze
Autoři: MUDr. Jan Vachek

Magnetická rezonance a diagnostika axiálních spondyloartritid - Virtuální trénink
Autoři: MUDr. Leona Procházková, Ph.D., MUDr. Monika Gregová, Ph.D., MUDr. Vladimír Červeňák, MUDr. Eva Korčáková, Ph.D.

Hybridní zubní náhrady – přežitek nebo perspektiva v moderní protetické péči?

Následná péče po prodělaném covid-19
Autoři:

Všechny kurzy
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se