Oborový speciál - Číslo 1 Onkologie - rozšířená verze/2019

Editorial

5
Mediální onkologická realita

prof. MUDr. Tesařová Petra, CSc.


Převzatý článek

8
Pro úspěšnost kombinované imunoterapie v léčbě nádorů je rozhodující pořadí aplikace jednotlivých protilátek

Meditorial Redakce

10
CD8+ tumor infiltrující lymfocyty jako prognostický faktor high-grade serózních karcinomů ovaria

Meditorial Redakce

12
Riziko vzniku karcinomu prsu, ovarií a kontralaterálního karcinomu prsu u nositelek mutací BRCA1 a BRCA2

Meditorial Redakce

14
Užívání dlouhodobě působících inzulinových analog a incidence karcinomu prsu

Meditorial Redakce

16
Optimální terapie časného stadia karcinomu prsu – výsledky osmiletého sledování

Meditorial Redakce

18
Receptor HER2 jako maják – trastuzumab-emtansin je účinný u těžce předléčených pacientek s karcinomem prsu

Meditorial Redakce

20
Pertuzumab v léčbě HER2-pozitivního karcinomu prsu zlepšuje přežití bez známek invazivního onemocnění

Meditorial Redakce

21
Triptorelin zmírňuje příznaky dolních cest močových u pacientů s karcinomem prostaty

Meditorial Redakce

22
Volba biologického léku v 1. linii léčby pokročilého/metastatického kolorektálního karcinomu s divokým typem KRAS

Meditorial Redakce

24
Potenciál afatinibu v radiosenzitizaci HNSCC

Meditorial Redakce

26
Oxid arzenitý v léčbě APL umožňuje redukci kumulativní dávky antracyklinů

Meditorial Redakce

28
Onkologický screening u pacientů s nevyprovokovanou žilní trombózou

Meditorial Redakce

30
Využívání metod alternativní medicíny u pacientů hematologické a onkologické kliniky

Meditorial Redakce


Původní práce

32
Vemurafenib v léčbě generalizovaného melanomu - kazuistika

Meditorial Redakce

34
Technologie sekvenování nové generace: celogenomové, celoexomové a cílené – hotspot – sekvenování

prof. RNDr. Slabý Ondřej, Ph.D.


Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se