Příspěvek k diagnosticeparagangliomů v oblasti hlavy a krku


Contribution to the Diagnosis of Paragangliomas in the Area of Head andNeck

Summary:
Due to the relatively low incidence of paragangliomas the problem of their diagnosis isdiscussed relatively rarely. The submitted paper is divided into two parts: in the first one theclassification of chemodectomas in relation to site is mentioned and with regard to the clinicalpicture. In the second part the authors present different examination and diagnostic methods. Inaddition to the case-history and clinical picture the authors discuss the advantages and pitfalls ofimaging methods, such as ultrasonography angiography, CT, nuclear MR, whole-body scintigraphyusing meta-iodobenzylguanidine, and positron emission tomography. In conjunction with possibleendocrine activity of paragangliomas the authors mention examination of catecholamines and theirdegradation products.

Key words:
paragangliomas, classification, diagnosis, ultrasonography, angiography, CT, MRI,MIBG, PET, catecholamine screening.


Autoři: V. Salač;  J. Betka;  J. Astl
Působiště autorů: Klinika otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku 1. LF UK a FN Motol, Praha, Katedra otorinolaryngologie IPVZ, Praha, přednosta prof. MUDr. J. Betka, DrSc.
Vyšlo v časopise: Otorinolaryngol Foniatr, , 2002, No. 2, pp. 84-90.
Kategorie: Články

Souhrn

Vzhledem k relativně vzácnému výskytu paragangliomů je problematika jejich diagnostikyzmiňována poměrně zřídka. Práce je rozdělena do dvou částí. V první je uváděno rozdělení chemodektomů v závislosti na místě výskytu a s přihlédnutím ke klinickému obrazu. Ve druhé části jsouprezentovány jednotlivé vyšetřovací postupy a metody diagnostiky. Kromě anamnézy a klinickéhoobrazu jsou diskutovány výhody a úskalí zobrazovacích metod, jako ultrasonografie, angiografie,komputerová tomografie, nukleární magnetická rezonance, celotělová scintigrafie s využitím metaiodobenzylguanidinu a pozitronová emisní tomografie. V souvislosti s možnou endokrinní aktivitouparagangliomů je zmíněno vyšetření katecholaminů a jejich degradačních produktů.

Klíčová slova:
paragangliomy, klasifikace, diagnostika, ultrasonografie, angiografie, CT, MRI,MIBG, PET, katecholaminový screening.

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Audiologie a foniatrie Dětská otorinolaryngologie Otorinolaryngologie

Článek vyšel v časopise

Otorinolaryngologie a foniatrie


2002 Číslo 2
Nejčtenější tento týden
Nejčtenější v tomto čísle
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se