Výsledky voleb nového výboru a předsedy Společnosti revizního lékařství ČLS JEP na období 2007–2011


Autoři: J. Calta;  H. Dolanský
Vyšlo v časopise: Listy rev. Lék., 11, 2007, č. 4, s. 58
Kategorie: SPOLEČNOST REVIZNÍHO LÉKAŘSTVÍ ČLS JEP

S končícím mandátem členů výboru a revizní komise Společnosti revizního lékařství ČLS JEP (dále SRL) zvoleného a pracujícího v období 2003–2007 ve složení: MUDr. Jan Calta (předseda), MUDr. Michal Prokeš (vědecký sekretář), RNDr. Ivan Bilyk, MUDr. Hynek Dolanský, Ph.D., MUDr. Renata Knorová, MUDr. Zdeňka Kučerová, MUDr. Petr Lacl, MUDr. Martin Vojtíšek (v r. 2006 uvolněn z práce ve výboru na vlastní žádost) a MUDr. Karel Wagner, bylo na jeho zasedání dne 21. února 2007 rozhodnuto uspořádat volby pro období 2007–2011.

Kladné hodnocení práce výboru nelze upřít, a to i přes veškeré nesnáze, které provázely plnění úkolů v neustále dynamickém vývoji systému veřejného zdravotnictví a zdravotního pojištění. Dokladem jsou pořádané pracovní dny SRL v Lékařském domě (ve spolupráci se Subkatedrou revizního lékařství IPVZ Praha), organizace IV. konference revizního lékařství v r. 2005 v Praze, aktivní podíl při pořádaní konferencí revizního lékařství na Slovensku v letech 2003, 2004 a 2006, spolupráce s ostatními odbornými společnostmi v rámci ČLS JEP, především však se Společností posudkového lékařství ČLS JEP (dále SPL), mezinárodní spolupráce se slovenskou Spoločnosťou revízneho lekárstva SLS a společné vydávání časopisu Revizní a posudkové lékařství (se SPL).

Cílem spolupráce výboru s revizními lékaři, dále pak se zástupci a členy dalších odborných společností, zdravotních pojišťoven a dalších institucí, za kterou patří všem upřímné poděkování, bylo udržet získaný kredit jak samotné odborné společnosti, tak oboru revizní lékařství.

Po ukončení tajného druhého kola korespondenčního hlasování bylo pro kandidáty do nového výboru SRL ke dni jejich součtu 27. 6. 2007 přijato celkem 97 platných hlasů. Jedenáctičlenný výbor byl volební komisí sestaven v pořadí zastoupení od nejvyššího počtu získaných hlasů každého navrženého člena, přičemž zvolenému RNDr. I. Bilykovi a MUDr. K. Wagnerovi bylo umožněno uvolnění z práce na vlastní žádost.

Zvolený výbor na své první schůzi dne 5. září 2007 zvolil:

  • nového předsedu MUDr. Hynka Dolanského, Ph.D.;
  • vědeckého sekretáře MUDr. Jana Caltu;
  • členy výboru: Ing. Lubomíra Dvořáčka, Ph.D., MUDr. Miloslavu Dubovskou, MUDr. Vladislava Kotašku, MUDr. Zdeňku Kučerovou, MUDr. Petra Lacla, MUDr. Václava Rance, MUDr. Josefa Rouchala, MUDr. Martina Sklenáře a MUDr. Janu Žmolíkovou.

Na schůzi konané dne 2. října 2007 byla zvolena revizní komise ve složení Ing. Lubomír Dvořáček, Ph.D. (předseda), MUDr. Zdeňka Kučerová a MUDr. Miloslava Dubovská, pokladníkem se stal MUDr. Martin Sklenář.


Štítky
Posudkové lékařství Pracovní lékařství

Článek vyšel v časopise

Listy revizního lékařství

Číslo 4

2007 Číslo 4

Nejčtenější v tomto čísle
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se