Náhodná detekce karcinomu ledviny díky zobrazení jater při scintigrafii plicní perfuze


Incidental discovery of renal carcinoma based on liver visualization during Tc-99m MAA lung scan

A 73-year-old man with a history of diabetes and hypertension was admitted with a 1-day history of painful swelling of the left leg, but no dyspnea. He was referred for radionuclide venography/lung scan to exclude deep venous thrombosis. On the pulmonary images the liver could be clearly seen but no other organ was identified. This raised the suspicion for a cavoportal shunt. Renal carcinoma with extension into the right renal vein and the IVC superior to the renal vein was then confirmed on CT scan. The patient died before surgery could be performed.

Key words:
renal cancer, lung perfusion scintigraphy


Autoři: Otto Lang
Působiště autorů: Klinika nukleární medicíny, 3. LF UK a FN Královské Vinohrady, Praha
Vyšlo v časopise: NuklMed 2012;1:34-35
Kategorie: Zajímavé obrazy

Souhrn

73 letý diabetik a hypertonik s 1 den trvajícím bolestivým otokem levé dolní končetiny bez dušnosti byl odeslán na radionuklidovou flebografii a scintigrafii plicní perfuze k vyloučení hluboké žilní trombózy. Na obrazech plicní perfuze byla dobře vidět akumulace 99mTc makroagregátu albuminu v játrech, akumulace v jiných orgánech nebyla zachycena. To vzbudilo podezření na přítomnost portokaválních zkratů. Na následném CT vyšetření byl diagnostikován karcinom ledviny, který se šířil ledvinnou žílou do dolní duté žíly. Pacient zemřel ještě před plánovanou operací.

Klíčová slova:
karcinom ledviny, scintigrafie plicní perfuze

Na planárních obrazech distribuce plicní perfuze provedené s <sup>99m</sup>Tc makroagregátem albuminu je kromě nehomogenní plicní perfuze dobře vidět akumulace radiofarmaka v játrech. Žádné další orgány nejsou zobrazeny.
Obr. 1. Na planárních obrazech distribuce plicní perfuze provedené s <sup>99m</sup>Tc makroagregátem albuminu je kromě nehomogenní plicní perfuze dobře vidět akumulace radiofarmaka v játrech. Žádné další orgány nejsou zobrazeny.

Obraz distribuce krevního poolu pomocí erytrocytů značených &lt;sup&gt;99m&lt;/sup&gt;Tc. Na předním pohledu je dobře vidět aorta, není však zobrazena dolní dutá žíla, levá v.iliaca je nezřetelná a jsou patrné kolaterály v jejím okolí. To svědčí pro obstrukci ilické žíly vlevo a dolní duté žíly. Na zadním pohledu je vidět velký defekt akumulace v dolních dvou třetinách pravé ledviny (šipka).
Obr. 2. Obraz distribuce krevního poolu pomocí erytrocytů značených <sup>99m</sup>Tc. Na předním pohledu je dobře vidět aorta, není však zobrazena dolní dutá žíla, levá v.iliaca je nezřetelná a jsou patrné kolaterály v jejím okolí. To svědčí pro obstrukci ilické žíly vlevo a dolní duté žíly. Na zadním pohledu je vidět velký defekt akumulace v dolních dvou třetinách pravé ledviny (šipka).

Ultrazvukové vyšetření ledvin. Je patrný exofyticky rostoucí útvar v dolní části pravé ledviny se zvýšenou echogenitou velikosti cca 5x6 cm (šipka).
Obr. 3. Ultrazvukové vyšetření ledvin. Je patrný exofyticky rostoucí útvar v dolní části pravé ledviny se zvýšenou echogenitou velikosti cca 5x6 cm (šipka).

CT snímek ukazuje karcinom ledviny, který prorůstá do renální žíly a dále do dolní duté žíly. To vysvětluje scintigrafický nález obstrukce dolní duté žíly s rozvojem portokaválních spojek a zobrazením jater &lt;sup&gt;(1 - 5)&lt;/sup&gt;.
Obr. 4. CT snímek ukazuje karcinom ledviny, který prorůstá do renální žíly a dále do dolní duté žíly. To vysvětluje scintigrafický nález obstrukce dolní duté žíly s rozvojem portokaválních spojek a zobrazením jater <sup>(1 - 5)</sup>.

Adresa pro korespondenci:

Otto Lang

Klinika nukleární medicíny, 3. LF UK a FN Královské Vinohrady, Praha

otto.lang@fnkv.cz


Zdroje

1. Bartold K, Fancher M, Abghari R. Visualization of the left hepatic lobe during radioisotopic venography/lung imaging with technetium-99m MAA. Clin Nucl Med 1986;11:259-261

2. Desai AG, Park CH. Cavo-portal shunting in superior and inferior vena caval obstruction. Clin Nucl Med 1983;8:365-368

3. Marcus CS, Parker LS, Rose JG et al. Cullison RC, Grady PJ. Uptake of Tc-99m MAA by the liver during a thromboscintigram/lung scan. J Nucl Med 1983;24:36-38

4. Oster ZH, Atkins HL. Liver visualization following 99mTc-MAA (99mTcmacroaggregated albumin) venogram indicating obstruction of the distal inferior vena cava. Eur J Nucl Med 1985;10:183-184

5. Sonin AH, Mazer MJ, Powers TA. Obstruction of the inferior vena cava: a multiplemodality demonstration of causes, manifestations, and collateral pathways. RadioGraphics 1992;12:309-322

Štítky
Nukleární medicína Radiodiagnostika Radioterapie
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se