Bazaloidní karcinom sesarkomatoidní komponentou - méněobvyklá varianta tumoru hrtanu


Basaloid Carcinoma with a Sarcomatoid Component - a Less CommonVariant of Laryngeal Tumours

Carcinoma of the larynx accounts for 2.2% of all malignant tumours in men and 0.4%in women. From the microscopical aspect more than 90% of laryngeal carcinomas are of thesquamous cell type. The objective of the investigation is clinical and pathological evaluation of therelatively rare incidence of biphasic basaloid laryngeal tumours and in the case-record of one patient with basaloid carcinoma they describe the clinical and histological finding, histopathologi-cal differential diagnosis and treatment. Basaloid carcinoma is a very malignant laryngeal tumour,the unusual character of which is emphasized by the presence of sarcomatoid changes. Immunohis-tochemical examination confirmed the epithelial origin of the tumour. It is a metatypical transfor-mation of the epithelium into the sarcomatoid component. The application of modern examinationmethods such as immunohistochemistry assist a more accurate histopathological diagnosis andmore accurate prognosis from the clinical aspect.

Key words:
laryngeal tumours, histopathology, basaloid carcinoma, sarcomatoid component.


Autoři: L. Jeřábek;  J. Horáček *
Působiště autorů: ORL odd., Vítkovická nemocnice, Ostrava - Vítkovice
Vyšlo v časopise: Otorinolaryng. a Foniat. /Prague/, , 2001, No. 1, pp. 9-12.
Kategorie: Články

Souhrn

Karcinom hrtanu představuje 2,2 % všech maligních nádorů u mužů a 0,4 % u žen.Mikroskopicky je přes 90 % hrtanových karcinomů dlaždicobuněčného typu. Cílem práce je klinic-ko-patologické zhodnocení poměrně raritního výskytu bifazického bazaloidního karcinomu hrtanuse sarkomatoidní komponentou. V práci je prezentováno současné histopatologické dělení nádorůhrtanu a v kazuistice jednoho pacienta s bazaloidním karcinomem je popsán klinický a histologickýnález, histopatologická diferenciální diagnostika a léčba. Bazaloidní karcinom je vysoce malignílaryngeální tumor, jehož neobvyklost je ještě podtržena přítomností sarkomatoidních změn. Imu-nohistochemické vyšetření potvrdilo epiteliální původ nádoru, jedná se o metatypickou transfor-maci epitelu do sarkomatoidní složky. Aplikace moderních vyšetřovacích metod jako jeimunohistochemie přináší zpřesnění histopatologické diagnózy a z klinického hlediska upřesněníprognózy.

Klíčová slova:
nádory hrtanu, histopatologie, bazaloidní karcinom, sarkomatoidní komponenta.

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Audiologie a foniatrie Dětská otorinolaryngologie Otorinolaryngologie

Článek vyšel v časopise

Otorinolaryngologie a foniatrie


2001 Číslo 1

Nejčtenější v tomto čísle
Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

hyperpigmentace úvodní foto kurz
Efektivní snižování hyperpigmentace − od výzkumu k inovacím pro praxi
nový kurz
Autoři: dr. Ludger Kolbe, dr. Thierry Passeron, MD, PhD

Postavení moxonidinu a indapamidu v léčbě hypertenze
Autoři: MUDr. Jan Vachek

Magnetická rezonance a diagnostika axiálních spondyloartritid - Virtuální trénink
Autoři: MUDr. Leona Procházková, Ph.D., MUDr. Monika Gregová, Ph.D., MUDr. Vladimír Červeňák, MUDr. Eva Korčáková, Ph.D.

Hybridní zubní náhrady – přežitek nebo perspektiva v moderní protetické péči?

Následná péče po prodělaném covid-19
Autoři:

Všechny kurzy
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se