Otologické projevy manifestacelatentní infekce Varicella Zostervirem (Ramsey-Hunt syndrom)


Otologické projevy manifestacelatentní infekce Varicella Zostervirem (Ramsey-Hunt syndrom)

Autoři shrnují dosavadní poznatky o problematice manifestace latentní infekce viremVaricella Zoster. Sdělení obsahuje některé novější pohledy nejen na patofyziologii, ale i dia-gnostické metody a možnosti léčebné strategie. Na vlastním souboru nemocných s tímto postiženímukazují obtíže při stanovení správné diagnózy, výsledky diskutují se závěry jiných souborů, podrob-ně se věnují postižení sluchu a prognostickým předpokladům jeho opětovné restituce.

Klíčová slova:
Ramsey-Huntův syndrom, otologické projevy, diagnostika, léčba.


Otological Manifestations of Latent Infection with the Varicella ZosterVirus (Ramsey-Hunt Syndrome)

The authors summarize hitherto assembled knowledge on the manifestation of latentinfections with the Varicella Zoster virus. The paper presents some more recent views not only onthe pathophysiology but also on diagnostic methods and possible therapeutic strategies. Based ontheir own group of patients the authors draw attention to difficulties associoated with assessmentof the correct diagnosis. They discuss the results with those from other groups and pay detailedattention to affections of hearing and prognostic prerequisities for its restoration.

Key words:
Ramsey-Hunt’s syndrome, otological manifestations, diagnosis, treatment.


Autoři: J. Kluh;  M. Světlík;  P. Vrabec
Působiště autorů: Klinika otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku 1. LF UK a FN Motol, Praha
Vyšlo v časopise: Otorinolaryng. a Foniat. /Prague/, , 2001, No. 1, pp. 17-20.
Kategorie:

Souhrn

Autoři shrnují dosavadní poznatky o problematice manifestace latentní infekce viremVaricella Zoster. Sdělení obsahuje některé novější pohledy nejen na patofyziologii, ale i dia-gnostické metody a možnosti léčebné strategie. Na vlastním souboru nemocných s tímto postiženímukazují obtíže při stanovení správné diagnózy, výsledky diskutují se závěry jiných souborů, podrob-ně se věnují postižení sluchu a prognostickým předpokladům jeho opětovné restituce.

Klíčová slova:
Ramsey-Huntův syndrom, otologické projevy, diagnostika, léčba.

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Audiologie a foniatrie Dětská otorinolaryngologie Otorinolaryngologie

Článek vyšel v časopise

Otorinolaryngologie a foniatrie


2001 Číslo 1

Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Minimonografie - vědomostní test
nový kurz

Léčba karcinomu močového měchýře
Autoři:

Imunitní trombocytopenie (ITP)
Autoři: prof. MUDr. Tomáš Kozák, Ph.D., MBA

Léčba bolesti v ordinaci praktického lékaře
Autoři: MUDr. PhDr. Zdeňka Nováková, Ph.D.

Prediabetes
Autoři:

Všechny kurzy
Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se