Sluchové evokované potenciálya vývojové poruchy řeči


Evoked Auditory Potentials and Developmental Speech Disorders

The author analyses the role of auditory perception of children suffering fromdevelopmental speech disorders (developmental language disorder - DLD) by using auditory evokedpotentials to clarify the relationship between disorder of speech comprehension and temporalprocessing. Diagnostic categories of interest are DLD, more commonly known in our country asdevelopmental dysphasia and dysarthria. Children with country as developmental dysphasia havemaximum difficulties in processing of the speech signal - auditory decoding deficit. This deficit inphonological processing has been suggested to be one of the basic underlying problems. Childrenwith developmental dysarthria have specific articulation disorders without a cognitive deficit.Results: BAEP (brain stem auditory evoked potential) - a statistically significant difference betweenthe values of latencies of wave V was found in children with dysarthria, in comparison of right a andleft stimulated ears. In these children we assume a lesion in the subcortical region while in childrenwith developmental dysphasia we suppose a more central localization of the time delay, i.e. in thecortical region. LAEP (long latency auditory evoked potential) were studied in children withdevelopmental dysphasia. When comparing the results after tonal and verbal stimulation at the left sidea statistically significant difference was found: the latencies of wave P3 to verbal stimuli were longer onthe left side compared to tonal stimuli and to control. Latency differences may be related to a commontiming deficit in developmental speech disorders. These results confirm disorders of temporal processing.

Key words:
developmental speech disorder, temporal processing, auditory evoked potentials.


Autoři: O. Dlouhá
Působiště autorů: Foniatrická klinika VFN a 1. LF UK, Praha
Vyšlo v časopise: Otorinolaryng. a Foniat. /Prague/, , 2001, No. 1, pp. 13-16.
Kategorie: Články

Souhrn

Cílem sdělení je hledání vztahu mezi poruchou řečové percepce u dětí s vývojovýmiporuchami řeči a poruchou časového zpracování akustických podnětů. Byly sledovány BAEP (kme-nové sluchové potenciály) u 42 dětí s vývojovou dysfázií nebo dysarthrií. U dětí s dysarthrií bylynalezeny stranové rozdíly v latencích V. vlny a potvrzena hypotéza o postižení centrálního motone-uronu v podkorových oblastech. LAEP (korové sluchové potenciály) byly sledovány u 32 dětí s vý-vojovou dysfázií, u níž je typická porucha rozumění řeči. Byly zjištěny statisticky významné rozdílyv hodnotách latence vlny P3 (prodloužení) po verbální stimulaci oproti stimulaci tonální a kontrolev záznamech z levé hemisféry. Tyto výsledky podporují představu o poruše časového zpracovánířečového signálu u dětí s vývojovou dysfázií.

Klíčová slova:
vývojové poruchy řeči, časové zpracování, sluchové evokované potenciály.

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Audiologie a foniatrie Dětská otorinolaryngologie Otorinolaryngologie

Článek vyšel v časopise

Otorinolaryngologie a foniatrie


2001 Číslo 1

Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Krvácení v důsledku portální hypertenze při jaterní cirhóze – od pohledu záchranné služby až po závěrečný hepato-gastroenterologický pohled
nový kurz
Autoři: PhDr. Petr Jaššo, MBA, MUDr. Hynek Fiala, Ph.D., prof. MUDr. Radan Brůha, CSc., MUDr. Tomáš Fejfar, Ph.D., MUDr. David Astapenko, Ph.D., prof. MUDr. Vladimír Černý, Ph.D.

Rozšíření možností lokální terapie atopické dermatitidy v ordinaci praktického lékaře či alergologa
Autoři: MUDr. Nina Benáková, Ph.D.

Léčba bolesti v ordinaci praktického lékaře
Autoři: MUDr. PhDr. Zdeňka Nováková, Ph.D.

Revmatoidní artritida: včas a k cíli
Autoři: MUDr. Heřman Mann

Jistoty a nástrahy antikoagulační léčby aneb kardiolog - neurolog - farmakolog - nefrolog - právník diskutují
Autoři: doc. MUDr. Štěpán Havránek, Ph.D., prof. MUDr. Roman Herzig, Ph.D., doc. MUDr. Karel Urbánek, Ph.D., prim. MUDr. Jan Vachek, MUDr. et Mgr. Jolana Těšínová, Ph.D.

Všechny kurzy
Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se